Az Észak-magyarországi Területi Szervezet évzáró rendezvénye

December 6. (csütörtök)  16.00 óra
Miskolci Egyetem, Ásványtani–Földtani Intézete
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI SZERVEZET

Meghívó

Az MFT Észak-magyarországi Területi Szervezetének vezetősége tisztelettel meghívja Önt

2018. december 6-án (csütörtökön) 16 órakor tartandó évadzáró rendezvényére, mely ebben az évben a Miskolci Egyetem Ásványtani–Földtani Intézete idén beszerzett világszínvonalú mérőberendezéseinek bemutatója lesz. Mivel nem mindegyik berendezés található az intézet területén, így kb. 400 m-t szükséges sétálni az épületen belül. A közös találkozó helye – a fentebb említett napon és időpontban – az Ásvány és Kőzettani Tanszék folyosója lesz, ahol megtekinthető az egyedülálló és színvonalas ásványgyűjtemény.

A műszerek bemutatásában és működésük elmagyarázásában a műszereken dolgozó kollégáink, dr. Zajzon Norbert, dr. Kristály Ferenc, illetve Leskó Máté lesz segítségünkre.

Pordiffraktométer (Bruker D8 Discover Davinci)

A már meglévő Bruker D8 Advance típusú készülékkel együtt a hagyományos pordiffrakció mellett roncsolásmentes és mikrogram minták mérésére is alkalmas. A detektorok helyzetérzékelő típusúak, az új készülék néhány perces mérést is lehetővé tesz. Emellett rendelkezik 1200 °C-ig fűthető mintatartóval, kapilláris feltettel és háromtengelyű asztallal is. A különböző kiegészítőknek köszönhetően használható reflektometria és kisszögű szórás mérésére is, így a kristályszerkezet vizsgálatától kezdve mennyiségi összetétel és termikus átalakulások meghatározásán át a nanométeres részecskék méret-alak jellemzésére is alkalmas.

PFIB-SEM (Helios G4 PFIB CXe)

Magyarországon egyedül ez a berendezés rendelkezik Xenon plazma FIB-SEM lézeres elővágással. A hagyományos SEM funkciók mellett a műszer képes a 0.569 nm-es felbontásra, a vizsgálandó minta 3D-s térképezésére (EDS és EBSD): minta feltárás lézerrel és Xe-plazmával, illetve TEM lamella készítés.

Robotkaros XRD (Robot XStress tipusú röntgendiffraktométer)

A berendezés a kristályos anyagokban a rácstorzulás mérésen alapuló maradó feszültség meghatározására alkalmas. A maradó feszültség fémes alkatrészek esetében döntően meghatározza az élettartamot, ezért különösen a járműiparban fontos. A berendezést mi tanítjuk a saját módszerünkre, melynek segítségével a kristálytani anizotrópia vizsgálat fontos lehet az archeometriában és a geológiában is.

CT (YXLON FF35 Computed Tomography)

A mérőberendezés két különböző röntgencső segítségével világítja át az anyagokat. Teljes 3D képalkotást tesz lehetővé, belső anyaghibák (repedés, porozitás), valamint az átvilágított anyagokban meglévő sűrűség, ill. rendszám különbség kimutatására alkalmas, továbbá a vizsgált tárgyak teljes geometriai rekonstrukciójára is megvalósítható.

A közeli találkozásig kívánunk

Jó szerencsét!

Dr. Less György elnök,                     Móricz Ferenc titkár