Kitüntetések

  Kubinyi Ágoston Emlékérem 2013.11.20.
A Magyarhoni Földtani Társulat az Elnökség javaslatára, a Választmány 2013. november 20-i ülésén elhatározta, hogy alapító tagja és első elnöke, Kubinyi Ágoston (1799-1873) tiszteletére emlékérmet alapít.
  Részletek
  Szabó József Emlékérem 1897.02.03.

A Magyarhoni Földtani Társulat 1897. évi február 3-án tartott közgyűlése elhatározta, hogy volt nagyérdemű elnöke, Szentmiklósi Szabó József (1822-1894) emlékének megörökítésére emlékérmet alapít. Az Emlékérem oly "természetvizsgálók" kitüntetésére szolgál, akik mint az "ásvány-földtani szakcsoport valamely ágának" kutatói, a tudományt kiemelkedő értékű munkával gyarapították. 

  Részletek
  Hantken Miksa Emlékérem 1962.05.09.
A Magyarhoni Földtani Társulat 1962. május 9-én tartott rendes Közgyűlésén elhatározta, hogy Hantken Miksa (1821-1893), a Társulat volt elsőtitkára, a Földtani Intézet első igazgatója, a Budapesti Tudományegyetem őslénytani Intézetének első vezetője a nemzetközileg elismert tudós halhatatlan emlékének megörökítésére, az "ősélettani és rétegtani tudományokban kimagasló eredményekre buzdítás céljából" emlékérmet alapít. 
  Részletek
  Koch Antal Emlékérem 1969.02.01
A Magyarhoni Földtani Társulat elhatározta, hogy Koch Antal (1843-1927) a Társulat volt elnöke és tiszteleti tagja, a kolozsvári Tudományegyetem első geológus professzora, a budapesti Tudományegyetem őslénytani Intézetének vezetője a nemzetközileg is elismert tudós emlékének megörökítésére elékérmet alapít. Az Emlékérem olyan regionális földtani, nyomtatásban már megjelent munka szerzőjének kitüntetése, aki az előbbi szakterület valamely ágában a tudományt kimagasló értékkel gyarapítja 
  Részletek 
  Vendl Mária Emlékérem 1963.09.30.
A Magyarhoni Földtani Társulat 1963. szeptember 30-án tartott választmányi ülése elhatározta, hogy Vendl Mária (1890 1945), egyetemi rendkivüli tanár, a Társulat hat cikluson át volt választmányi tagja, az első magyar krisztallográfus nő nemzetközileg is elismert mineralógus emlékének megörökítésére és a krisztallográfiai, ásványtani, kőzettani, ércföldtani és geokémiai tudományokban kiemelkedő eredményekre ösztönzés céljából alapítványt létesít.
  Részletek
  Lóczy Lajos Emlékplakett  2009.12.18.
A Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége 2009. december 18-i ülésén úgy határozott, hogy a Társulat 2010. márciusától a földtudományok terén végzett kiemelkedő, illetve tartósan eredményes oktatási és közművelődési tevékenység elismerésére, az arra érdemes jelöltnek a Lóczy Lajos Emlékplakettet adományozza.
  Részletek
  Pro Geologia Applicata Emlékérem  1984.03.06.
A Magyarhoni Földtani Társulat Választmánya 1984-ben elhatározta, hogy az alkalmazott földtan területén a gyakorlatban tartósan kiemelkedő színvonalon dolgozó azon szakemberek elismerésére, akik tevékenységük során elnyerték a tagság szakmai megbecsülését, PRO GEOLOGIA APPLICATA Emlékérmet alapít. 
  Részletek
  Semsey Andor Ifjúsági Emlékérem  1984.03.06.
A Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége és Választmánya 1984. március 6-i ülésén elhatározta, hogy az addigi Ifjúsági Díj helyett 1986 márciusától a Semsey Andor Ifjúsági Emlékérmet adományozza. Az Emlékérem fiatal, földtudománnyal foglalkozó szakembert jutalmaz publikációban közreadott eredménye alapján. 
  Részletek
  Kriván Pál alapítványi Emlékérem 1987.03.04.
A Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége és Választmánya - elfogadva a család javaslatát - 1987. március 4-én úgy döntött, hogy Dr Kriván Pál, az Eötvös Loránd Tudományegyetem volt oktatója, a Társulat egykori főtitkára emlékének megörökítésére alapítványi emlékérmet alapít. 
  Részletek 
  Bárdossy György Geomatematikai Emlékérem 2017.11.23.
 

A Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztály javaslatára, a Magyarhoni Földtani Társulat Választmánya 2017. novemberében úgy határozott, hogy Bárdossy György (1925-2013) tiszteletére emlékérmet alapít.
A Társulat az emlékérmet azon tagjainak adományozza, akik a geomatematika terén végzett tartósan eredményes tudományos és gyakorlati munkát végeznek, beleértve a geokémia és bauxitföldtan geomatematikai vonatkozásait is, és elősegítik a geomatematika hazai elismertségét és megismertetését.

  Részletek
  Dudich Endre Tudománytörténeti Emlékérem 2018.02.18.
  A Tudománytörténeti Szakosztály javaslatára a Magyarhoni földtani Társulat Választmánya 2018. februári ülésén úgy határozott, hogy Dudich Endre (1934–2016)  tiszteletére emlékérmet alapít.
  Részletek
  Kertész Pál Emlékérem 2013.11.20.
  A Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály javaslatára, a Magyarhoni Földtani Társulat Választmánya 2013. novemberi ülésén úgy határozott, hogy Kertész Pál (1928–2012) tiszteletére emlékérmet alapít.
  Részletek
  Dank Viktor Díj 2012. 05.
 

A Magyarhoni Földtani Földtani Társulat tiszteleti tagja, Dr. Dank Viktor, ny. egyetemi tanár, a hazai szénhidrogénkutatás meghatározó személyisége, 2012. májusában „a Magyar Földtanért Alapítvány számlájára 1 000 000 .- Ft letétet helyezett azzal a céllal, hogy a Társulat annak hozamait a kimondottan gyakorlati földtant művelő kollégák támogatására és díjazására fordítsa.
A letétet tevő kifejezett kérése, hogy a díjhoz sem plakett, sem egyéb érem ne kapcsolódjék.

  Részletek
  Szepesházy Kálmán Díj 2005.11.23.
  A magyar mélyföldtani kutatás elősegítésére Szepesházy Kálmán 2005. november 23-án díjat alapított, a Magyarhoni Földtani Társulat gondozására bízva. 
  Részletek
 

Révész István Díj – Alföldi Területi szervezet
A Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezete 2019. október 2-i ülésén úgy határozott, hogy Dr. Révész István (1943–2013) tiszteletére díjat alapít. A díj alapításához Dr. Amran Ahmed 30.000 Ft-ot adományozott.
Részletek

  A Magyarhoni Földtani Társulat Emlékgyűrűje  
  A Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége, a Választmány hozzájárulásával, 1966-ban elhatározta, hogy emlékgyűrüt alapít, melyet azon személyeknek adományoz, akik a Társulat életében, működésében, vezető testületeiben évtizedeken át áldozatos munkát végeztek. 
  Részletek
  Az 50, 60, 70 éves Társulati Tagságot Elismerő Díszoklevél  
  Részletek
  Tiszteleti tagság  
  Tiszteleti tag és tiszteleti elnök: a Közgyűlés a Választmány javaslatára olyan szakembert (személyiséget), aki a földtan vagy rokontudományai művelésében, vagy a Társulat szolgálatában kiváló érdemeket szerzett, tiszteleti taggá választhat... 
  Részletek