Kertész Pál Emlékérem

A Magyarhoni Földtani Társulat a Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály javaslatára, a Választmány 2013. november 20-i ülésén úgy határozott, hogy Kertész Pál (1928-2012) tiszteletére emlékérmet alapít.

A Társulat az emlékérmet azon tagjainak adományozza, akik a mérnökgeológia és környezetföldtan terén végzett tartósan eredményes tudományos és gyakorlati munkát végeznek, elősegítik a mérnökgeológia és környezetföldtan hazai elismertségét és megismertetését, szorosabbá fűzik kapcsolatukat a rokon tudományokkal. Jelentősen hozzájárulnak e területek tudományos eredményeinek hazai és nemzetközi megismertetéséhez.

AZ ELMÉKÉREM LEÍRÁSA

Az emlékérem homlokzati oldalán Kertész Pál mellképe látható, "KERTÉSZ PÁL EMLÉKÉREM” körirattal. Hátoldalán az adományozott személy neve és az adományozás évszáma szerepel. Az emlékérem átmérője 67 mm, anyaga bronz.

AZ EMLÉKÉREM ADOMÁNYOZÁSÁNAK FELTÉTELEI

 1. Az emlékérem azoknak adományozható, akik szakmai, társadalmi és oktatási tevékenységükkel, hazai és nemzetközi szervezetekben, intézményekben végzett munkájukkal bizonyították kimagasló elkötelezettségüket a Magyarhoni Földtani Társulat és ezen belül a Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály iránt. Folyamatosan tevékeny részt vállaltak a Szakosztály tevékenységének és céljainak hazai és külhoni megismertetésében és elismertetésében.
 2. Az emlékérem a Magyarhoni Földtani Társulat rendes vagy tiszteleti tagjának adományozható.
 3. Egy alkalommal csak egy emlékérem adományozható.
 4. Az emlékérmet egy személy csak egyszer kaphatja meg.
 5. Az emlékérmet a Társulat Elnöksége adományozza.
 6. Az emlékérem első kiadására a 2015. évi Tisztújító Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően megfelelő jelölés esetén évente a Közgyűléseken kerül átadásra.

AZ EMLÉKÉREM ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE

 1. Az Emlékérem odaítélésére a Társulat bármely tagja nyújthat be jelölést és javaslatot írásban a Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály elnökének címére, november 30-ai beérkezéssel. Erre vonatkozó felhívást a Társulat a szeptember-októberi Hírlevélben, vagy körlevél formájában szeptember 30-ig teszi közzé.
 2. Az Elnökség november 30.-ig a Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály tagjai közül a szakosztály elnöke mellett további négytagú Ajánló Bizottságot kér fel. Az 5 fős Bizottság elnökét a tagok maguk választják meg. A Bizottság jogosult javaslatokat bekérni a Társulat tagjaitól, szervezeteitől.
 3. A Bizottság ülése határozatképes, ha azon legalább 4 tag jelen van. A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a jelenlevők aláírásukkal hitelesítenek.
 4. A Bizottság titkos szavazással, szavazattöbbséggel dönt. Szavazategyenlőség esetén a Bizottság elnökének szavazata dönt.
 5. Bizottság az éves Közgyűlést megelőzően, január 31.-ig terjeszti - indoklást is tartalmazó - javaslatát az Elnökség elé. A Bizottság csak egy személyre tehet javaslatot.
 6. Az Elnökség kizárólag a Bizottság írásbeli előterjesztése alapján többségi szavazattal dönt. Amennyiben az Elnökség a Bizottság javaslatát nem fogadja el, akkor abban az évben az Emlékérmet nem adja ki.
 7. Az Elnökség döntését az éves Közgyűlést 30 nappal megelőzően köteles meghozni.
 8. Az emlékérem adományozásáról szóló, a Társulat elnöke és főtitkára által aláírt okiratot az emlékéremhez mellékelni kell.
 9. Az Emlékérmet a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke és a Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály elnöke közösen adja át.

Az adományozásról szóló elnökségi határozat az indoklással együtt, teljes terjedelmében megjelentendő a Földtani Közlönyben.

Jelen szabályzatot a Magyarhoni Földtani Társulat Elnöksége 2020. február 12-én tartott ülésén fogadta el, ezzel az előző szabályzat hatályát vesztette.

Korább díjazottak

2015. Greschik Gyula
2016. Paál Tamás
2017. Scharek Péter
2018. Gálos Miklós
2019. Kürti István
2020. Szlabóczky Pál
2021. az érmet nem adták ki
2022.  Cserny Tibor
2023. az érmet nem adták ki
2023. az érmet nem adták ki