Könyvajánló

Bersek-hegyi kollázs- Főzy István

Főzy István: Bersek. Kőzetek és kövületek. Egy gerecsei hegy története. GeoLitera, Szeged.
A könyv a GeoLitera kiadó 50. kiadványa (ISBN szám: 978-963-306-958-5) Ára: 4500 Ft.
Megrendelhető a kiadó honlapján.    Részletes ismertető
 

Magyarország litosztratigráfiai alapegységei I., II. (online)

Az SZTFH Földtani Igazgatósága és az MTA Földtudományok Osztálya Földtani Bizottságának Rétegtani Albizottsága együttműködésével, közel 200 szakértő bevonásával elkészült a hazánk kőzeteinek aktualizált, rövid leírását tartalmazó, kétkötetes kiadvány, a Magyarország litosztratigráfiai egységeinek leírása (I. Prekainozoos képződmények, II. Kainozoos képződmények). Részletek

István Főzy (ed.): Fauna, biostratigraphy, facies and paleotectonic evolution of the Late Jurassic–Early Cretaceous formations in the Bakony Mountains (Transdanubian Range, Hungary)

Authors: Lajos Dosztály, László Fodor, István Főzy, Ágnes Görög, Jacek Grabowski, János Haas, Nico M.M. Janssen, Tomaš Koči,  Heinz Kozur, Damian G. Losowski, Hannes Löser, László Makádi, Péter Ozsvárt, Gregory Price, Mariusz A. Salamon, Márton Szabó,  István Szente, Balázs Szinger, Ottilia Szíves, Armin Scherzinger, Emőke Tóth, Attila Vörös

Geolitera Publishing House, www.geolitera.hu
The book is available at: Pedagógus Könyvesbolt, 1088 Budapest, Vas u. 19.

Vörös Attila: The Late Jurassic and Early Cretaceous (Kimmeridgian to Barremian) brachiopods of the Bakony Mountains (Hungary)

A könyv a Bakony-hegység felső-jura és alsó-kréta rétegtanát, a brachiopodák gyűjtőhelyeit, a szelvényeket és a gyűjtési pontokat sorolja fel, az 1816 brachiopoda példány előfordulási adataival. A részletes őskörnyezeti és ősállatföldrajzi elemzések után a rendszertani rész a fauna taxonjainak (13 nemzetség, 32 faj) részletes leírását adja. 57 ábra a brachiopodák belső morfológiáját illusztrálja; a kötet végén 11 fotótábla mutatja be a leírt fajok külső morfológiáját.

Kapható a Magyarhoni Földtani Társulatnál

A Balaton kutatása Lóczy Lajos nyomdokán

A Balaton és környezetének földtudományi kutatásával foglalkozó szakemberek egy csoportja 2018. évben elhatározta, hogy tanulmánykötet megjelentetésével kíván tisztelegni id. Lóczy Lajos, minden idők legkiemelkedőbb magyar geológusa, akadémikus, a Budapesti Tudományegyetem professzora, a Magyar Királyi Földtani Intézet igazgatója emléke előtt.
A kézirat gondozását és a kötet kiadását a Magyarhoni Földtani Társulat vállalta fel, szerkesztője Babinszki Edit. A kiadvány ára 4000.- Ft. Részletek

Geoparkok Magyarországon - a Magyar Természettudományi Társulat kiadványa

A Magyar Természettudományi Társulat kiadásában megjelent a "Geoparkok Magyarországon" című kiadvány. Az A5 méretű, 340 oldalas, gazdagon illusztrált kötetet Dr. Tardy János szerkesztette. Megvásárolható a MTTE titkárságán, 4000.- Ft áron.

Dulai Alfréd: Eocén élővilág a Kárpát-medencében

A közelmúltban jelent meg a Magyar Természettudományi Múzeum kiadásában, a Természettár Könyvsorozat részeként Dulai Alfréd: Eocén élővilág a Kárpát-medencében című kötete. Az alábbi két linken lehet olvasni a könyvről, illetve lehet megrendelni a kiadványt a Múzeum honlapján.

 https://mttmuzeum.blog.hu/2020/04/15/eocen_elovilag_a_karpat-medenceben

 https://commerce.nhmus.hu/productdisplay/eocén-élővilág-kárpát-medencében

Babinszki Edit: 150 éves a Földtani Intézet

Nem könnyű egy történelmi távlattal rendelkező és rendkívül sokoldalú tevékenységet folytató kutatóintézet történetét egy tartalmilag kerek egészet alkotó könyvben összefoglalni. Babinszki Editnek, a könyv Szerzőjének sikerült. Ebben nyilvánvalóan szerepe van újságírói, filmrendezői gyakorlatának, de legfőképpen az Intézethez fűződő érzelmi kötődésének. A könyv az MBFSZ Földtani Szakkönyvtárában kapható,  (1143 Budapest, Stefánia út 14.) ára 3210.- Ft.

Varga Andrea: Híd a kémiához (2019)

A földtudományok általános, szervetlen és fizikai kémiai alapjai. Egyetemi tankönyv (elektronikus tananyag), Szegedi Tudományegyetem, TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet, Szeged, 305 p. (https://doi.org/10.14232/eta.2019.2088)

Igazodva a XXI. század megváltozott igényeihez, felmerült az igény egy olyan modern szemléletű tankönyv fejlesztésére, ami földtudományi példákon keresztül tárgyalja a legfontosabb kémiai háttérismereteket.

