Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át Társulatunknak!

Kedves Tagtársak!

Arra kérjük Önöket, hogy segítsék munkánkat személyi jövedelmadójuk 1%-ának felajánlásával!
Önöknek csak pár tollvonás, vagy kattintás, nekünk pótolhatatlan segítség!

Így rendelkezhet adója 1%-ról

Önök adójuk 1%-ának felajánlásával

  • hozzájárulnak ahhoz, hogy fiatal tagtársaink kedvezményesen vehessenek részt
    az
    Ifjú Szakemberek Ankétján, illetve az Összegyetemi Terepgyakorlaton
  • segítenek ismeretterjesztő tevékenységeink kiterjesztésében, amelynek célja a Föld és Magyarország földtani értékeinek védelme

Adószámunk: 19815833-2-41

A 2020. év fontos évfordulókat tartogat számunkra. Ekkor lép a 150. évébe a Földtani Közlöny, amelyet ünnepi füzetek megjelentetésével kívánunk emlékezetessé tenni.
Lóczy Lajos halálának 100. évfordulója alkalmából pedig tanulmánykötetet jelentetünk meg, és kiemelt szakmai rendezvényt szervezünk.

Kérjük legyenek partnerek terveink megvalósításában!

Budai Tamás

 

 

Könyvajánló

Babinszki Edit: 150 éves a Földtani Intézet

Nem könnyű egy történelmi távlattal rendelkező és rendkívül sokoldalú tevékenységet folytató kutatóintézet történetét egy tartalmilag kerek egészet alkotó könyvben összefoglalni. Babinszki Editnek, a könyv Szerzőjének sikerült. Ebben nyilvánvalóan szerepe van újságírói, filmrendezői gyakorlatának, de legfőképpen az Intézethez fűződő érzelmi kötődésének. A könyv az MBFSZ Földtani Szakkönyvtárában kapható,  (1143 Budapest, Stefánia út 14.) ára 3210.- Ft.

Varga Andrea: Híd a kémiához (2019)

A földtudományok általános, szervetlen és fizikai kémiai alapjai. Egyetemi tankönyv (elektronikus tananyag), Szegedi Tudományegyetem, TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet, Szeged, 305 p. (https://doi.org/10.14232/eta.2019.2088)

Igazodva a XXI. század megváltozott igényeihez, felmerült az igény egy olyan modern szemléletű tankönyv fejlesztésére, ami földtudományi példákon keresztül tárgyalja a legfontosabb kémiai háttérismereteket.

Magyarország nemzeti atlasza: természeti környezet

Kocsis Károly (főszerk.) 2018. Magyarország nemzeti atlasza: természeti környezet
Magyar Tudományos Akadémia, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, Budapest.

ISBN 978-963-9545-56-4 (kötet)
ISBN 978-963-9545-55-7ö (összkiadás)

2018
A Gerecse hegység földtana – könyv és térképmagyarázó

A Magyar Állami Földtani Intézet az 1960-as évek közepe óta rendszeresen végzi a Dunántúli-középhegység részletes földtani térképezését. Ennek a programnak a keretébe illeszkedik a Gerecse földtani felvétele, valamint térképének és a magyarázó kötetnek a közreadása is, erről a tájegységről korábban nem készült ilyen jellegű összefoglaló feldolgozás.