Földtani és Geofizikai Vándorgyűlés

FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI VÁNDORGYŰLÉS
az évfordulók fényében
 A Magyar Királyi/Állami Földtani Intézet Jubileuma és az Eötvös Loránd emlékév tiszteletére

2019. október 3–5. Balatonfüred

Rendezők: Magyarhoni Földtani Társulat, Magyar Geofizikusok Egyesülete

Támogatók:

         

1. KÖRLEVÉL (word),    1. KÖRLEVÉL (pdf)

On-line jelentkezés

A VÁNDORGYŰLÉS CÉLJA
2019 különleges év a hazai földtudományok életében. 150 évvel ezelőtt alapították Magyarország első tudományos kutatóintézetét, a Magyar Királyi Földtani Intézetet, hazánk földtani kutatásainak fellegvárát, és éppen 100 éve veszítette el a világ tudományos elitje báró Eötvös Lorándot, a gyakorlati geofizika atyját. E kiemelkedő évfordulók emlékére a Magyarhoni Földtani Társulat és a Magyar Geofizikusok Egyesülete közös Vándorgyűlést szervez.

A magyar földtudományi szakma szerencsés, hogy ilyen gyökerekből táplálkozik.
Elődeink nyomdokaiban járva napjainkban is számos új, világszínvonalú elméleti és gyakorlati eredmény lát napvilágot.
A plenáris és szekció előadások, a Vándorgyűlésen megjelenő cégek, intézetek sora, szellemi termékeik, innovatív kutatási módszereik, műszereik mind-mind már a jövőt vetítik előre.

Vándorgyűlésünkre mintegy 140-150 főt várunk a földtani és a geofizikai szakma elméleti és gyakorlati művelői köréből. Várakozásaink szerint kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények és a földtani- és geofizikai szolgáltatást nyújtó cégek vezetői és munkatársai lesznek jelen abból a célból, hogy a legújabb tudományos kutatási eredményekről és technológiai lehetőségekről tájékoztassanak, illetve tájékozódjanak.

FELKÉRT PLENÁRIS ELŐADÁSOK
Sierd Cloetingh, Prof. dr. (Utrechti Egyetem): Coupling of deep Earth and surface processes: impact on geo-energy and Earth hazards
Fancsik Tamás: A földtani kutatás és bányászat jövője Magyarországon

Brezsnyánszky Károly: Emlékezzünk a 150 éve alapított Földtani Intézetre!
Magyar Balázs: A természettudományok hercege, a gyakorlati geofizika atyja: Eötvös Loránd
Tímár Gábor: Az "eötvösi"  hagyományok tegnap, ma és lesznek-e holnap?
Budai Tamás: A Balaton-felvidék földtana
Pósfai Mihály, Cserny Tibor: A Balaton üledékeinek kutatása
Visnovitz Ferenc, † Horváth Ferenc et al.: Szeizmikus kutatások a Balaton környezetében
Vörös Attila: Paleontológiai kutatások a Balaton-felvidéken
Kovács Attila: Karbonátos vízadók hidraulikai viselkedése és osztályozása hazai példákon keresztül
Korbély Barnabás: Bakony–Balaton UNESCO Geopark: jóval több mint földtani csodaország

További információk a rendezvény oldalán.

Könyvajánló

Varga Andrea: Híd a kémiához (2019)

A földtudományok általános, szervetlen és fizikai kémiai alapjai. Egyetemi tankönyv (elektronikus tananyag), Szegedi Tudományegyetem, TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet, Szeged, 305 p. (https://doi.org/10.14232/eta.2019.2088)

Igazodva a XXI. század megváltozott igényeihez, felmerült az igény egy olyan modern szemléletű tankönyv fejlesztésére, ami földtudományi példákon keresztül tárgyalja a legfontosabb kémiai háttérismereteket.

Magyarország nemzeti atlasza: természeti környezet

Kocsis Károly (főszerk.) 2018. Magyarország nemzeti atlasza: természeti környezet
Magyar Tudományos Akadémia, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, Budapest.

ISBN 978-963-9545-56-4 (kötet)
ISBN 978-963-9545-55-7ö (összkiadás)

2018
A Gerecse hegység földtana – könyv és térképmagyarázó

A Magyar Állami Földtani Intézet az 1960-as évek közepe óta rendszeresen végzi a Dunántúli-középhegység részletes földtani térképezését. Ennek a programnak a keretébe illeszkedik a Gerecse földtani felvétele, valamint térképének és a magyarázó kötetnek a közreadása is, erről a tájegységről korábban nem készült ilyen jellegű összefoglaló feldolgozás.

Föld és Ég II.

A Föld és Ég II. kötete a 2016. évi Sárospatakon rendezett Földtudományi Vándorgyűlés azonos című szekciója előadóinak előadását tartalmazza, cikk formájában, a kötetet Unger Zoltán szerkesztette.
Kapható a Magyarhoni Földtani Társulat titkárságán