Tisztújítás 2018

A 2018. évi tisztújítás menete

  1. Az elnökség jóváhagyja a választási menetrendet és felkéri a területi szervezeteket és szakosztályokat arra, hogy a Választási Bizottságba (VB) tagokat delegáljanak,  2017. szeptember 15-ig. - megtörtént
  2. A VB alakuló ülése, a VB elnökének megválasztása: 2017. október 13.-ig - megtörtént
  3. A titkárság ellenőrzi a tagdíjbefizetéseket, és a két évvel, vagy annál nagyobb elmaradással rendelkezőknek figyelmeztető levelet küld (a két évnél nagyobb elmaradással rendelkezőket felfüggeszti, így ők nem vehetnek részt a tisztújításban) - megtörtént
  4. A 2017. november-decemberi hírlevélben, illetve a honlapon a titkárság megjelenteti a Társulat választható tagjainak névsorát. - megtörtént
  5. Jelöltállítás* (egyéni és szervezeti): 2017. december 20-ig. - megtörtént. A jelöltállítás lezajlott, ennek dokumentumait itt találják.
  6. A VB 2018. január 9-ig megvizsgálja a beérkezett jelölőlapok érvényességét, összesíti a jelölteket. Beosztják maguk között a jelöltek megkérdezését. - megtörtént  
  7. A tisztségre jelöltek megkérdezése 2018. február 6-ig. - megtörtént   A tisztségeket vállalók névsora 2018. jan. 31. állapot szerint.
  8. A VB 2018. február 15-ig összesíti a végleges jelöltek névsorát, amelyet a Tisztújító Közgyűlést megelőző Választmányi ülés elé terjeszt.
  9. A VB, illetve a titkárság ezután elkészíti a szavazólapokat.

A 2018. márciusi 21-ei Tisztújító Közgyűlésen felügyeli az Alapszabálynak megfelelő tisztújítás menetét.
A Választási Bizottság tagjai minden kérdésre szívesen válaszolnak, névsorukat és elérhetőségüket az oldal alján megtalálják!

——————————————————————————————————————

A Magyarhoni Földtani Társulat jelenlegi tisztségviselői
Elnök: Baksa Csaba
Társelnökök: Hámor Tamás, Leél-Őssy Szabolcs, Sőreg Viktor, Unger Zoltán
Főtitkár: Cserny Tibor
Titkár: Klima Krisztián
Ellenőrző Bizottság elnöke: Haas János, tagjai: Mindszenty Andrea, Scharek Péter,
A Fegyelmi és Etikai Bizottság elnöke: Kecskeméti Tibor

Nem választhatók újra a jelenlegi tisztségviselők közül az érvényben lévő Alapszabály szerint:
Baksa Csaba elnökként,
Hámor Tamás, Sőreg Viktor, Unger Zoltán társelnökként,
Cserny Tibor főtitkárként,
Haas János Ellenőrző bizottsági elnökként.

A Választmány jelenlegi megválasztott tagjai:
Babinszki Edit, Budai Tamás, Cserny Tibor, Csillag Gábor, Demény Attila, Dulai Alfréd, Főzy István, Galácz András, Hartai Éva, Jocháné Edelényi Emőke, Kordos László, M. Tóth Tivadar, Ősi Attila, Pál Molnár Elemér, Pálfy József, Papp Gábor, Piros Olga, Pósfai Mihály, Prakfalvi Péter, Raucsik Béla, Szabó Csaba, Szakáll Sándor, Sztanó Orsolya, Zajzon Norbert
Póttagok: Tóth Judit, Szentpétery Ildikó, Fodor László, Hámorné Vidó Mária

A választmány mindenkori tagjai a tiszteleti tagok, és a szervezeti egységek elnökei
Tiszteleti tagok:

Árkai Péter, Bérczi István, Brezsnyánszky Károly, Császár Géza, Dank Viktor, Dobos Irma, Földessy János, Géczy Barnabás, Greschik Gyula, Haas János, Halmai János, Jámbor Áron, Juhász Árpád, Juhász József, Kaszap András, Kecskeméti Tibor, Knauer József, Kovács Endre, Madai László, Mindszenty Andrea, Nemecz Ernő, Némedi Varga Zoltán, Pogácsás György, Póka Teréz, Szederkényi Tibor, Tardy János, Vitális György, Vörös Attila, Wanek Ferenc, Zelenka Tibor

A szervezeti egységek jelenlegi elnökei                                                    
Fedor Ferenc: Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztály
Futó János: Közép és Észak-Dunántúli Területi Szervezet
Hála József: Tudománytörténeti Szakosztály
Hámos Gábor: Dél-Dunántúli Területi Szervezet
Harman-Tóth Erzsébet: Agyagásványtani Szakosztály
Holoda Attila: Nyersanyagföldtani Szakosztály
Horváth Gergely: Progeo Földtudományi Természetvédelmi Szakosztály
Kercsmár Zsolt: Budapesti Területi Szervezet + Általános Földtani Szakosztály
Kiss Balázs: Alföldi Területi Szervezet
Less György: Észak-Magyarországi Területi Szervezet
Mádai Ferenc: Oktatási- Közművelődés Szakosztály
Magyar Imre: Őslénytani- Rétegtani Szakosztály
Török Ákos: Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály
Weiszburg Tamás: Ásványtani Geokémiai Szakosztály

A 2018. évi tisztújítást lebonyolító Választási Bizottság

Elnök: Vörös Attila   
Alföldi Tsz.                                                  Raucsikné Varga Andrea    andrea.varga.geol.@gmail.com
Budapesti Tsz. + Általános F. Szakosztály    Csillag Gábor                    gabor.csillag.53@gmail.com
Észak-Magyarországi Tsz.                           Kiss Péter                        envirakp@t-online.hu
Dél-Dunántúli Tsz.                                       Sámson Margit                  samsonmargit@mecsekerc.hu
Agyagásványtani Szo.                                 Harman-Tóth Erzsébet       celadonite@gmail.com
Ásványtani Geokémiai Szo.                         Bajnóczi Bernadett            bajnoczi.bernadett@csfk.mta.hu
Geomatematikai Szo.                                 Hatvani István                    hatvaniig@gmail.com
Mérnökgeológiai Szo.                                 Scharek Péter                   pscharek@gmail.com
Nyersanyagföldtani Szo.                             Szebényi Géza                  szebenyi.geza@mbfsz.gov.hu
Oktatási közművelődés Szo.                       Gherdán Katalin                gherdankata@hotmail.com
Őslénytani- Rétegtani Szo.                          Vörös Attila                      vorosbrach@gmail.com
ProGEO Földtudományi Term.védelmi Szo.  Szepesi János                   szepeja@gmail.com
Tudománytörténeti Szo.                              Zsadányi Éva                     zsadanyi.eva@mbfsz.gov.hu