Közép- és Észak-Dunántúli Területi Szervezet

Alapítás éve: 1961.

A Területi Szervezet feladata a Közép-dunántúli régióban a földtudományi szakemberek összefogása, a tudományos eredmények bemutatása szakmai programok keretében.
A Területi Szervezet. általában évi négy rendezvényt tart, melyből egy nagyobb szabású előadóülés, konferencia, egy kirándulás és két előadóülés.

                                                       

Tisztújítás 2021.

A szakosztály tagsága

A Közép- és Észak-Dunántúli Területi Szervezet tisztújítása. Jelöltállítás október 24-ig!
Tisztelt Területi szervezeti Tagtársak!
A 2021-es év a tisztújítás éve a Magyarhoni Földtani Társulat és szervezeti egységeinek életében. Miután a Társulat a nyár közepén megtartotta a Közgyűlését és a Tisztújítást, az alapszabály értelmében a szervezeti egységek, így a Közép- és Észak-Dunántúli Területi Szervezet tisztújítását 3 hónapon belül meg kell tartani.
A tisztújítás folyamata:
1. Javaslattétel a Tisztségviselők személyére. Javaslatokat kérünk a Tagtársak részéről a területi szervezet vezetőségének személyére. A javaslattétel módja a Választási Bizottság valamely tagjához email-ben küldött javaslat.
Javasolható személyek a Területi Szervezet aktív tagjai, ld fent.
Kivételt képeznek a Választási Bizottsági tagok, valamint azon tagok, akik a Társulat irányában hosszabb ideje (2018 óta folyamatosan) tagsági díj hátralékban vannak (Ők nem szerepelnek a listában). Kérjük a Tisztelt Tagtársakat, hogy javaslataikat október 24-ig szíveskedjenek megtenni!
Választási Bizottsági tagok: elnök: Pósfai Mihály (mihaly.posfai@gmail.com), tagok: Piros Olga (piros.olga@mbfsz.gov.hu), M. Tóth Tivadar (mtoth@geo.u-szeged.hu)
2. Választás a beérkezett javaslatok alapján, tervezetten október 25–29. között.
Figyelembe véve az ismételten felerősödő COVID hullámot a választás módja előreláthatólag online lesz, vagy pedig e-mailben lehet szavazni. Az online szavazás feltételeinek megteremtése jelenleg kidolgozás alatt áll, a választás menetét rövidesen megosztjuk a tagsággal.
3. Az eredményekről a választást követően levélben küldünk tájékoztatást, illetve az új vezetőség felkerül a Területi szervezet honlapoldalára.
Kérjük a tisztelt tagságot, hogy aktívan vegyen részt a tisztújtás folyamatában, első lépésben jelöljenek vezetőségi tagokat: 1 fő elnök, 1 fő titkár, 3–5 fő elnökségi tag.

Jó szerencsét!
Pósfai Mihály
a Választási Bizottság Elnöke

 

                                                       

Vezetőség 2015-2018.
Elnök: Futó János
Tiktár: Rostási Ágnes
Vezetőségi tagok: Farkas Ida, Kneifel Ferenc, Rybár Olivér

                                                       

Vezetőség 2009-2012.
Elnök: Futó János
Titkár: Raucsik Béla
Vezetőségi tagok:
Füle László, Knauer József, Kneifel Ferenc, Korbély Barnabás, Szőts András, Vígh Tamás

 

Aktualitások Események Publikációk Történet