Révész István Díj – Alföldi Területi Szervezet


A Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezete 2019. október 2-i ülésén úgy határozott, hogy Dr. Révész István (1943–2013) tiszteletére díjat alapít. A díj alapításához Dr. Amran Ahmed 30.000 Ft-ot adományozott.
Az Alföldi Területi Szervezet a díjat a Magyarhoni Földtani Társulat azon tagjainak adományozza, akik az Alföld kutatása terén eredményes tudományos és gyakorlati munkát végeznek, hozzájárulva e terület tudományos eredményeinek hazai és nemzetközi megismertetéséhez.

A DÍJ LEÍRÁSA
A díj egy porcelán váza melynek oldalán "RÉVÉSZ ISTVÁN DÍJ” felirat látható az adományozás évszámának feltüntetésével.

A DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁNAK FELTÉTELEI
A díj azoknak adományozható, akik szakmai, társadalmi és oktatási tevékenységükkel, hazai és nemzetközi szervezetekben, intézményekben végzett munkájukkal, eredményeikkel bizonyították kimagasló elkötelezettségüket az Alföld kutatása iránt.
1. A díj a Magyarhoni Földtani Társulat rendes tagjának adományozható.
2. Egy alkalommal csak egy díj adományozható.
3. A díjat egy személy csak egyszer kaphatja meg.
4. A díjat a Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezete Elnöksége adományozza.
5. A díj első kiadására a 2019. évi NOSZTALGEO rendezvényen kerül sor. Ezt követően, megfelelő jelölés esetén, évente a Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezete rendezvényén kerül átadásra.

A DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE
1. A díj odaítélésére a Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezete Elnökségének tagjai nyújthatnak be javaslatot, mely alapján az Elnökség október 15-ig meghozza a döntést a díjazott személyéről.
2. A díj odaítélésére összehívott ülés határozatképes, ha azon legalább 4 tag jelen van. Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a jelenlevők aláírásukkal hitelesítenek.
3. Az Elnökség titkos szavazással, szavazattöbbséggel dönt. Szavazategyenlőség esetén az Alföldi Területi Szervezet elnökének szavazata dönt.