Elnöki évköszöntő

Kedves Tagtársak!

2019. több vonatkozásban is kiemelt jelentőségű éve volt a hazai földtudományok történetének. Ebben az évben ünnepeltük a Magyar Királyi Földtani Intézet megalapí­tásának 150. és Eötvös Loránd halálának 100. évfordulóját, a Magyar Geofizikusok Egyesületével közösen rendezett balatonfüredi vándorgyűlésünkön. Az év során szervezett több mint ötven további rendezvény (szakülés, tanulmányút, kongresszus, terepbejárás, továbbképzés) alkalmával mintegy 1500 szakember és egyetemi hallgató számára biztosítottuk a földtani ismeretek bővítését.

Fontos évfordulókat tartogat számunkra a 2020. év is, amelyeket méltó módon tervezünk megünnepelni. Ekkor lép a 150. évébe a Földtani Közlöny, amelyet ünnepi füzetek megjelentetésével kívánunk emlékezetessé tenni. Lóczy Lajos halálának 100. évfordulója alkalmából tanulmánykötetet jelentetünk meg, és kiemelt szakmai rendezvényt szervezünk.

Társulatunk sikeres tevékenysége alapvetően tagságunk aktivitásán múlik, amelyre egyre nagyobb szükség lesz a jövőben. Ezért azt kérem, hogy továbbra is minél többen vegyenek részt közösségünk munkájában, akár szervezőként, akár résztvevőként.

A Magyarhoni Földtani Társulat minden tagjának jó egészséget és sikerekben gazdag Új Esztendőt kívánok!

Jó szerencsét!

Budai Tamás

 

 

Könyvajánló

Babinszki Edit: 150 éves a Földtani Intézet

Nem könnyű egy történelmi távlattal rendelkező és rendkívül sokoldalú tevékenységet folytató kutatóintézet történetét egy tartalmilag kerek egészet alkotó könyvben összefoglalni. Babinszki Editnek, a könyv Szerzőjének sikerült. Ebben nyilvánvalóan szerepe van újságírói, filmrendezői gyakorlatának, de legfőképpen az Intézethez fűződő érzelmi kötődésének. A könyv az MBFSZ Földtani Szakkönyvtárában kapható,  (1143 Budapest, Stefánia út 14.) ára 3210.- Ft.

Varga Andrea: Híd a kémiához (2019)

A földtudományok általános, szervetlen és fizikai kémiai alapjai. Egyetemi tankönyv (elektronikus tananyag), Szegedi Tudományegyetem, TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet, Szeged, 305 p. (https://doi.org/10.14232/eta.2019.2088)

Igazodva a XXI. század megváltozott igényeihez, felmerült az igény egy olyan modern szemléletű tankönyv fejlesztésére, ami földtudományi példákon keresztül tárgyalja a legfontosabb kémiai háttérismereteket.

Magyarország nemzeti atlasza: természeti környezet

Kocsis Károly (főszerk.) 2018. Magyarország nemzeti atlasza: természeti környezet
Magyar Tudományos Akadémia, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, Budapest.

ISBN 978-963-9545-56-4 (kötet)
ISBN 978-963-9545-55-7ö (összkiadás)

2018
A Gerecse hegység földtana – könyv és térképmagyarázó

A Magyar Állami Földtani Intézet az 1960-as évek közepe óta rendszeresen végzi a Dunántúli-középhegység részletes földtani térképezését. Ennek a programnak a keretébe illeszkedik a Gerecse földtani felvétele, valamint térképének és a magyarázó kötetnek a közreadása is, erről a tájegységről korábban nem készült ilyen jellegű összefoglaló feldolgozás.