Már lehet jelentkezni a Földtani és Geofizikai Vándorgyűlésre! (október 14-16, Budapest)

Leírás: 

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!

 
2022. évben  Társulatunk és a Magyar Geofizikusok Egyesülete ismét közösen rendez Vándorgyűlést, amelyre szeretettel hívunk mindenkit!

FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI VÁNDORGYŰLÉS
"A JÖVŐ ÖSVÉNYEIN"

2022. október 14–16. (péntek–vasárnap)
Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum
1083 Budapest, Ludovika tér 2-6
.    

A Vándorgyűlés részletes  információit, az 1. körlevelet és az online jelentkezés lehetőségét itt találják: https://foldtan.hu/hu/vandorgyules_2022

A VÁNDORGYŰLÉS CÉLJA
A 2022. évben Budapestre tervezett Földtani és Geofizikai Vándorgyűlés fókuszába két kérdéskört állítottunk; ezeket igyekszik összekapcsolni a konferencia mottója is:
„A JÖVŐ ÖSVÉNYEIN”.

Fókuszban a rezervoárok és az energetika
Az első, alapvetően szakmai kérdés a fluidum rezervoárok komplex kérdéskörét célozza meg olyan társadalmilag rendkívül időszerű problémák megvitatásán keresztül, mint az ivóvíz ellátás, az energiabiztonság (geotermia, felszín alatti hőtárolás), a hulladék elhelyezés, az ásványi nyersanyagok kutatása (kritikus elemek, in situ leaching bányászat), a klímavédelem (CO2 elhelyezés) stb.
Mindezen célok érdekében két plenáris előadást tervezünk olyan meghívott előadókkal, akik a rezervoár kutatás geológiai és geofizikai aspektusait is kiválóan ismerik és alkalmazzák. Nem tervezünk párhuzamos szekciókat, hiszen a konferencia célja éppen a geológiai és geofizikai megközelítés komplementer jellegének minél szélesebb körű bemutatása lesz. A szakmai szekciókat a beérkező előadások száma és témája alapján fogjuk kialakítani.

Fókuszban a szakember utánpótlás
A másik megvitatandó terület a földtudományi ismeretek minél szélesebb körű társadalmi megismertetésének lehetősége, s ehhez kapcsolódóan a szakember utánpótlás kérdése.
A szakmai utánpótlás modul számos részprogramot tartalmaz.

Továbbképzés
Ifjú földtudományi szakemberek számára a konferencia nulladik napján egy vagy két témában rendezünk továbbképzést, majd a fő figyelem a még fiatalabb generáció felé fordul.

Pályázat középiskolásoknak
Pályázatot írunk ki középiskolás diákok számára „Miért leszek földtudós” címmel. Erre olyan írásokat várunk, melyekben a pályázó fiatalok valamely aktuális, lakóhelyükhöz kötődő földtudományi problémát mutatnak be a lehetséges megoldási javaslataikkal együtt.

Pályázat középiskolai tanároknak
Tükör pályázatként középiskolai biológia, fizika, földrajz, kémia tanárok számára „Hogy nevelek földtudóst”címmel indul pályázat. A legjobb pályázókat természetesen díjazzuk, s anyagaikat bemutathatják a konferencián is.

Kerekasztal beszélgetés
Az első előadói nap végén meghívott előadókkal rendezendő kerekasztal beszélgetés témája szintén a földtudományok középiskolai oktatásának helyzete, és az egyetemi beiskolázás lesz.
Ismeretterjesztő terepi programok
A diákoknak és tanáraiknak a második napon ismeretterjesztő kirándulást szervezünk a Budai hegységben, összekapcsolva geológiai és geofizikai gyűjtemények megtekintésével.
A Vándorgyűlés célja, hogy minél több szakemberhez eljusson a rendezvényen elhangzó szakmai tartalom, ezért a jelenléti megrendezés mellett kifejezett hangsúlyt fektetünk a rendezvény online közvetítésére.