"Kalapács és sör" - egynapos terepgyakorlat Szegeden

"Kalapács és Sör"  ezúttal nem csak fiataloknak - 2019. február 23. (szombat)

Virtuális túrák az üledékes kőzetek belsejében

Szeretettel várunk mindenkit az üledékes kőzetek belsejébe vezető virtuális túráinkra, és egy kis kiruccanásra a geometriai morfometria világába! A virtuális sörözést azonban kihagyjuk, inkább a valóságosat hozzuk testközelbe.

A program részletes leírása, jelentkezés

1. túra: Az Algyő story:
Az algyői olajmező hazánk legnagyobb CH-bázisa. Az itteni CH telepek egy ÉNy-DK csapású metamorf mag feletti kompakciós antiklinálisban alakultak ki. A területet mintegy 1100 fúrás harántolta. Ez a szinte példa nélküli információs sűrűség jelenti a pannon sorozat részletes nagyfelbontású (100x100x0.5 m cellák) szedimentológiai modellezésének input oldalát. A mélyfúrási geofizikai és magfúrási adatok lehetővé tették mind a self-lejtőn és annak előterében kialakult lejtő és hordalékkúp, mind a selfen progradáló delta üledékes testének részletes elemzését.
Az 3D modellek segítségével beléphetünk a CH tárolókba. Láthatjuk, hogy az azonosított felhalmozódási környezetek határfelületei – a kőzetfizikai tulajdonságok közvetítésével –, hogyan határozzák meg a tárolókon belüli áramlásokat, és így a tárolókon belül a CH térbeli eloszlását. 

2. túra: A kőzeteken végzett CT mérések lehetőségei és eredményei
A kőzeteken végzett CT mérések különleges lehetőséget adnak a földtudományi kutatónak. Kap egy nagyfelbontású három (vagy négy) dimenziós mérési eredményt egy élesen definiált paraméterrel, de ugyanakkor a mérés tárgya a kezében marad bántatlanul.
A kirándulás során megismerkedünk a jelenleg alkalmazott méréstechnológiákkal és beleugrunk egyes üledékes kőzetek belsejébe.

3. túra: Kiruccanás a geometriai morfometria világába
A geometriai morfometria alaptétele az alak megfelelő definiálása. Mindenki számára világos, hogy két teljesen egyező alakzat (például négyzet) alakja nem változik, ha a térben egyik pontból a másikba helyezzük, elforgatjuk, felnagyítjuk. A geometriai térben elhelyezve alakzatainkat az elhelyezkedésre, elforgatásra és a méretre utaló jellemzők matematikai úton való eltávolításával tisztán az alakban rejlő különbségeket hordozó információt kapunk. Az egymásnak megfeleltethető pontokban levő helyzeti (alaki) különbségek mind matematikailag, mind vizuálisan jellemezhetők és értelmezhetők.
A szakmai ’séta’ során az alakelemzés történeti vonatkozásait tekintjük át kezdve a Pitagorasz-féle aranymetszéstől a Fibonacci spirálon, a logaritmikus spirálon alapuló első modelleken át a körvonal és a mérőpont elemzésre épülő geometriai morfometriáig.

A virtuális túrák kiindulópontja: SZTE Földtani és Őslénytani Tanszék (6722 Szeged, Egyetem u. 2.) Minden túra kb. 1 óra időtartamú

 

 

Könyvajánló

Magyarország nemzeti atlasza: természeti környezet

Kocsis Károly (főszerk.) 2018. Magyarország nemzeti atlasza: természeti környezet
Magyar Tudományos Akadémia, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, Budapest.

ISBN 978-963-9545-56-4 (kötet)
ISBN 978-963-9545-55-7ö (összkiadás)

2018
A Gerecse hegység földtana – könyv és térképmagyarázó

A Magyar Állami Földtani Intézet az 1960-as évek közepe óta rendszeresen végzi a Dunántúli-középhegység részletes földtani térképezését. Ennek a programnak a keretébe illeszkedik a Gerecse földtani felvétele, valamint térképének és a magyarázó kötetnek a közreadása is, erről a tájegységről korábban nem készült ilyen jellegű összefoglaló feldolgozás.

Föld és Ég II.

A Föld és Ég II. kötete a 2016. évi Sárospatakon rendezett Földtudományi Vándorgyűlés azonos című szekciója előadóinak előadását tartalmazza, cikk formájában, a kötetet Unger Zoltán szerkesztette.
Kapható a Magyarhoni Földtani Társulat titkárságán

Budapest Geokalauz

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Tájegységi térképsorozatának részeként megjelent Budapest Geokalauz fővárosunk természeti szépségeit nemcsak sziklafalakban, kibúvásokban  mutatja be, hanem középületek falán, metróvonalak állomásain vagy akár bevásárlóközpontokban is láttatja. A könyv és a térkép fővárosunk és környékének geológiáját és hidrogeológiáját magyarul és angolul egyaránt ismertető, kiváló kirándulásvezető mindazok számára, akik fogékonyak az élettelen természet csodáira.