Gyászhír

 

Fájdalommal tudatjuk, hogy Dr Baksa Csaba geológus, az OÉÁ Rézérc Művei főgeológusa, az Országos Érc- és Ásványbányák kereskedelmi osztályvezetője, a Mineralholding Kft tulajdonos ügyvezetője, a Magyarhoni Földtani Társulat két cikluson át volt elnöke és tiszteleti tagja 2019. március 29-én súlyos betegségben elhunyt.

Búcsúztatása református tiszteletadás keretében zajlik április 17-én, 10 óra 45 perckor, a 10. kerületi Új Köztemetőben  a ravatalozóknál, ahonnan végső útjára kísérjük hamvait a családi sírhelyhez.

Emlékét megőrizzük!

Baksa Csaba - geológus, igazi szakember volt, becsületes üzletember és talpig ember

Az ELTE diplomájának megszerzése után 1969-től dolgozott az Országos Érc-és Ásványbányák nevű, ma már a történelem homályába vesző vállalatnál. A vállalat unikum volt az állami bányavállalatok sorában, maga teremtette meg a megélhetését, sokoldalú és egész országra kiterjedő kutató-termelő tevékenységével. Csaba Recsken kezdett, az akkor legfontosabb, és máig lezáratlan érckutatási programban, a mélyszint fúrásos és bányászati munkáinál. Hamarosan a nagy létszámú földtani osztály vezetője lett, s máig összetartó kiváló közösséget formált az ide csoportosított fiatal szakemberekből. Doktori címét az 1970-es évek közepén a mátrai teléres ércesedés genetikai vizsgálata területén végzett kutatásaival szerezte. Számos sikeres munka mellett nevéhez fűződik a recski mélyszinti fúrásos kutatás 1984-es lezárása, vagyonbecslése.  Innen került a vállalati központba, Budapestre 1985-ben, ahol a vállalat megszűnéséig dolgozott. Közgazdasági szakmérnöki diplomát szerzett, és ennek később a vállalat kereskedelmi és marketing részlegének vezetésekor vette különös hasznát.

Az OÉÁ privatizációja után 1991-ben a megalakult Mineralholding Kft ügyvezetője, résztulajdonosa lett, amely utódintézményként folytatta az ipari ásványok kereskedelmét.  Ebben a pozíciójában dolgozott egészen a haláláig. Stabil, fenntartható portfolióval rendelkező vállalatot hagy az utódokra.

Munkája mellett vállalta el megválasztása után a Magyarhoni Földtani Társulat elnöki tisztségét 2012-ben. Elnökségének két ciklusa alatt a racionális, üzletemberi véna révén felfrissültek a társulat ipari és tudományos kapcsolatai, szaporodtak támogatói, megerősödtek szociális és közösségi funkciói. Csaba jelentős előmozdítója volt a rokonszakmák közeledésének, együttműködésének. Tagja volt többek között a Magyar Geofizikusok Egyesületének, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek, valamint a Magyar Természettudományi Társulatnak. 

Hirtelen tört rá a betegség, még abban az évben, amikor a Társulat elnökségéről leköszönt, és amelynek tiszteleti tagjává választották. Rövid idő alatt gyűrte maga alá ez a halálos betegség.

Munkája, életműve beleíródott a hazai ásványinyersanyag-gazdaság, -kutatás, -termelés, -kereskedelem történelmébe. Emberségét, józan gondolkodását, közösséget összefogó egyéniségét jó példaként fogjuk, fogják idézni.

Kedves Csaba barátunk, nyugodj békében!

               Földessy János

Csaba Baksa (1946–2019)
Past President of the Hungarian Geological Society

Csaba Baksa (73) died in Budapest, after short illness on March 29, 2019.

He graduated as a geologist at 1969 in the ELTE University. Upon getting his diploma, he started his career at the National Ore and Mineral Mining Company at the Recsk copper ore explorations. Soon he became the chief geologist, managing a large team working on the surface, later on the underground drilling program, and was invited to mine development. He earned his PhD at 1975 at the ELTE University, and economist degree later at the University of Miskolc.

In 1985 he continued his career at the head office of the company, where he became the manager of trading and marketing. In 1991 he continued this work after the privatization of the state company in the Mineralholding Ltd. as owner and major shareholder, until his death.

He has held different positions in the Hungarian Geological Society since 1986. He was elected as President in 2012, and re-elected in 2015. With a successful amalgamation of his professional skills and business sense, he efficiently refreshed the domestic and international relationships of the Society, consolidated the group of professional and industrial sponsors, and revitalized the organisation as an active community. In 2018 he became Honorary Member of the HGS.

He is survived by his wife Zsuzsa, and two sons, Zoltan and Zsolt, who continue his work in the trading and marketing of industrial minerals.

The geologist Baksa Csaba was a real expert, an honest businessman and a warm personality.


Baksa Csaba önéletrajzi írását megtalálják Horn János (szerk.): Életpályák – Földtudomány, energetika, kohászat c. könyvében.

 

Könyvajánló

Magyarország nemzeti atlasza: természeti környezet

Kocsis Károly (főszerk.) 2018. Magyarország nemzeti atlasza: természeti környezet
Magyar Tudományos Akadémia, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, Budapest.

ISBN 978-963-9545-56-4 (kötet)
ISBN 978-963-9545-55-7ö (összkiadás)

2018
A Gerecse hegység földtana – könyv és térképmagyarázó

A Magyar Állami Földtani Intézet az 1960-as évek közepe óta rendszeresen végzi a Dunántúli-középhegység részletes földtani térképezését. Ennek a programnak a keretébe illeszkedik a Gerecse földtani felvétele, valamint térképének és a magyarázó kötetnek a közreadása is, erről a tájegységről korábban nem készült ilyen jellegű összefoglaló feldolgozás.

Föld és Ég II.

A Föld és Ég II. kötete a 2016. évi Sárospatakon rendezett Földtudományi Vándorgyűlés azonos című szekciója előadóinak előadását tartalmazza, cikk formájában, a kötetet Unger Zoltán szerkesztette.
Kapható a Magyarhoni Földtani Társulat titkárságán

Budapest Geokalauz

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Tájegységi térképsorozatának részeként megjelent Budapest Geokalauz fővárosunk természeti szépségeit nemcsak sziklafalakban, kibúvásokban  mutatja be, hanem középületek falán, metróvonalak állomásain vagy akár bevásárlóközpontokban is láttatja. A könyv és a térkép fővárosunk és környékének geológiáját és hidrogeológiáját magyarul és angolul egyaránt ismertető, kiváló kirándulásvezető mindazok számára, akik fogékonyak az élettelen természet csodáira.