Tiszteleti tagság

Tiszteleti tag, tiszteleti elnök

A Közgyűlés a Választmány javaslatára olyan szakembert (személyiséget), aki a földtan vagy rokontudományai művelésében, vagy a Társulat szolgálatában kiváló érdemeket szerzett, tiszteleti taggá választhat. A Közgyűlés a Társulat szolgálatában kimagasló érdemeket szerzett, szakmailag elismert olyan tagot, aki régebben a Társulat elnöke volt, tiszteleti elnökké választhat.

A CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A tiszteleti taggá és tiszteleti elnökké választás indokát és feltételeit az Alapszabály tartalmazza.
2. A tiszteleti tagok és a tiszteleti elnök jogait és kötelességeit az Alapszabály fogalmazza meg.
3. A tiszteleti tagság és a tiszteleti elnökség nem vonható vissza, kivéve, ha a társulati tagság jogerős fegyelmi határozattal, kizárással szűnik meg. A kizárás a tiszteleti címet is megszünteti.

A JELÖLÉS RENDJE

1. A rendes, Tisztújító Közgyűlést megelőző év november 30.-áig a Választmány szenior tagjai sorából háromtagú Ajánló Bizottságot kér fel.
2. Az Ajánló Bizottság elnöke a felkért választmányi tagok korelnöke.
3. A Társulat rendes tagja jogosult tiszteleti tagot és tiszteleti elnököt jelölni. Az indoklást is tartalmazó jelölést írásban kell benyújtani az Ajánló Bizottsághoz a rendes, Tisztújító Közgyűlést megelőző év december 31-éig.
4. A Bizottság ülése határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van. A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a jelenlevők aláírásukkal hitelesítenek.
5. A Bizottság a rendes, Tisztújító Közgyűlést 30 nappal megelőzően terjeszti - indoklást is tartalmazó - javaslatát a Választmány elé.
6. A Választmány kizárólag a Bizottság írásbeli előterjesztése alapján dönt. A Választmány által nem támogatott jelölés nem terjeszthető a rendes, Tisztújító Közgyűlés elé.
7. A Választmány által a rendes, Tisztújító Közgyűlés elé terjesztett javaslatokról a Közgyűlés egyenként, nyílt szavazással, az Alapszabályban rögzítettek szerint dönt.
8. A tiszteleti taggá, ill. a tiszteleti elnökké választásról szóló okiratot a Társulat elnöke és főtitkára írja alá. Az okiratot a döntést követően, lehetőleg a Közgyűlésen kell átadni.
9. A választásról szóló közgyűlési határozat az indoklással együtt, teljes terjedelmében megjelenik a Földtani Közlönyben. A választás feltételei csak az Alapszabály módosításával változtathatók. A jelölés ügyrendjének módosítására az Elnökség jogosult.

Jelen szabályzatot a Magyarhoni Földtani Társulat Választmánya 2015. nov. 25-i ülése fogadta el, ezzel az előző szabályzat hatályát vesztette.

A Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti tagjai 2018. évben

Árkai Péter, Baksa Csaba, Bérczi István, Brezsnyánszky Károly, Császár Géza, Dank Viktor, Dobos Irma, Földessy János, Galácz András, Géczy Barnabás, Greschik Gyula, Haas János, Halmai János, Jámbor Áron, Juhász Árpád, Kecskeméti Tibor, Knauer József, Kovács Endre, Madai László, Mindszenty Andrea, Nemecz Ernő, Némedi Varga Zoltán, Pogácsás György, Póka Teréz, Scheuer Gyula, Szederkényi Tibor, Tardy János, Vitális György, Vörös Attila, Wanek Ferenc, Zelenka Tibor

A Magyarhoni Földtani Társulat külföldi tiszteleti tagjai 1945-től:

1960 Andrusov, D. Csehszlovákia (Pozsony)
  Kettner, R. Csehszlovákia (Prága)
  Roger, J. Franciaország
  Satszkij, N. Sz. Szovjetunió
  Szoboljev, V.Szt. Szovjetunió
  Vialov, O. Szt. Szovjetunió(Lvov)
1964 Clar, E. Ausztria
  Kozlowski, R. Lengyelország
  Ksiazkiewicz, M. Lengyelország
  Kühn, O. Ausztria
  Küpper, H. Ausztria
  Machatschki, F. Ausztria
  Nalivkin, D. Szovjetunió
  Petkovic´, V.K. Jugoszlávia
  Rosenqvist, I.Th. Norvégia
  Tongiorgi, E. Olaszország
1969 Jablonszky, J. USA
1971 Bogdanov, A. A. Szovjetunió
  Collignon, M. Franciaország
  Csukrov, F. V. Szovjetunió
  Gaertner, H. R. Német Szövetségi Köztársaság
  Gekker, R. F. Szovjetunió
  Stefanovic´, P. Jugoszlávia
  Strunz, H. Német Szövetségi Köztársaság
  Zoubek, V. Csehszlovákia (Prága)
1972 Wieseneder, H. Ausztria
1975 Janoschek, R. Ausztria
  Seneý, J. Csehszlovákia (Pozsony)
1978 Boncsev, E. Szt. Bulgária
  Nahel, M. Csehszlovákia (Pozsony)
  Smulikowsky, K. Lengyelország
  Vachtl, J. Csehszlovákia
  Watznauer, A. Német Demokratikus Köztársaság
  Zapfe, H. Ausztria
1991 Gattinger, T. Ausztria
  Sla,czka, A. Lengyelország
  Teleki, P.G. USA
1994 Cserna, Z. de Mexikó
  Dercourt, J. Franciaország
  Földváry, G. Z. Ausztrália
1997 Trunkó, L. Német Szövetségi Köztársaság
1998 Janoschek, W. Ausztria
  Samuel, Ondrej Szlovákia
2000 Steininger, Friedrich F. Ausztria
2003 Lobitzer, Harald Ausztria
  Tóth József Kanada
2009 Torrens, Hugh S. Nagy-Britannia
2015 Gawlick, Hans-Jürgen Ausztria
2018 Stefanovic, Zoran Szerbia