Magyarország nemzeti atlasza: természeti környezet

Kocsis Károly (főszerk.) 2018. Magyarország nemzeti atlasza: természeti környezet
Magyar Tudományos Akadémia, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, Budapest.

ISBN 978-963-9545-56-4 (kötet)
ISBN 978-963-9545-55-7ö (összkiadás)

2018
A Gerecse hegység földtana – könyv és térképmagyarázó

A Magyar Állami Földtani Intézet az 1960-as évek közepe óta rendszeresen végzi a Dunántúli-középhegység részletes földtani térképezését. Ennek a programnak a keretébe illeszkedik a Gerecse földtani felvétele, valamint térképének és a magyarázó kötetnek a közreadása is, erről a tájegységről korábban nem készült ilyen jellegű összefoglaló feldolgozás.

Föld és Ég II.

A Föld és Ég II. kötete a 2016. évi Sárospatakon rendezett Földtudományi Vándorgyűlés azonos című szekciója előadóinak előadását tartalmazza, cikk formájában, a kötetet Unger Zoltán szerkesztette.
Kapható a Magyarhoni Földtani Társulat titkárságán
Ízelítő a tartalomból: Balla Péter: A Galata-levél címzettjei és a levél keletkezésének ideje, Brezsnyánszky Károly: William Smith munkásságának jelentősége világunk teremtés, Madarász Tamás: „Aki határt szab a vizeknek.” Elmélkedések a Biblia Istenének természet feletti és természetfeletti hatalmáról, Nagy Mihály: Szőnyi Pál, a pedagógus ásványgyűjtő, Sipos Imre: Az evolúció misztériuma. Az értelem és a remény felcsillanása

Budapest Geokalauz

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Tájegységi térképsorozatának részeként megjelent Budapest Geokalauz fővárosunk természeti szépségeit nemcsak sziklafalakban, kibúvásokban  mutatja be, hanem középületek falán, metróvonalak állomásain vagy akár bevásárlóközpontokban is láttatja. A könyv és a térkép fővárosunk és környékének geológiáját és hidrogeológiáját magyarul és angolul egyaránt ismertető, kiváló kirándulásvezető mindazok számára, akik fogékonyak az élettelen természet csodáira.

Szakáll Sándor, Fehér Béla, Tóth László: Magyarország ásványai

A gördülékeny, jó stílusban megírt könyv 15 földrajzi egységben összegzi ismereteinket Magyarország ásványairól, és a 16. fejezetben még az itt hullott meteoritokat is tárgyalja. A földrajzi egységeken belül a genetikai szemlélet érvényesül: a magmás, metamorf és üledékes képződmények sorrendjében, ezeken belül pedig - ahol erre szükség van - a földtani korok szerint tárgyalják a parageneziseket.

Hartai Éva: A változó Föld

A fényképekkel gazdagon illusztrált tankönyv földtani fogalmai és magyarázatai olyannyira közérthetőek, hogy a kötet mindazok számára hasznos olvasmány, akik érdeklődnek a Földünket alakító geológiai folyamatok iránt. A könyv egyelőre nem elérhető.

Haas János (szerk): A múlt ösvényein - Szemelvények Magyarország földjének történetéből

A kötet Magyarország területének földtörténeti fejlődését olyan hazai geológiai látnivalók, földtani tanösvények látványos bemutatásával szemlélteti a nagyközönség számára is közérthető nyelven, amelyeket érdemes egy-egy hétvégi kirándulás keretében felkeresni. A könyv irodánkban megvásárolható.

Juhász Árpád: A kék bolygó vándora

A népszerű geológus e kötetében hat kontinens közel száz országában tett utazásai legszebb, legérdekesebb, legemlékezetesebb helyszínei közül válogatott. Kalandjait élvezetes stílusban tárja az olvasók elé, és lenyűgözően szép fényképekkel szemlélteti.

Juhász Árpád: Évmilliók emlékei

Juhász Árpád: Évmilliók emlékei

Juhász Árpád: Gleccserek a Föld hőmérői

A szerző utazásai során, közel ötven év alatt, sok-sok gleccsert végiglátogatva tapasztalta, hogy hosszuk és jégtömegük csaknem mindenütt drasztikus csökkent. A változások a több évtizedes csapadék- és hőmérsékletátlagokat tükrözik, így a gleccserek Föld legjobb hőmérői.

Báldi Tamás: Egy geológus barangolásai Magyarországon

A szerző több évtizedes földtani terepi tapasztalatai, gazdag szakirodalmi ismeretei birtokában hazánk egy-egy kistájára kalauzolja el a hétköznapi olvasót, s felfedi számukra, mi minden történhetett ott néhány tízezer, vagy akár több millió évvel ezelőtt.

Báldi Tamás: A történeti földtan alapjai

Az ELTE egykori professzora élvezetes stílusban mutatja be könyvében a Föld történetét meghatározó nagy jelenségeket, az óceánok, a hegységek, a kontinensek születésének és pusztulásának folyamatát, és felvázolja a Föld és az élet fejlődéstörténetének bámulatos útját.

Török Ákos: Geológia mérnököknek

Török Ákos: Geológia mérnököknek

Géczy Barnabás: Paleontológia I.

Géczy Barnabás: Paleontológia I.

Géczy Barnabás: Paleontológia II.

Géczy Barnabás: Paleontológia II.

Galácz András: Óceánok és sarkvidékek

Galácz András: Óceánok és sarkvidékek