Földtani és Geofizikai Vándorgyűlés - Budapest

Leírás: 

Október 14–16. (péntek–vasárnap)
Budapest

FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI VÁNDORGYŰLÉS

"A JÖVŐ ÖSVÉNYEIN"
2022. október 14–16. (péntek–vasárnap)
OMBKE székház
1107 Budapest, Hizlaló tér 1.


Támogatók:

 

A Vándorgyűlés abstractkötete

A Vándorgyűlés előadásai megtekinthetők Társualtunk youtube csatornáján!

Október 14. péntek, október 15. szombat

 

A VÁNDORGYŰLÉS CÉLJA

A 2022. évben Budapestre tervezett Földtani és Geofizikai Vándorgyűlés fókuszába két kérdéskört állítottunk; ezeket igyekszik összekapcsolni a konferencia mottója is: „A JÖVŐ ÖSVÉNYEIN”.

Fókuszban a rezervoárok

Az első, alapvetően szakmai kérdés a fluidum rezervoárok komplex kérdéskörét célozza meg olyan társadalmilag rendkívül időszerű problémák megvitatásán keresztül, mint az ivóvíz ellátás, az energiabiztonság (geotermia, felszín alatti hőtárolás), a hulladék elhelyezés, az ásványi nyersanyagok kutatása (kritikus elemek, in situ leaching bányászat), a klímavédelem (CO2 elhelyezés) stb.

Mindezen célok érdekében egyetlen plenáris előadást tervezünk olyan meghívott külföldi előadóval, aki a rezervoár kutatás geológiai és geofizikai aspektusait is kiválóan ismeri és alkalmazza. Nem tervezünk párhuzamos szekciókat, hiszen a konferencia célja éppen a geológiai és geofizikai megközelítés komplementer jellegének minél szélesebb körű bemutatása lesz. A szakmai szekciókat a beérkező előadások száma és témája alapján fogjuk kialakítani.

Fókuszban a szakember utánpótlás

A másik megvitatandó terület a földtudományi ismeretek minél szélesebb körű társadalmi megismertetésének lehetősége, s ehhez kapcsolódóan a szakember utánpótlás kérdése.

A szakmai utánpótlás programjai

Pályázat középiskolásoknak

Pályázatot írunk ki középiskolás diákok számára „Ifjú földtudós” címmel. Erre olyan írásokat várunk, melyekben a pályázó fiatalok valamely aktuális, lakóhelyükhöz kötődő földtudományi problémát mutatnak be a lehetséges megoldási javaslataikkal együtt.

Pályázat középiskolai tanároknak

Tükör pályázatként középiskolai biológia, fizika, földrajz, kémia tanárok számára „Hogy nevelek földtudóst”címmel indul pályázat. A legjobb pályázókat természetesen díjazzuk, s anyagaikat bemutathatják a konferencián is.

 

VÉDNÖK

Dr. Bíró Marcell, az SZTFH elnöke
 

A RENDEZVÉNY SZERVEZŐBIZOTTSÁGA

MFT részéről: M. Tóth Tivadar elnök, tagok: Babinszki Edit, Hartai Éva, Geiger János,
Kercsmár Zsolt, Krivánné Horváth Ágnes

MGE részéről: Kovács Attila Csaba elnök, Bereczky László, Petró Erzsébet, Timár Gábor, Zelei Gábor

