Elhunyt Prof. Dr. Trunkó László

Leírás: 

Tisztelt Tagtársak!

Prof. Dr. Trunkó László (1935 – 2022)

Budapesten nőtt fel, 1953-ban érettségizett a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban.    Ekkor kezdte meg egyetemi tanulmányait az ELTE geológus szakán, ahol a paleontológia érdekelte legjobban.
Az 1956-os forradalom alatt Németországba távozott, ott szerzett geológus diplomát. Karlsruhe-ban telepedett le, az ottani múzeumban  volt állásban mindvégig. Előadó volt az egyetemen, professzori címet kapott.  Diploma után megnősült karlsruhei születésű feleségével, Erikával, és két gyermekükkel egy közeli községben éltek.
Hivatali elfoglaltsága mellett Magyarország földtanával foglalkozott. Német és angol nyelvű könyvével (Trunkó, 1969, 1996) sokat tett országunk megismertetéséért külföldön, ahol a magyar nyelv ismeretének hiányában ez volt sokáig az elérhető forrás hazánk geológiájára vonatkozólag.
Ehhez a munkájához az 1960-as években támogatást kapott Vadász professzortól, és eltiltást a hatóságoktól. Konkrét segítséget, támaszt és szállást a korábbi évfolyamtársai adtak, eleinte főleg Szabó Péter, majd Báldi Tamás és Müller Pál. Később fiatalabb kollégákkal is kapcsolatba került, így kirándulásvezetője társszerzői (Trunkó et al. 2000), majd kezdeményezésére és fordításában került kiadásra német nyelven Pálfy József könyve.

Említett munkái:
Trunkó L. (1969):  Geologie von Ungarn. – Gebrüder Borntraeger, Berlin, Stuttgart . 257 oldal
Trunkó l. (1996):  Geology of Hungary. – Gebrüder Borntraeger, Berlin, Suttgart .   464  oldal  (angol szöveget ellenőrizte Gábor Z. Földvári, Ssydney)
Trunkó L. és Müller P., Budai ., Csillag  G., Koloszár L. (2000): Ungarn. Bergland um Budapest,  Balaton-Oberland, Südbakony. – Gebrüder Borntraeger, Berlin, Stuttgart. 158 oldal
Pálfy József (2000): Kihaltak és túlélők.  Vince Kiadó Budapest, 222 oldal.  A könyvet  lefordította és a német kiadást kezdeményezte Trunkó L.)  

Báldiné Beke Mária és Báldi Katalin