A Magyarhoni Földtani Társulat 169. Rendes Közgyűlése

MEGHÍVÓ

A Magyarhoni Földtani Társulat 169. Rendes Közgyűlésére

Március 20. (szerda) 9.30 óra
MBFSZ Díszterem, 1143 Budapest, Stefánia út. 14., II. em.

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést változatlan napirenddel 2019. március 20-án 10.00 órára hívja össze az elnök.

Napirend 10.00 órától:

Himnusz

1. Elnöki megnyitó  –   Budai Tamás

2. Emlékezzünk elhunyt nagyjainkra:
    Kaszap Andrásra emlékezik  –   Kecskeméti Tibor
    Juhász Józsefre emlékezik  –   Madarász Tamás
    Horváth Ferencre emlékezik  –   Mindszenty Andrea

3. Az 50, 60, ill. 70 éves társulati tagságot elismerő díszoklevelek átadása  –   Budai Tamás

4. A társulati kitüntetéseket javasló bizottságok jelentése és a kitüntetések átadása:
    Lóczy Lajos Emlékérem  –   biz. elnök: Kürthy Dóra
    Kertész Pál Emlékérem  –   biz. elnök: Török Ákos
    Semsey Andor Ifjúsági Emlékérem  –   biz. elnök: Kóthay Klára
    Kriván Pál Alapítványi Emlékérem  –   biz. elnök: Király Edit

5. Beszámolók, jelentések
    Főtitkári – közhasznúsági jelentés  –   Babinszki Edit
    A Gazdasági Bizottság jelentése  –   Puzder Tamás
    Az Ellenőrző Bizottság jelentése  –   Földessy János
    Jelentés a Magyar Földtanért Alapítvány működéséről  –   Baksa Csaba

6. Hozzászólások, vita, a jelentések elfogadása.

7. A 2018. évi Ifjú Szakemberek Ankétján nyertes előadás bemutatása: elméleti kategória 1. helyezett:

Lange Thomas Pieter, Tamás Sági, Attila Demény, Márta Berkesi, László E. Aradi, Csaba Szabó, Sándor Józsa (ELTE Kőzettani és Geokémiai Tanszék): Bazanit-kvarcit reakciója során keletkezett alkáli amfibol és szilikátolvadék zárványok geokémiai vizsgálatának első eredményei, Bolgárom, Nógrád-Gömör Vulkáni Terület

8. Egyebek

Bányászhimnusz

A Közgyűlésre mindenkit szeretettel elvárunk!

Jó szerencsét!

Budai Tamás s.k.

 

 

Könyvajánló

Magyarország nemzeti atlasza: természeti környezet

Kocsis Károly (főszerk.) 2018. Magyarország nemzeti atlasza: természeti környezet
Magyar Tudományos Akadémia, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, Budapest.

ISBN 978-963-9545-56-4 (kötet)
ISBN 978-963-9545-55-7ö (összkiadás)

2018
A Gerecse hegység földtana – könyv és térképmagyarázó

A Magyar Állami Földtani Intézet az 1960-as évek közepe óta rendszeresen végzi a Dunántúli-középhegység részletes földtani térképezését. Ennek a programnak a keretébe illeszkedik a Gerecse földtani felvétele, valamint térképének és a magyarázó kötetnek a közreadása is, erről a tájegységről korábban nem készült ilyen jellegű összefoglaló feldolgozás.

Föld és Ég II.

A Föld és Ég II. kötete a 2016. évi Sárospatakon rendezett Földtudományi Vándorgyűlés azonos című szekciója előadóinak előadását tartalmazza, cikk formájában, a kötetet Unger Zoltán szerkesztette.
Kapható a Magyarhoni Földtani Társulat titkárságán

Budapest Geokalauz

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Tájegységi térképsorozatának részeként megjelent Budapest Geokalauz fővárosunk természeti szépségeit nemcsak sziklafalakban, kibúvásokban  mutatja be, hanem középületek falán, metróvonalak állomásain vagy akár bevásárlóközpontokban is láttatja. A könyv és a térkép fővárosunk és környékének geológiáját és hidrogeológiáját magyarul és angolul egyaránt ismertető, kiváló kirándulásvezető mindazok számára, akik fogékonyak az élettelen természet csodáira.