TERVEZETT PROGRAM

OKTÓBER 14. (péntek) PLENÁRIS ÉS SZEKCIÓ ELŐADÁSOK

08:00-10:00 Regisztráció    
    Levezető elnök: Timár Gábor
10:00-10:20   KÖSZÖNTŐ
10:20-11:30   PLENÁRIS ELŐADÁSOK
  10:20-10:35 Gonda Bence Védnöki köszöntő
  10:35-11:05 Tari Gábor Vulkanit és vulkanoklasztit rezervoárok: áttekintés globális példákkal
  11:05-11:35 Holoda Attila Európa energetikájának aktuális helyzete
11:35-12:15   NYERTES TANÁRI ÉS TANULÓI PÁLYÁZATOK BEMUTATÁSA ÉS DÍJÁTADÓ
  11:35-11:55 Nyertes tanári pályázat bemutatása, díjak átadása Veres Zsolt
  11:55-12:05 Nyertes tanulói pályázat bemutatása, díjak átadása Zsűri összefoglaló
12:05-13:40   EBÉDSZÜNET  
    Levezető elnök: Zelei Gábor
13:40-14:40   GEOFIZIKA-I: Szeizmika és felszíni geofizika
  13:40-14:00 Wórum Géza, Koroknai Balázs, Tóth Tamás, Koroknai Zsuzsa, Fekete-Németh Viktória, Kovács Gábor Young geological deformations in Hungary: introducing the latest regional neotectonic map
  14:00-14:20 Kiss János Relatív térbeli fizikai paraméter-eloszlások a Tokaji-hegységben és a Nyírségben (Eltemetett vulkánmorfológiai elemek kimutatása gravitációs és mágneses mérési adatok alapján)
  14:20-14:40 Kázmér Miklós, Győri Erzsébet, Krzysztof Gaidzik Római kori földrengések Pannóniában és Dáciában 
14:40-15.00   KÁVÉ SZÜNET  
15:00-15:40   SZAKEMBER KÉPZÉS-GEOTURIZMUS
  15:00-15:20 Mádai Ferenc, Móricz Ferenc EIT-label minősítés elvárásai nemzetközi mesterszakok esetében a TIMREX nyersanyagkutató közös képzés példáján
  15:20-15:40 Sárdy Julianna Geoturizmus, mint lehetőség és küldetés a Bakony–Balaton UNESCO Globális Geoparkban
    Levezető elnök: Palotai Márton
15:40-17:40   NYERSANYAG KUTATÁS-KŐZETTAN-GEOKÉMIA-KLÍMAKUTATÁS
  15:40-16:00 Bánhidi István, Valcz Gyula A szénhidrogének eredete. A biogén és az abiogén elmélet. A replenishment (CH-telepek újratöltődésének) elmélete.
  16:00-16:20 Gelencsér Orsolya, Árvai Csaba, Mika László Tamás, Breitner Dániel, Szabó Csaba, Falus György, Szabó-Krausz Zsuzsanna A hidrogéntárolás geokémiai vonatkozásai – kísérleti és modellezési tanulmány
16:20-16:40   KÁVÉ SZÜNET  
  16:40-17:00 Mádai Ferenc, Németh Norbert Egy koncepció az innovatív, robotizált ércbányászatra - a ROBOMINERS projekt.
  17:00-17:20 Szarka László Rendkívül időszerű problémákról 
  17:20-17:40 Miklós Dóra Georgina, Józsa Sándor, Szakmány György, Kasztovszky Zsolt, Harsányi Ildikó, Gméling Katalin, Kovács Zoltán
 
Vörös homokkövek összehasonlító kőzettani, geokémiai és mikromineralógiai vizsgálati eredményei
17:40-20:00   FOGADÁS

OKTÓBER 15. (szombat) SZEKCIÓ ELŐADÁSOK

8:30-10:00 Regisztráció   Levezető elnök: Szongoth Gábor
10:00-11:40   GEOFIZIKA-II: MÉLYFÚRÁSI GEOFIZIKA-KŐZETFIZIKA
  10:00-10:20 Szűcs József Gábor, Galsa Attila, Balázs László Szén-dioxid tározók nukleáris mélyfúrás-geofizikai módszerrel történő vizsgálatának modellezése
  10:20-10:40 Muhammad Luqman Hasan, Tivadar M. Tóth Lithology identification and internal structure reconstruction of mezősas field using well logs and discrimination function analysis
  10:40-11:00

