Választmányi ülés

Február 19. (szerda) 13.30 óra
MBFSZ Díszterem, 1143 Budapest, Stefánia út 14.

A Magyarhoni Földtani Társulat Választmányának ülése

 

Határozatképtelenség esetén a Választmányi ülés új időpontja: 2020. február 19. (szerda) 14.00 óra, változatlan napirenddel

Napirend:

1. A Társulat 170. Rendes Közgyűlésének előkészítése – Budai Tamás
2. Beszámoló a 2019. év központi rendezvényeiről – Babinszki Edit
3. Tájékoztatás a 2020. év központi rendezvényeinek és jubileumi programjainak, kiadványainak tervezetéről – Babinszki Edit
4. A területi szervezetek és a szakosztályok elnökeinek beszámolója 3-3 percben egységük 2019. évi tevékenységéről
5. Rövid ismertetés az EFG projekjeiről – Zajzon Norbert, Krivánné Ágnes
6. A társulati kitüntetések ajánlóbizottságainak előterjesztése

  1. Lóczy Lajos Emlékérem (választmányi döntés)                   Kürthy Dóra
  2. Kriván Pál Alapítványi Emlékérem (elnökségi döntés)       Király Edit
  3. Kertész Pál Emlékérem (elnökségi döntés)                         Török Ákos

7. Tájékoztatás a Társulat kitüntetési szabályzatainak új ügyrendjéről  – Budai Tamás

8. Egyebek:

Kérjük a területi szervezetek és szakosztályok elnökeit, hogy akadályoztatásuk esetén helyet­tesről gondoskodjanak!

A Választmányi ülésen a területi szervezetek és szakosztályok titkárai tanácskozási joggal vehetnek részt.

Jó szerencsét!

Budai Tamás s.k.
elnök

TÁVOLMARADÁSÁT KÉREM, JELEZZE E-mail-ben, vagy telefonon! titkarsag@mft.t-online.hu, tel: 20109129, m: 06 204948449