Lóczy Lajos Emlékplakett

A Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége 2009. december 18-i ülésén úgy határozott, hogy a Társulat 2010 márciusától a földtudományok terén végzett kiemelkedő, illetve tartósan eredményes oktatási és közművelődési tevékenység elismerésére, az arra érdemes jelöltnek a Lóczy Lajos Emlékplakettet adományozza. A Választmány a határozatot 2010. március 12-i ülésén jóváhagyta.

AZ EMLÉKPLAKETT LEÍRÁSA

Az emlékplakett előlapján Lóczy Lajos domborművű arcképe látható. Az arckép alatt "LÓCZY LAJOS 1849-1920" szöveg helyezkedik el. Az emlékplakett hátlapján a "A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT A KIEMELKEDŐ OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGÉRT" felirat áll. A hátlapra véséssel kerül a jutalmazott neve és a jutalmazás éve. Az emlékplakett anyaga bronz, téglalap alakú, mérete 66×42 mm. Tervezője R. Kiss Lenke szobrászművész.

 

AZ EMLÉKPLAKETT ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI

1. Az Emlékplakett évente a Közgyűlésen adható át.
2. Az Emlékplakettet a Magyarhoni Földtani Társulat rendes tagja nyerheti el.
3. Az Emlékplakett odaítélésére a Magyarhoni Földtani Társulat rendes tagja nyújthat be jelölést és javaslatot.
4. A javaslathoz mellékelni kell a jelöltre vonatkozó részletes indoklást.
5. A javaslatot az Oktatási és Közművelődési Szakosztály vezetősége bírálja el, és tesz előterjesztést a Választmánynak.
6. Az Emlékplakett odaítéléséről a Választmány dönt.
7. Az Emlékplakett első alkalommal a 2010. évi rendes Közgyűlésen kerül átadásra.
8. Az Emlékplakettet az Oktatási és Közművelődési Szakosztály elnöke adja át.
9. Az Emlékplakettet egy személy csak egyszer kaphatja meg.
10. Az Emlékplakett oklevél átadásával jár.

AZ EMLÉKPLAKETT ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJE

1. Odaítélésre vonatkozó javaslatot évente november 15-éig lehet a Társulat Elnökségéhez benyújtani. Erre vonatkozó felhívását az aktuális (szeptember-októberi) Hírlevélben, valamint szeptember 30-ig a Társulat honlapján, esetenként más úton is közzé teszi.
2. Az Elnökség a beérkezett javaslatokat november 30-éig megküldi az Oktatási és Közművelődési Szakosztály (OKSZ) elnökének és titkárának.
3. Az OKSZ vezetősége a rendes, Tisztújító Közgyűlést megelőzően, január 31-éig terjeszti indoklással ellátott javaslatát a Választmány elé. A Vezetőség csak egy javaslatot terjeszthet elő. A Vezetőség javaslatát a Választmány csak az Emlékplakett Szabályzatának megsértése esetén utasíthatja el. Ilyen esetben az Emlékplakett odaítéléséről a Közgyűlést megelőző 30 napon belül az Elnökség közvetlenül dönt.
4. Az OKSZ vezetősége akkor határozatképes, ha azon legalább az elnök és négy tag jelen van. A Vezetőség szavazattöbbséggel határoz, a szavazatok egyenlősége esetén az elnök szavazata dönt.
5. Az OKSZ vezetősége maga határozza meg munkamódszerét, munkájába szükség esetén külső szakértőket is bevonhat.
6. Az OKSZ vezetősége üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a jelenlevők aláírásukkal hitelesítenek.
7. Az Emlékplakett odaítéléséről szóló, a Társulat elnöke és főtitkára által aláírt okiratot az Emlékplaketthez mellékelni kell.
8. Az odaítélésről szóló határozat az indoklással együtt, teljes terjedelmében megjelenik a Földtani Közlönyben.

Jelen szabályzatot a Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége 2020. február 12-én tartott ülésén fogadta el, ezzel az előző szabályzat hatályát vesztette.

Korábbi díjazottak

2010. Antal Sándor
2011. Hartai Éva
2012. Bognár Lászlóné Soproni Jolán és Hunyadi József
2013. Futó János
2014. Szederkényi Tibor
2015. Galácz András, Pál Molnár Elemér
2016. Juhász Árpád
2017. Harangi Szabolcs
2018. Horváth Gergely
2019. Vincze Péter
2020. Weiszburg Tamás
2021 Babinszki Edit