EFG - European Federation of Geologists

 

 A Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) a Geológusok Európai Szövetségének (European Federation of Geologists – EFG) rendes tagja, és képviseli a Társulatba tömörült földtudományi szakembereket a Szövetségben.

Az EFG állásfoglalása a fosszilis energiahordozók használatáról a megújulókra való átmenet föbb területeiről 2019, június

—————————————

Az EFG 2019. júniusában pályázatot hirdetett brüsszeli irodájában az Executive Director pozícióra, melyre június 21 -ig lehet jelentkezni. Pályázati kiírás
Following the EFG Council decision during the last meeting, Delft 25-26 May, today, 1st of June 2019, the call for the EFG Executive Director position is open. Attached you can find the job description prepared by the EFG Board. We will be grateful if you can disseminate the call among your national members.

The deadline for submission of applications is 21 June 2019. Applications must be sent to: info.efg@eurogeologists.eu

All application should sent with a motivation letter and the CV of the candidate. DEFINITION FUNCTIONS EXECUTIVE DIRECTOR 2019

 

————————————————————————————

EFGeoWeek          GEONEWS

EFG Mentoring programme

Tájékoztató  a mentoring programról

Beszámoló a 2015. évi Newcastle-ben lezajlott  Council Meetingről

Az EFG - célkitűzésének megfelelően -  az európai (kezdetben az Európai Unió, mára viszont már más országok előtt is nyitott), földtani szakmai szervezeteket összefogó hangsúlyozottan a szakma európai szintű képviseletére és a tagországok közötti szabad munkavállalás elősegítésére szerveződött.

Mint nemzetközi szintű funkciót vállaló szerv, az EFG a Tagegyesületek ajánlása alapján Eurogeológus címet adományoz (European Geologist – EurGeol), és gondoskodik a cím elismertetéséről. A címmel járó szakmai garancia lehetőséget teremt az Európai Unió állampolgárai számára az Unión belüli kedvezőbb munkavállalási pozíció elnyerésére.

Az EurGeol címet, mint szakmai minősítést, a nyersanyagkutatást felügyelő hatóságok is elismerik minden európai országban, valamint a tőzsdéken Ausztráliában, Kanadában, Dél-Afrikában és Londonban, és a tőzsdéken jegyzett bányászati vállalatok is, mivel a címmel rendelkező szakemberek („Competent Persons”) jogosultak nyersanyag kutatási és készletszámítási jelentések aláírására.

Viszonossági alapon az EurGeol cím megfelel az angolszász országokban honos CPG (Certified Professional Geologist) címnek. Az EurGeol cím tulajdonosainak száma jelenleg meghaladja az 1100-t.

Az EFG hivatalos nyelve az angol, a francia és a spanyol. Mindezen nyelveken elfogadják a pályázatokat és az EFG kiadványaiba szánt cikkeket, a munkanyelv azonban az angol.

Az EFG Alapszabálya szerint az Eurogeológus cím pályázatait a tagegyesületben működő National Licenced Body, vagy ahol ilyen még nincs, ott a National Vetting Committee (Nemzeti Ajánló Bizottság) értékeli, és a tagegyesület javaslatát küldi meg az International Licenced Body-nak (ILB). Az ILB dönt a pályázatról. Az EFG a cím használatát tagdíj fejében engedélyezi, melyet évente meghosszabbít az Eurogeológus által évente elkészített szakmai beszámoló (Continuing Professional Development – CPD) alapján. A személyenként fizetendő díj és a befizetés módja innen tudható meg.

Az Eurogeológusok hivatalos névsorát az EFG a honlapján teszi közzé.

A kitöltött jelentkezési lapot (Application Form) és két szponzor ajánlását (Sponsor letter) nyomtatva, aláírva a Magyarhoni Földtani Társulat Titkárságára kell eljuttatni, ahonnan azt a Nemzeti Ajánló Bizottság titkárának továbbítják. Benyújtás előtt a titkártól további információk kérhetők a jelentkezéssel kapcsolatban (email: pscharek@gmail.com, mobil: +36309414945)

A Magyarhoni Földtani Társulat Nemzeti Ajánló Bizottsága az utolsó újraválasztás után:

Elnök: Dr. Babinszki Edit
Titkár: Dr. Scharek Péter EurGeol
Tagok:
Puzder Tamás

Dr. Szalóki István
Dr. Unger Zoltán EurGeol

Levelezési cím:
Magyarhoni Földtani Társulat Titkársága, 1015 Budapest Csalogány u. 12. I. em. 1.
H-1255 Budapest, Pf. 61

tel./fax: + 36 1 201 9129

 Kapcsolódó oldalak:

Az EFG által készített, Földtan a társadalomért füzet magyarul és angolul.