Kalapács és Sör - Virtuális túrák az üledékes kőzetek belsejében - Szeged

Február 23. (szombat)
Szeged

"Kalapács és Sör"  ezúttal nem csak fiataloknak!

Virtuális túrák az üledékes kőzetek belsejében

on-line jelentkezés  
A programra akkor is jelentkezni kell az on-line felület kitöltésével, ha az utazáshoz a bérelt autóbuszt nem kívánják igénybe venni.

A jelentkezés határideje: február 8!

Szeretettel várunk mindenkit az üledékes kőzetek belsejébe vezető virtuális túráinkra, és egy kis kiruccanásra a geometriai morfometria világába! A virtuális sörözést azonban kihagyjuk, inkább a valóságosat hozzuk testközelbe.
A virtuális túrák kiindulópontja és kezdete: SZTE Földtani és Őslénytani Tanszék (6722 Szeged, Egyetem u. 2.), 11.00 óra
Minden túra kb. 1 óra időtartamú

A túra bővebb leírása

1. túra Az Algyő story
Az algyői olajmező hazánk legnagyobb CH-bázisa. Az itteni CH telepek egy ÉNy-DK csapású metamorf mag feletti kompakciós antiklinálisban alakultak ki. A területet mintegy 1100 fúrás harántolta. Ez a szinte példa nélküli információs sűrűség jelenti a pannon sorozat részletes nagyfelbontású (100x100x0.5 m cellák) szedimentológiai modellezésének input oldalát. A mélyfúrási geofizikai és magfúrási adatok lehetővé tették mind a self-lejtőn és annak előterében kialakult lejtő és hordalékkúp, mind a selfen progradáló delta üledékes testének részletes elemzését.
Az 3D modellek segítségével beléphetünk a CH tárolókba. Láthatjuk, hogy az azonosított felhalmozódási környezetek határfelületei – a kőzetfizikai tulajdonságok közvetítésével –, hogyan határozzák meg a tárolókon belüli áramlásokat, és így a tárolókon belül a CH térbeli eloszlását.
Felszín alatti vezető: Geiger János.

 

A túra bővebb leírása

2. túra: A kőzeteken végzett CT mérések lehetőségei és eredményei
A kőzeteken végzett CT mérések különleges lehetőséget adnak a földtudományi kutatónak. Kap egy nagyfelbontású három (vagy négy) dimenziós mérési eredményt egy élesen definiált paraméterrel, de ugyanakkor a mérés tárgya a kezében marad bántatlanul.
A kirándulás során megismerkedünk a jelenleg alkalmazott méréstechnológiákkal és beleugrunk egyes üledékes kőzetek belsejébe.
A virtuális kirándulás az üledékes kőzetek (homokkövek, aleurolitok, agyagmárgák, mészmárgák és agyagkövek) belső szöveti világába vezet. A ’megállókban’ vizsgálható kőzetminták a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai Intézetében a TOMOGEO Kft által kidolgozott mérési protokol alapján Földes Tamás mérései.
A minták a törmelékes üledékes kőzetek néhány jellegzetes üledékszerkezeti jegyét mutatják be belülről. A CT által adott 3D mérési térben a leülepedési folyamatok „megfagyott” eredményei láthatók. Ebben a térben 0.1x0.1x3 mm felbontásban láthatjuk vonszoló áramlások szemcseosztályozó hatását, megérthetjük a meder vertikális örvényeinek szerepét az üledék szövetének kialakításában.
Vezetők: Földes Tamás (TOMOGEO Kft) és Geiger János (SZTE).

A kiruccanás bővebb leírása

3. túra: Kiruccanás a geometriai morfometria világába
A geometriai morfometria alaptétele az alak megfelelő definiálása. Mindenki számára világos, hogy két teljesen egyező alakzat (például négyzet) alakja nem változik, ha a térben egyik pontból a másikba helyezzük, elforgatjuk, felnagyítjuk. A geometriai térben elhelyezve alakzatainkat az elhelyezkedésre, elforgatásra és a méretre utaló jellemzők matematikai úton való eltávolításával tisztán az alakban rejlő különbségeket hordozó információt kapunk. Az egymásnak megfeleltethető pontokban levő helyzeti (alaki) különbségek mind matematikailag, mind vizuálisan jellemezhetők és értelmezhetők.
A szakmai ’séta’ során az alakelemzés történeti vonatkozásait tekintjük át kezdve a Pitagorasz-féle aranymetszéstől a Fibonacci spirálon, a logaritmikus spirálon alapuló első modelleken át a körvonal és a mérőpont elemzésre épülő geometriai morfometriáig. Továbbá kitérünk a CT és lézer scannerek alkalmazása révén egyre inkább elérhetővé váló 3D alakelemzés lehetőségeire és módszereire is.
Vezető: Gulyás Sándor (SZTE).

A kirándulásra megfelelő számú jelentkező esetén buszt bérelünk.
Indulás 8.30 óra, Budapest, Csalogány u. 12. Várható visszaérkezés: 18-19 óra.

A jelentkezés határideje: február 8!
A jelentkezéssel egy időben kérjük átutalni a részvételi díj összegét, amelyről számlát állítunk ki.

Bankszámlaszámunk: 10200830-32310171

Részvételi díj (amennyiben igénybe kívánják venni a bérelt autóbuszt)
MFT tag diákoknak/nyugdíjasoknak: 1270.- Ft
Nem tag diákoknak/nyugdíjasoknak: 2540.- Ft
Dolgozóknak: 3810.- Ft