Ásványtani, Kőzettani és Geokémiai Szakosztály

Alapítás éve: 1963.

Az Ásványtani, Kőzettani és Geokémiai Szakosztály az ásványtan, ércteleptan, kőzettan és geokémia, illetve a kapcsolódó tudományágak szakembereinek önkéntes társulása a Magyarhoni Földtani Társulaton belül. (A hazai tudományfejlődés sajátos, de nemzetközileg korántsem egyedülálló vonásaként az agyagásványtannak az MFT-n belül önálló szakosztályi képviselete van.)

A szakosztály célja a fenti tudományterületek új tudományos eredményeinek megismertetése és megvitatása, a szakemberek közti tapasztalatcsere és együttműködés, a szakmai utánpótlás-nevelés előmozdítása, a szakág szervezése és képviselete. A szakosztály elsősorban nyilvános szakülésein (előadóülésein) keresztül törekszik feladatát ellátni. E rendezvények minden érdeklődő előtt nyitva állnak. Az előadóülések mellett időnként vitaülések, ankétok, tanulmányutak, tanfolyamok, iskolák stb. megszervezésére is sor kerül. Rendezvényeinket lehetőség szerint a társszakosztályokkal, illetve más egyesületekkel közösen szervezzük.

                                                     

Vezetőség 2021-2024.
Elnök:
Pál-Molnár Elemér
Titkár: Molnár Kata
Vezetőségi tagok: Berkesi Márta, Harman-Tóth Erzsébet, Molnár Ferenc, Raucsikné Varga Andrea Beáta, Szabó Csaba

Aktív tagsággal rendelkező szakosztályi tagok 2021

                                                     

Vezetőség 2018-2021.
Elnök: Weiszburg Tamás
Titkár: Tóth Erzsébet
Vezetőségi tagok: Bajnóczí Bernadett, B. Kis Gabriella, Farkas Izabella, Papp Gábor, Zajzon Norbert

                                                     

Vezetőség 2015-2018.
Elnök: Weiszburg Tamás
Titkár: Tóth Erzsébet
Vezetőségi tagok: Farkas Izabella, Bajnóczí Bernadett, Kristály Ferenc, Váczi Tamás,
Papp Gábor
Póttagok: Zajzon Norbert, Haranginé Lukács Réka

 

Vezetőség 2012-2015.
Elnök: Szakáll Sándor
Titkár: Cora Ildikó
Vezetőségi tagok: Dódony István, Papp Gábor, Pósfai Mihály, Szabó Csaba, Weiszburg Tamás
Póttagok: Bajnóczi Bernadett, M. Tóth Tivadar

Aktualitások Események Publikációk Történet