21. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés - on line jelentkezés 2018. április 30-ig!

21. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés
Félixfürdő (Románia), 2018. május 24-26.

on-line jelentkezés

Kedves Kollégák!

 A 2018. évi Magyar Őslénytani Vándorgyűlést a határon túl, a Nagyvárad melletti Félixfürdőn tartjuk május 24–26. között. A rendezvény
helyszíne a félixfürdői Hotel Maros lesz.

A magyar paleontológusok éves találkozójára szeretettel hívunk mindenkit, aki kutatási eredményeit előadás vagy poszter formájában be
kívánja mutatni, és természetesen azokat is, akiket érdekelnek az őslénytani kutatások legfrissebb hazai eredményei.

A program a szokásos módon két előadási napból (csütörtök és szombat) és egy terepbejárásból (péntek) fog állni. Az előadások hosszát idén is
a résztvevők „előadókedve” határozza meg: az előadások számától függően 15-20 perc áll majd rendelkezésre (erről körlevélben küldünk majd
pontosabb információt). Mivel idén tisztújításra kerül sor, ezért a vezetőség fenntartja a jogot, hogy idő szűkében a beküldött előadásokat
előzetes értesítést követően poszterre módosítsa.

A terepbejáráson Nagyvárad környéki neogén képződményeket (Kőalja), Királyhágó melletti kréta hippuriteszes lelőhelyet (Nagyfeketepatak), a
révi jura ammoniteszes lelőhelyet, valamint a betfiai pleisztocén kisgerinces lelőhelyet tervezzük meglátogatni.

Idén is törekedünk arra, hogy a költségeket alacsonyan tartsuk, valamint mindenki számára elfogadható és elszámoltatható számlákat
kapjunk. Hosszas egyeztetést követően az alábbi eredményre jutottunk a szállás és étkezés költségeiről:

Akik számára nem jelent gondot elszámoltatni tételesen a szállást és étkezést, azok a helyszínen összesen 296,5 lejt (ez kb. 20 000 Ft)
fizetnek közvetlenül a szállásadónak. Erről az összegről a szálloda állít ki román nyelvű számlát. Aki nem tagja az MFT-nek, attól további
3000 Ft regisztrációs díjat kérünk, ehhez a jelentkezési lapon kérjük a számlázási cím pontos feltüntetését!

Akik számára ez nem megfelelő, azoknak Őslénytani Vándorgyűlés konferencia részvételről az MFT tud számlát kiállítani, a hazai adókkal
terhelve. Ennek összege tagok esetében 38 000 Ft, nem tagok számára 45 000 Ft.

A kirándulás költségét mindenki számára az NKA állja, a kötet nyomtatását az MBFSZ teszi lehetővé.

Jelentkezni a  rendezvény oldalán található on-line jelentkezési felület kitöltésével lehet.

A végleges jelentkezési és absztrakt leadási határidő: április 30. (hétfő). Az elkésett absztraktokat nem tudjuk elfogadni, azok kimaradnak a kötetből.

A kiemelkedő teljesítményű hallgatók számára meghirdetett pályázat (ingyenes részvételi lehetőség) határidejét meghosszabbítottuk
április 20-ig (péntek).

Valamennyi absztraktot és kirándulásvezetőt Virág Attila vezetőségi tag címére (viragattila.pal@gmail.com) kérjük elküldeni.

Az absztraktok sablonja a rendezvény oldaláról letölthető

Amennyiben bármilyen kérdése van a rendezvénnyel kapcsolatban,
kérjük, forduljon a szakosztály titkárához (Bosnakoff Mariann, e-mail: bosnakoff@yahoo.com), vagy elnökéhez (Magyar Imre, tel: 20-824-7050, e-mail: immagyar@mol.hu).

Minden őslénytan iránt érdeklődőt szeretettel várunk!