A Magyar Geofizikusok Egyesületének előadóülés-sorozatának ez évi utolsó ülése: november 15.

A Magyar Geofizikusok Egyesületének

előadóülés-sorozata, 2017

Az „Új utak a földtudományokban”, majd a „Földtudományi határterületek” előadássorozat folytatásaként a 2017. évben is megrendeztük
az Egyesület rendszeres előadó délutánjait.

Ez évben az utolsó előadóülésre kerül most sor. Az eddigiekkel megegyezően november harmadik szerdáján is várjuk nemcsak tagtársainkat, hanem az előadások tárgya iránt érdeklődő kollégáinkat és egyetemi hallgatókat is.
Jelen előadóülés helyszíne, és időpontja: a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat konferenciaterme a volt Eötvös Loránd Geofizikai Intézet volt épületében (Budapest, 1147 Kolumbusz u. 17-23.). 2017. november 15, szerda, 14.00 óra

Válogatás az ISZA-2017 ifjúsági ankét előadásaiból

Levezető elnök: Törös Endre
Czirok Lili (Soproni Egyetem, Roth Gyula Doktori Iskola): A jelenlegi feszültségtér vizsgálata fészekmechanizmus-megoldások használatával a Pannon Medencében
Czecze Barbara (ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék), Bondár István, Süle Bálint: A 2013. április 22.-ei földrengés (ML=4,8, Tenk) utórengéseinek hipocentrum-meghatározása hullámforma-keresztkorelációval és double-difference módszerrel 
     kávészünet
Kiss Zsóka, Szijártó Márk (ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék): "Egykutas hőcserélő szonda numerikus vizsgálata szintetikus és valós geológiai környezetben". 

A kávészünetben vagy az előadások után vendégeinknek lehetőségük nyílik az MBFSz Eötvös Loránd Emlékgyűjteményének, és/vagy a volt ELGI geofizikai műszerkiállításának megtekintésére (szakértő vezetéssel).