Magyar Földtanért Alapítvány

Az Alapítvány célja a legrégibb magyar tudományos egyesület, az 1848 óta fennálló Magyarhoni Földtani Társulat tudományos és közművelődési tevékenységének támogatása, valamint a magyar földtani tudományos-, természet- és környezetvédelmi-, oktatási és közművelődési tevékenységben való részvétel, különös tekintettel a gyermek- és ifjúsági korosztályokra.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól nem fogad el.

A Magyarhoni Földtani Társulat, mint alapító 2020. augusztus 28-án tartott Közgyűlése elfogadta az MFA kuratóriumának megváltozását, miszerint:
elnök: Jocháné Edelényi Emőke, alelnök: Mensáros Péter, tagok: Cene János, Kleb Béla, Molnár Zsolt, Zelenka Tibor.

Az alapító okirat ennek megfelelő változtatása megtörtént, a változtatás a bíróság bejegyző végzésével válik hatályossá..

Alapító okirat 2016

Vézés a kuratórium megváltozásáról (2016. nov. 3.)

A Magyar Földtanért Alapítvány Egyszerűsített éves beszámolói

2021,    2020,    2019,    2018,   2017,  2016,  2015,  2014,  2013,  2012.