"Kalapács és sör" - egynapos szerkezetföldtani terepgyakorlat a Bükkben

Április 13. (szombat)
 

"Kalapács és sör" - egynapos szerkezetföldtani terepgyakorlat a Bükkben

A rendezvénysorozatot az
O & GD Central Kft. támogatja

 

Sok megpróbáltatáson és átalakuláson átesett kőzetegyüttes szerkezeti bélyegei keresik szerkezetföldtan iránt érdeklődő ifjú geológusok ismeretségét.

A programra akkor is jelentkezni kell az on-line felület kitöltésével, ha az utazáshoz a bérelt autóbuszt nem kívánják igénybe venni.

A jelentkezés határideje: április 1!

On-line jelentkezés

Vannak köztünk rideg fiatalok és képlékeny idősebbek. A múltban elég mozgékonyak voltunk, de most Nektek kell hozzánk jönnötök. 

Várunk benneteket Diósgyőr mellett a Köpüs- és Csanyik-völgyekben, ahol hegységgé emelkedésünkről mesélünk, majd Lillafüreden a Vesszős-völgy oldalában, ahol a kéreg mélyéből hozott emlékeinket tárjuk fel!

A terepbejárásra szeretettel hívunk minden hallgatót, aki szeretné a tanteremben tanultakat kézzelfogható tudásra váltani és minden öregdiákot, aki szeretné a sok éve tanultakat felidézni. A programot – terveink szerint – félévente két-három alkalommal hirdetjük majd meg – az érdeklődés függvényében.
A terepbejárások tematikáját az Ifjúsági Bizottsággal közösen, a hallgatók igényei szerint alakítjuk ki: meglátogatunk klasszikus rétegsorokat bemutató feltárásokat, különleges problémákat felszínre hozó feltárásokat, de ellátogatunk működő bányákba és egyéb, a földtanhoz kötődő cégekhez is, szakértő vezetők irányításával. Az ötleteket, igényeket az Ifjúsági Bizottság elnökéhez (Simon István), vagy a Társulat főtitkárához (Babinszki Edit) lehet eljuttatni.
Törekszünk arra, hogy a költségeket alacsonyan tartsuk, mégis sok mindent megmutassunk egy nap alatt (és persze, hogy a sör is beleférjen a programba), ezért előre láthatóan korai indulással, késői érkezéssel, otthonról hozott elemózsiával kell számolni.

Mivel a terepgyakorlatot elsősorban a hallgatók részére szervezzük, ezért ők elsőbbséget élveznek jelentkezéskor. Az öregdiákokkal a buszon fennmaradó üres helyeket tudjuk feltölteni, a jelentkezések sorrendjében. Ezúton is kérjük öregdiákjaink szíves megértését!

A terepgyakorlatra buszt bérelünk.
Indulás 7.20 óra, Budapest, Csalogány u. 12. Várható visszaérkezés: 18-19 óra.

A jelentkezés határideje: április 1!
A jelentkezéssel egy időben kérjük átutalni a hozzájárulás/részvételi díj összegét.

Bankszámlaszámunk: 10200830-32310171

Hozzájárulás/részvételi díj (amennyiben igénybe kívánják venni a bérelt autóbuszt):

MFT tag diákoknak/nyugdíjasoknak: 500.- Ft
Nem tag diákoknak/nyugdíjasoknak, MFT dolgozóknak: 2540.- Ft
Nem tag dolgozóknak: 3810.- Ft

 

Könyvajánló

Magyarország nemzeti atlasza: természeti környezet

Kocsis Károly (főszerk.) 2018. Magyarország nemzeti atlasza: természeti környezet
Magyar Tudományos Akadémia, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, Budapest.

ISBN 978-963-9545-56-4 (kötet)
ISBN 978-963-9545-55-7ö (összkiadás)

2018
A Gerecse hegység földtana – könyv és térképmagyarázó

A Magyar Állami Földtani Intézet az 1960-as évek közepe óta rendszeresen végzi a Dunántúli-középhegység részletes földtani térképezését. Ennek a programnak a keretébe illeszkedik a Gerecse földtani felvétele, valamint térképének és a magyarázó kötetnek a közreadása is, erről a tájegységről korábban nem készült ilyen jellegű összefoglaló feldolgozás.

Föld és Ég II.

A Föld és Ég II. kötete a 2016. évi Sárospatakon rendezett Földtudományi Vándorgyűlés azonos című szekciója előadóinak előadását tartalmazza, cikk formájában, a kötetet Unger Zoltán szerkesztette.
Kapható a Magyarhoni Földtani Társulat titkárságán

Budapest Geokalauz

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Tájegységi térképsorozatának részeként megjelent Budapest Geokalauz fővárosunk természeti szépségeit nemcsak sziklafalakban, kibúvásokban  mutatja be, hanem középületek falán, metróvonalak állomásain vagy akár bevásárlóközpontokban is láttatja. A könyv és a térkép fővárosunk és környékének geológiáját és hidrogeológiáját magyarul és angolul egyaránt ismertető, kiváló kirándulásvezető mindazok számára, akik fogékonyak az élettelen természet csodáira.