EIT - ENGIE

Encouraging Girls to Study Geosciences and Engineering

ENGIE - Biztassuk a lányokat földtudományi és mérnöki tanulmányok folytatására!

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet Nyersanyag-közössége (EIT RawMaterials) támogatja az ENGIE projektet, melynek célja a  középiskolás (13-18 éves) korú lányok érdeklődésének felkeltése a földtudományok és a hozzá kapcsolódó mérnöki tudományok iránt annak érdekében, hogy a nemek közötti egyensúly javuljon ezeken a területeken. A projekt 21 európai országból 26 intézmény együttműködésével valósul meg. 2020 januárjában indult, és három évig tart.

A földtudományokban, különösen az ásványkincsek feltárása és a kitermelése területén, a nemek megoszlása egyértelműen a férfiak javára dől el. Ugyanakkor több tanulmány megerősíti, hogy a vegyes összetételű, sokszínű munkacsoportok kreatívabbak és innovatívabbak. Ez azt támasztja alá, hogy a nők részvétele az ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos iparágakban is szükséges.

Az ENGIE  projekt középpontjában a középiskolás lányok állnak, mivel a pályaválasztással kapcsolatos döntéseket általában ebben az életkorban hozzák meg.

A projekt során kidolgozzák a tudatosságnövelő stratégiát, és létrehozzák az érdekelt felek nemzetközi együttműködési hálózatát a konkrét tevékenységek végrehajtására. Ezek a tevékenységek családi rendezvényeket, szabadtéri programokat, iskolai tudományos klubokat, bányalátogatásokat, mentori programokat, nemzetközi diák konferenciákat, a földrajz tanárok számára publikációs  lehetőségeket  és oktatási anyagok előállítását foglalják magukba.

Első lépésben kérdőívek készültek középiskolás lányok és tanáraik számára.

A kérdőívek kitöltésének idősazka lezárult

Online kitölthető kérdőív középiskolás diákok számára                   Online kitölthető kérdőív tanárok számára

Kérdőív középiskolás diákok részére (word)                    Kérdőív  tanárok számára (word)