Rólunk

Az 1848-ban Videfalván megalakult MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT alapvető feladata

 • a földtan és rokontudományai művelésével foglalkozó szakemberek összefogása,
 • a gyakorlati és tudományos eredmények bemutatása, terjesztése, publikálása,
 • a szakemberek tudományos és gyakorlati továbbképzésének segítése,
 • a földtani kutatásokhoz  és a bányászathoz kapcsolódó kulturális örökség ápolása, megőrzésének elősegítése,
 • a földtani tudományt művelők szakmai és közösségi érdekképviselete,
 • a tagok kezdeményezésének, javaslatainak megvitatása, esetenként továbbítása a rendelkezésre álló csatornákon a döntéshozó szervekhez.

A Társulat története

A Magyarhoni Földtani Társulat első pár évének történetét Kováts Gyula titoknok adta közre 1852-ben az "Első jelentés a Magyarhoni Földtani Társulatról" c. füzetben

A Társulat történetét százéves fennállása évfordulójára - Vendl Aladár írta meg

A Magyarhoni Földtani Társulat harmadik félévszázada című könyv a Társulat 150. évének jubileumára (1998) megjelent külön kiadvány, amely az 1948-1998 közötti eseményeket dolgozza fel. Dudich Endre, Székyné Fux Vilma, Dobos Irma műve itt letölthető.

Ugyanebben az évben Dudich Endre angol nyelven közreadta a Társulat 1848-1998-ig terjedő időszakának történetét, az Acta Geologica Hungarica folyóirat 40/2. számában, és a Földtani Közlöny 128/1. füzetében megjelent "A MFT történetének mérföldkövei" c. cikke.

2023. évben, a Társulat alapításának 175. évfordulójára Brezsnyánszky Károly foglalta össze a legutóbbi 25 év legfontosabb mozzanatait. A Földtani Közlönyben megjelent cikke innen letölthető:

A Társulat önálló tulajdonú ingatlana megszerzésének történetét Zimmermann Katalin bocsájtotta rendelkezésre, innen letölthető.

A Társulat tevékenysége

Tudományos tevékenység, kutatás

 • Társulatunk szaküléseket, vitaüléseket, klubesteket, ankétokat, tanulmányutakat,  vándorgyűléseket rendez, kongresszusokat tart, területi szervezeteket, szakosztályokat és munkabizottságokat hoz létre, és működésüket elősegíti.
 • Szervezi a tagság tájékoztatását a szakma legújabb eredményeiről, elősegíti mind a belföldi, mind a külföldi tapasztalatok megismerését és felhasználását.
 • Javaslatokat tesz illetékes szerveknek a szakmával kapcsolatos időszerű és fontos feladatok megoldására, valamint társadalmi véleményt nyilvánít elvi és gyakorlati kérdésekben.
 • Tanulmányokat, szakvéleményeket készít, megszervezi a szakmai - ágazati problémák széleskörű megvitatását.
 • Megbízásokat vállal, kutatási és fejlesztési témákat javasol.

Nevelés, és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

 • Társulatunk részt vesz szakemberek képzésében és továbbképzésében, foglalkozik a szakterületét érintő oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési kérdésekkel, előmozdítja ezek fejlesztését.
 • Kiemelt figyelmet fordít a fiatalok szakmai és társadalmi beilleszkedésére, nyugdíjasok szakmai tapasztalatainak felhasználására.

Természetvédelmi, környezetvédelmi, kulturális, a kulturális örökség megóvására irányuló, valamint műemlékvédelmi tevékenységünk

 • Társulatunk folyóiratokat és egyéb kiadványokat jelentet meg és  terjeszt
 • Javaslataival és véleményével segíti a működési területéhez tartozó szakmai könyvkiadást, közreműködik a szakmai propaganda és ismeretterjesztő munkában, és maga is végez kiadói tevékenységet.
 • A földtani természeti értékek (pl. földtani alapszelvények, vízbázis) védelme, valamint természetes és épített környezet védelme érdekében szakvéleményt készít, tudományos tanácskozásokat szervez, illetve más alkalmas formában cselekszik.

Határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységünk

A Társulat - a HUNGEO Tudományos és Oktatásügyi Program  közreműködésével - megismerteti és támogatja a külföldön élő magyar földtudományi szakemberek munkásságát. A HUNGEO Világtalálkozók történetét a Társulat 175. éves jubileuma alkalmából Zimmermann Katalin foglalta össze, innen letölthető.

A Társulat zászlója

A Társulat jelvénye

A Társulat logója