”Mészmárga Ankét”

Április 19. (kedd) 14.00 óra

Szolnok, Garden Hotel 5000, Szolnok, Tiszaligeti sétány
ALFÖLDI TERÜLETI SZERVEZET

”Mészmárga Ankét”

A pannon transzgresszió kezdő rétegtani egységét jelentő Endrődi Formáció, annak is a karbonátos, uralkodóan mészmárga, márga litológiai egységét (Tótkomlósi/Beleznai Tagozat), keletkezését, korát korábban (is) jelentős viták övezték. A szerves anyag felhalmozódása gyakran jelentős, ezért az elmúlt évtizedekben a Pannon-medence szénhidrogén rendszerében mind anyakőzetként, mind tároló kőzetként a kutatások célkeresztjébe került.
Az idén 50 éves Alföldi Területi Szervezet múltja, jelene és – reményeink szerint – jövője számos szálon keresztül kapcsolódik az Endrődi Formáció kutatásához. A szedimentológiai, őslénytani, ásványtani, kőzettani, szerves geokémiai, rezervoárgeológiai, kőzetmechanikai stb. vonatkozásait számos kiváló kutató vizsgálta. Az eredmények vitákat, hasznos eszmecseréket generáltak a múltban napjaink aktuális kutatási eredményei alapján reményeink szerint az aktív kollégák tartalmas előadói nap keretében osztják meg egymással és a hallgatósággal újabb tapasztalataikat. Az Alföldi Területi Szervezet ennek érdekében a jubileumi év egyik kiemelt rendezvényeként ”Mészmárga Ankétot” szervez.
A rendezvényre szeretettel várjuk a "már régóta fiatal" kollégákat és a "még nem olyan régóta fiatal" szaktársakat egyaránt. Kérjük, hogy akik rövid előadással, hozzászólással készülnek, azt regisztrációjukban jelezzék.
           
Tervezett program:
14.00–17.00 Előadások, hozzászólások

Tatár Andrásné:  „Tótkomlósi” mészmárga
Juhász Györgyi:   Felhalmozódási környezet, elterjedés
Lemberkovics Viktor: Elterjedés, helyi inhomogenitások
Csicsely György: A mészmárga tagolása
Magyar Imre, Korecz Andrea: Ősmaradványok, kor
Milota Katalin: Anyakőzet!?
Geiger János, Csökmei Bálint: Kőzetfizikai tulajdonságok
Árvai Lajos, Gedeon Boglárka: Termelési tapasztalatok
Vető István, Zajzon Norbert, Nádasi Endre: Hol várható kénhidrogén a mészmárga gázában?

17.00– Vacsora (bográcsgulyás, melyre a szervezők a résztvevőket vendégül látják)
A vacsora alatt és után a vita kötetlen formában folytatódhat (az italfogyasztás nem része a vacsorának, az egyénileg rendezendő).
           
Helyszín: Szolnok, Garden Étterem (kedvezményes szálláslehetőség a Garden Hotelben igény esetén)
           
Részvételi díj, regisztráció:
Részvételi díj nincs, regisztráció szükséges!
Elektronikus úton regisztrálni Raucsikné Varga Andreánál (MFT Alföldi Területi Szervezet, titkár raucsikvarga@geo.u-szeged.hu), Kiss Balázsnál (MFT Alföldi Területi Szervezet, elnök bakiss@mol.hu) és Krusoczki Tamásnál (Szervező Bizottság, titkár TKrusoczki@mol.hu) lehet.
           
Támogatást szívesen fogadunk.
Az Alföldi Területi Szervezet (al)számla száma: 10200201-28610746-00000000


A részvételi szándékát kérjük, jelezze vissza 2016. április 8-ig az MFT titkárságára a titkarsag@mft.t-online.hu e-mail címen, vagy a 2019129, illetve 06204948449 telefonszámokon.

Beszámoló a rendezvényről

A szakmai napon – Kiss Balázs (MFT Alföldi Területi Szervezet, elnök) megnyitóját és köszöntőjét követően – 9 színvonalas előadást hallhattunk. Elsőként Tatár Andrásné, az ankét levezető elnöke, röviden ismertette az Endrődi Formáció Tótkomlósi és Beleznai Tagozatának mélyfúrási megismerését, területi elterjedését, illetve ismert vastagságát, különös tekintettel a Békési-medence előfordulásaira. Ezt követően Juhász Györgyi az Alföld mészmárga összletének szedimentológiai jellegeit mutatta be, előadásában a litológiai különbségekre szintén kitért. Lemberkovics Viktor a Duna-Tisza-közén mélyült fúrások aktuális kutatási eredményeit ismertette, fúrómagokon szemléltetve és kiemelve a kőzettani heterogenitásokat. A következő előadónk ismét nosztalgikus hangulatot teremtett, hiszen Csicsely György bemutatójában – a régi fúrási szelvények segítségével – a mészmárga tagolását ismertette. A szénhidrogén-kutatási és termelési gyakorlatban ugyanis a mészmárgát 6 részre osztották (A–F), ami a fúrások közötti korrelációban is szerepet kapott. Következő előadóink, Magyar Imre és Szurominé Korecz Andrea a pannóniai mészmárga ősmaradványait és korát mutatták be. Rendkívül érdekes előadásukban nem csak a korábbi megismerések eredményeire, hanem az aktuális kutatások néha egymásnak ellentmondó jellegére, bizonytalanságaira is felhívták a figyelmet. Milota Katalin előadásából, aki a felső-miocén mészmárga képződmények szerves geokémiai jellemzőit ismertette, megtudtuk, hogy az Endrődi Formáció kőzetanyaga anyakőzet (átlagosan ~1,4% TOC) is lehet abban az esetben, ha folyamatosan fejlődik ki a szarmata üledékekből. Geiger János (Csökmei Bálint tásszerzőségével) CT-mérések, He- és Hg-porozitás, valamint karotázsadatok eredményei alapján mutatta be a mészmárga kőzetfizikai tulajdonságait. Árvai Lajos és Gedeon Boglárka előadása a gyakorlati kérdések irányába kalauzolta el a hallgatóságot: egy mészmárga telep termelésbe állítása során nyert tapasztalataikat ismertették. Bemutatójukban kitértek a rétegkezelések előkészítésével, tervezésével kapcsolatos következtetésekre is. A sorban következő – egyben az utolsó – előadás igen érdekes kérdést boncolgatott: Vető István (Zajzon Norbert és Nádasi Endre társszerzőségével) bemutatójából kiderült, hogy hol „várható” kénhidrogén a mészmárga gázában.

A gondolatébresztő előadásokat számos kérdés és hozzászólás követte (többek között Valcz Gyula, Sajgó Csanád és Velledits Felicitász részéről), aminek egyedül az ankét időkorlátja szabot gátat. A program zárásaként a bográcsgulyás elfogyasztása mellett nyílt lehetőség személyes eszmecserékre.

Résztvevők száma: 87 fő