Geomatek mindenkinek, utána: MTA Geomatematikai Albizottságának ülése

November 23. (szerda) 16.00 óra (online)
Zoom
GEOMATEMATIKAI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKOSZTÁLY

Geomatek mindenkinek,
utána
MTA Geomatematikai Albizottságának ülése, Gulyás Sándor előadásával

Program
15.00–16.10: Geomatek mindenkinek
Két 10–15 perces probléma felvető kiselőadást 30–40 perc diskurzus/vita követ, amit a Szakosztály vezetősége moderál.

Első előadó: Saja Abu Taha, University of Szeged, Department of Geology and Paleontology (ELTE TTK, doktorandusz): Quantifying variability of physical /petrophysical properties of Boda Claystone

3D X-ray computed tomography scans (CT) could efficiently reveal the spatial distribution of the inner structure of objects non-destructively. The general purpose of this work, therefore, is to accurately quantify the variability of petrophysical properties and density of the rock-forming components of a potential disposal radioactive waste rock formation (called the Boda Claystone Formation) using CT scan images. Specific fundamental results could be addressed as follows:
•    Evaluating of 3D small-scale lithological heterogeneities and pore distribution. The disparity pore voxels were revealed using data-mining techniques and Boolean functions. In addition, the K-fold cross-validation algorithm has been applied to determine the number of the most stable clusters.
•    Representative Elementary Volume (REV) was efficiently utilized to quantify the inhomogeneity of rock-forming components; CT densities and the voxel-porosity. The REV calculation was established using the Autoregressive Integrated Moving Averages, Statistical Process Control (ARIMA SPC) method. Monte Carlo simulation was used to simulate the long-run properties of REVs and the normalized REVs.
•    We use wavelets to aid in analyzing non-stationary petrophysical data (voxel-porosity). Multi-scale decomposition utilizing wavelets reveals events otherwise hidden in the original time history, i.e., the small-scale cyclical behavior of the voxel-porosity spatial distribution was simultaneously tracked in the frequency and time dimensions. Furthermore, the cross-correlation application was crucial to reveal the similarities between the voxel-porosity wavelet transform series and the rock-forming components wavelet transform series.

Második előadó: Szatmári Gábor (ATK TAKI, tudományos főmunkatárs)
Az utóbbi években a talajok tulajdonságait, funkcióit és szolgáltatásait számszerűsíteni kívánó tér- és időbeli modellezések homlok terébe került a bizonytalanság terjedésének (uncertainty propagation) vizsgálata. Vitaindító kiselőadásunkban egy aktuális kutatás részeredményeit kívánjuk bemutatni, ahol is egy, a talajok széntelítettségét számszerűsítő, ún. pedotranszfer függvényen keresztül vizsgáltuk, hogy bizonytalan inputok mellett hogyan változik az önmagában is hibával terhelt függvény outputjának bizonytalansága. Úgy gondoljuk, hogy ezen a téren számos érdekes kérdés vár megválaszolásra, mint például: Meghatározhatók azon inputok, melyek a legnagyobb súllyal szerepelnek az output bizonytalanságában? Ha túl nagy a bizonytalanság (pl.: döntéstámogatáshoz), akkor van módunk csökkenteni azt, például: új minták gyűjtésével? Ha igen, akkor milyen elvek mentén tegyük ezt meg?

Ezt követően az MTA Földtani Tudományos Bizottság, Geomatematikai Albizottságának éves ülése elején elhangzó nyílt előadás következik, amire minden érdeklődőt szeretettel várunk

Előadó: Gulyás Sándor: Szemelvények a Szegedi Tudományegyetem Geomatematikai Műhelyének legfrissebb eredményeiből
Az előadásban az SZTE Földtani és Őslénytani Tanszékének legújabb kutatási eredményeit mutatjuk be röviden. Kitérünk a 2 és 3D morfometriai vizsgálatok alkalmazási lehetőségeire az őslénytani, paleoökológiai, üledékföldtani kutatásokban valamint bemutatjuk édesvízi karbonátmintákon végzett CT és mikro CT vizsgálatok nyújtotta perspektívákat a nagyfelbontású  évezredes üledékképződési és paleoklimatológiai ciklusok feltárásában.
A Zoom csatlakozás paraméterei

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/82913368393?pwd=UTFwL2g3Ny9XWlo5bVhidE9tKzBHUT09

Meeting ID: 829 1336 8393
Passcode: 187461

Instrukciók a csatlakozáshoz
A belépéshez használt gépen futni kell a zoom kliensnek. A fenti linkre kattintva a böngészőben elindul a csatlakozás. Ha nincs még felinstallálva a zoom kliens szoftver, akkor a gép letölti a programot, felrakja, utána pedig már menni fog a telekonferencia linkjére kattintva. Kérem, hogy a résztvevők 14.45-től kezdjenek el felcsatlakozni, a „meeting” nyitva lesz, bármikor ki lehet próbálni a csatlakozást. A moderátor fogja a videót és az audiót engedélyezni, illetve elvenni. Ez azért van, mert a videós csatlakozás esetenként túl nagy sávszélességet igényel, illetve a behallatszó zajok zavarhatják az előadást.

Várunk mindenkit szeretettel!

Fedor Ferenc, Kovács József & Hatvani István