Tisztújítás 2021.

Tisztelt Tagtársaim!

A Magyarhoni Földtani Társulat következő Tisztújító Közgyűlésén a következő három évre megválasztjuk az elnököt, a társelnököket, a főtitkárt, a titkárt, a Választmány 24 tagját, az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait, valamint a Fegyelmi és Etikai Bizottság elnökét.

A területi szervezetek és a szakosztályok az Ügyrendben meghatározottak szerint egy-egy tagot delegáltak a Választási Bizottságba, amely elvégezte a munkáját.
Az egyes tisztségekre való jelölések nyílt eljárásban, a szavazati jogú tagok teljes körére kiterjedően történtek, a jelölés  2020. december 18.-án lezárult.

A Választási Bizottság tagjai minden jelöltet megkérdeztek, hogy az adott tisztsége való jelölést elfogadják-e?
Azok, akik elfogadták a jelölést bekerültek a választható jelöltek adatbázisába, melyet itt lehet megtekinteni.

A választható jelöltek bemutatkozó írásait elérhetik ezen az oldalon is.

A 2021. évi tisztújító közgyűlésen választható jelöltek bemutatkozása

Elnökjelöltek:
Leél-Őssy Szabolcs
M. Tóth Tivadar

   
Társelnök jelöltek:
Bagolyné Árgyelán Gizella
Bodor Emese Réka
Breitner Dániel
Fedor Ferenc
Geiger János
Haas János

Jordán Győző
Kele Sándor   
Kovács Attila   
Kovács János
Lemberkovics Viktor
M. Tóth Tivadar


Mindszenty Andrea
Piros Olga
Sebe Kriszta
Sőreg Viktor
Unger Zoltán

Zajzon Norbert

Főtitkár jelöltek:
Babinszki Edit
Báldi Katalin
 
Karátson Dávid
Kuti László 
 

Titkár jelöltek:
Báldi Katalin
Bodor Emese Réka

Botfalvai Gábor
Karádi Viktor
Kis Annamária
Kovácsné Kis Viktória

A tisztségviselőket a Tisztújító Közgyűlés keretében titkos szavazás útján választjuk meg, ennek időpontja a veszélyhelyzet lezárásától függ. A jelenlegi rendelkezések alapján a mostani tisztségviselők mandátuma a következő közgyűlésig tart.

A Választási Bizottság tagjai:

Palotás Klára (elnök): Budapesti Területi Szervezet; és Általános Földtani Szakosztály  
Farkas Izabella: Agyagásványtani Szakosztály
Földessy János: Észak-magyarországi Területi Szervezet, Nyersanyagföldtani Szakosztály
Haranginé Lukács Réka: Ásványtan-geokémiai Szakosztály, Oktatási és Közművelődési Szakosztály
Hatvani István: Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztály
Kiss Károly: Alföldi Területi Szervezet
Sámson Margit: Dél-Dunántúli Területi Szervezet
Scharek Péter: Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály
Segesdi Martin: Őslénytani-Rétegtani Szakosztály
Pál Márton: Progeo Földtudományi Természetvédelmi Szakosztály
Papp Péter: Tudománytörténeti Szakosztály

Budapest, 2021. márcus 11.
Jó szerencsét!

Palotás Klára s.k.