Bárdossy György Geomatematikai Emlékérem

A Magyarhoni Földtani Társulat a Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztály javaslatára, a Választmány 2017. november 23 -i ülésén úgy határozott, hogy Bárdossy György (1925-2013) tiszteletére emlékérmet alapít BÁRDOSSY GYÖRGY GEOMATEMATIKAI EMLÉKÉREM néven.
A Társulat az emlékérmet azon tagjainak adományozza, akik a geomatematika terén végzett tartósan eredményes tudományos és gyakorlati munkát végeznek, beleértve a geokémia és bauxitföldtan geomatematikai vonatkozásait is, és elősegítik a geomatematika hazai elismertségét és megismertetését, szorosabbá fűzik kapcsolatukat a rokon tudományokkal, illetve jelentősen hozzájárulnak e területek tudományos eredményeinek hazai és nemzetközi megismertetéséhez.

AZ ELMÉKÉREM LEÍRÁSA
Az emlékérem homlokzati oldalán Bárdossy György mellképe látható, "BÁRDOSSY GYÖRGY EMLÉKÉREM” körirattal. Hátoldalán babérfüzér kördíszben elhelyezve a „GEOMATEMATIKA” kifejezés és alatta az adományozott személy neve és az adományozás évszáma szerepel gravírozva. A babérkoszorú alján MFT körirat szerepel. Az emlékérem átmérője 67 mm, anyaga bronz.

AZ EMLÉKÉREM ADOMÁNYOZÁSÁNAK FELTÉTELEI
1.    Az emlékérem azoknak adományozható, akik szakmai, társadalmi és oktatási tevékenységükkel, hazai és nemzetközi szervezetekben, intézményekben végzett munkájukkal bizonyították kimagasló elkötelezettségüket a geomatematika tudományterülete, továbbá a Magyarhoni Földtani Társulat, és ezen belül a Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztály tevékenysége iránt. Folyamatosan tevékeny részt vállaltak szakterületük és a Szakosztály tevékenységének és céljainak hazai és külhoni megismertetésében és elismertetésében.
2.    Az emlékérem a Magyarhoni Földtani Társulat rendes vagy tiszteletbeli tagjának adományozható.
3.    Egy alkalommal csak egy emlékérem adományozható.
4.    Az emlékérmet egy személy csak egyszer kaphatja meg.
5.    Az emlékérmet a Társulat Elnöksége adományozza a Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztály vezetőségéből megalakuló Ajánló Bizottság javaslata alapján.
6.    Az emlékérem első kiadására a 2018. évi Tisztújító Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően megfelelő jelölés esetén háromévente a Tisztújító Közgyűlésen kerül átadásra.

AZ EMLÉKÉREM ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE
1.    Az Emlékérem odaítélésére a Társulat bármely tagja nyújthat be jelölést és javaslatot írásban a Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztály mindenkori elnökének címére, minden év november 30-ei beérkezéssel. Erre vonatkozó felhívást a Társulat a Hírlevélben, és körlevél formájában teszi közzé szeptember 30-ig. A beérkezett javaslatokat a Társulat titkársága december elején megküldi a Szakosztály Elnökének.
2.    Az Ajánló Bizottság a Szakosztály Elnöksége, az Ajánló Bizottság elnöke a Szakosztály elnöke.
3.    Az Ajánló Bizottság az Elnök döntésének megfelelően személyesen is összeülhet, de interneten keresztül is szavazhat.
4.    Az Ajánló Bizottság titkos szavazással, szavazattöbbséggel dönt. Szavazategyenlőség esetén a Bizottság elnökének szavazata dönt.
5.    Az Ajánló Bizottság három évenként esedékes Tisztújító Közgyűlést megelőzően, legkésőbb január 31-ig terjeszti - indoklást is tartalmazó - javaslatát a Társulat Elnöksége elé. A Bizottság csak egy személyre tehet javaslatot. A Társulat Elnöksége a bizottság javaslata alapján a Tisztújító Közgyűlést megelőző 30 napon belül dönt. A Társulat Elnökségének joga a bizottság döntésének elfogadása vagy elutasítása. Utóbbi esetben az emlékérem az adott évben nem kerül kiadásra.
6.    Az emlékérem adományozásáról szóló, a Társulat elnöke és főtitkára, valamint a Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztály elnöke által aláírt okiratot az emlékéremhez mellékelni kell.
7.    Az Emlékérmet a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke és a Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztály elnöke közösen adja át.
Az adományozásról szóló elnökségi határozat az indoklással együtt, teljes terjedelmében megjelentendő a Földtani Közlönyben.

Jelen szabályzatot a Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége 2020. február 12-én tartott ülésén fogadta el, ezzel az előző szabályzat hatályát vesztette.

2018 Füst Antal
2021 Geiger János