Kubinyi Ágoston Emlékérem

A Magyarhoni Földtani Társulat az Elnökség javaslatára, a Választmány 2013. november 20-i ülésén elhatározta, hogy alapító tagja és első elnöke, Kubinyi Ágoston (1799-1873) tiszteletére emlékérmet alapít.

A Társulat az emlékérmet azon személyeknek adományozza, akik szakmai -, társadalmi -, oktatási -, közművelődési tevékenységükkel, hazai és nemzetközi szervezetekben, intézményekben végzett munkájukkal bizonyították kimagasló elkötelezettségüket a Társulat iránt. Folyamatosan tevékeny részt vállaltak az alapszabályban rögzített feladatok, célkitűzések megvalósításában, segítették a működési feltételek megteremtését, a Társulat tevékenységének és céljainak hazai és külhoni megismertetését, elismertetését.

AZ ELMÉKÉREM LEÍRÁSA

Az emlékérem (tükörveret) homlokzati oldalán Kubinyi Ágoston mellképe látható, "KUBINYI ÁGOSTON 1799 – 1873” körirattal. Hátoldalán, köriratban, kívülről befelé haladva „MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT szöveg, „MENTE ET MALLEO 1848”, középen a geológus-bányász kalapácsok szimbóluma. Az emlékérem átmérője 42,5 mm, anyaga 925 ezrelék finomságú ezüst.

AZ EMLÉKÉREM ADOMÁNYOZÁSÁNAK FELTÉTELEI

 1. Az emlékérem azoknak adományozható, akik szakmai -, társadalmi -, oktatási -, közművelődési tevékenységükkel, hazai és nemzetközi szervezetekben, intézményekben végzett munkájukkal bizonyították kimagasló elkötelezettségüket a Társulat iránt. Folyamatosan tevékeny részt vállaltak az alapszabályban rögzített feladatok, célkitűzések megvalósításában, segítették a működési feltételek megteremtését, a Társulat tevékenységének és céljainak hazai és külhoni megismertetését, elismertetését. Az értékelésénél legkevesebb tíz éves tevékenység vehető figyelembe.
 2. Az emlékérem csak a Magyarhoni Földtani Társulat rendes vagy tiszteleti tagjának adományozható, posztumusz az emlékérem nem ítélhető oda.
 3. Egy alkalommal csak egy emlékérem adományozható.
 4. Az emlékérmet egy személy csak egyszer kaphatja meg.
 5. Az emlékérmet a Társulat Elnöksége adományozza.
 6. Az emlékérem első kiadására a 2015. évi rendes, Tisztújító Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően háromévente, a rendes, Tisztújító Közgyűléseken kerül átadásra.

AZ EMLÉKÉREM ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE

 1. Az Elnökség a rendes, Tisztújító Közgyűlést megelőző év november 15-ig a Társulat tagjai sorából háromtagú Ajánló Bizottságot kér fel. A Bizottság elnökét a tagok maguk választják meg. A Bizottság jogosult javaslatokat bekérni a Társulat tagjaitól, szervezeteitől.
 2. A Bizottság ülése határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van. A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a jelenlevők aláírásukkal hitelesítenek.
 3. Bizottság a rendes, Tisztújító Közgyűlést 60 nappal megelőzően terjeszti - indoklást is tartalmazó - javaslatát az Elnökség elé. A Bizottság csak egy személyre tehet javaslatot.
 4. Az Elnökség kizárólag a Bizottság írásbeli előterjesztése alapján többségi szavazattal dönt. Amennyiben az Elnökség a Bizottság javaslatát nem fogadja el, akkor abban az évben az Emlékérmet nem adja ki.
 5. Az Elnökség döntését a rendes, Tisztújító Közgyűlést 30 nappal megelőzően köteles meghozni.
 6. Az emlékérem adományozásáról szóló, a Társulat elnöke és főtitkára által aláírt okiratot az emlékéremhez mellékelni kell.
 7. Az adományozásról szóló elnökségi határozat az indoklással együtt, teljes terjedelmében megjelentetendő a Földtani Közlönyben.

Jelen Szabályzatot a Társulat Elnöksége és Választmánya 2014. február 26-i együttes ülésén fogadta el, és ezzel hatályba lépett.

Korábbi díjazottak

2015. Dank Viktor, a Társulat ex elnöke
2018. Szederkényi Tibor, a Szegedi Tudományegyetem volt Tanszékvezetője