M. Tóth Tivadar

Repedezett fluidumtárolók DFN-modell alapú hidrodinamikai értékelési lehetőségei

  11:00-11:20 Tóth Emese, M. Tóth Tivadar Töréssűrűség becslés lyukgeofiziai adatok alapján a Bodai Agyagkő formációban
  11:20-11:30 poszter előadás. Török István, Püspöki Zoltán Karotázs mérések értelmezésének támogatása mesterséges intelligencia alkalmazásával
11:30-11:50   KÁVÉ SZÜNET  
    Levezető elnök: Szanyi János
11:50-13:10   HIDROLÓGIA-HIDROGEOLÓGIA
  11:50-12:10 Tóth Tamás, Hámori Zoltán, Kóbor Miklós, Wórum Géza, Kádi Zoltán, Németh Viktória, Baranya Sándor, Kozár Szabolcs Mederfejlődés geofizikai monitorozása. Kombinált módszerek és hosszútávú idősorok egyedi lehetőségei
  12:10-12.30 Molnár Bence, Galsa Attila Felszínalatti vízáramlás és hőtranszport sztochasztikus permeabilitású közegekben
  12:30-12:50 Pinjung Zsolt, Mikita Viktória, Kovács Balázs, Szanyi János Szeged környéki szénhidrogén- és termálvíz termelés hatása a Dunántúli formációcsoport nyomásviszonyaira
  12:50-13:10 Njeru Rita Mwendia, Matthias Halisch, János Szanyi Investigating the process of physical clogging during geothermal water reinjection into sandstone
13:10-14:20   EBÉD SZÜNET
    Levezető elnök: Haas János
14:20-16:00   GEOTERMIA
  14:20-14:40 Szanyi János Geotermia – Feltámadás?
  14:40-15:00 Gábor Bada, Endre Dombrádi, Mike Peffer, Blaine Saathoff Gádoros Geothermal Concession: A breakthrough in geothermal energy utilization in Hungary?
  15:00-15:20 Szongoth Gábor, Kovács Attila Csaba Milyen mértékben lehet a geotermikus energia gyors bővítésére számítani a jelenlegi energia válságban?
  15:20-15:40 Bozsó Gábor, Kóbor Balázs, Medgyes Tamás A szegedi geotermikus távfűtés kialakítása
  15:40-16:00 Lorberer Árpád Ferenc Új fővárosi hévízkutató fúrások eredményeinek bemutatása
16:00   ZÁRSZÓ


OKTÓBER 16. (vasárnap). TEREPBEJÁRÁS AUTÓBUSSZAL
A Dorogi- és a Zsámbéki-medence komplex geológiai és geofizikai kutatásának legújabb eredményei
Útvonal: Budapest - Zsámbék kőfejtő (1. megálló) - Szomor, Koccintó (kávészünet) - Bajna - (Nagysáp, Esztergom irányában) - Sárisáp kőfejtő (2. megálló) - Dág - Csolnok Henrik-hegy (3. megálló) - Dorog - Esztergom Vár-hegy (4. megálló) - Budapest

Találkozó 8.45-kor az SZTFH Stefánia palotája előtt (1114 Bp. Stefánia út. 14), indulás 9.00 óra, várható visszaérkezés 17.30 óra.

A szekció előadások időtartama 15 perc + 5 perc kérdések, válaszok

HATÁRIDŐK

Normál regisztráció:   2022. szeptember 15.
Késői regisztráció:   2022. október 7.
Előadások és poszterek bejelentése:   2022. szeptember 15.
Továbbképzés jelentkezési határideje: 2022. szeptember 15.
Abstractok leadása:  2022. szeptember 15.

Letölthető sablon az abstractokhoz
 

REGISZTRÁCIÓ

Regisztrációs díjak, amelyek tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Résztvevő

NORMÁL REGISZTRÁCIÓ
2022.09.15-ig.

KÉSŐI REGISZTRÁCIÓ
2022.09.15–2022.10.7.

okt. 14-15.
plenáris és
szekció nap
okt. 16.
kirándulás
okt. 14-15.
plenáris és
szekció nap
okt. 16.
kirándulás
MFT/MGE tag 58.090.- 7804.- 64.000.- 8604.-
Diák/Nyugdíjas MFT/MGE tag, ELŐADÁSSAL 45.000.- 7804.- 53.086.- 8604.-
Nem tagok 64.000.- 7804.- 68.000.- 8604.-

A kiküldött díjbekérőn/számlán a részvételi díj és az étkezések költsége adózási szempontok miatt elkülönítve szerepel.

 

SZOLGÁLTATÁSOK

A plenáris és szekciónap részvételi díja: az előadásokon való részvételt, a kávészüneteket, a két ebédet, a konferenciacsomagot és a konferencia kiadványt elektronikus formátumban tartalmazza, és tartalmazza az október 14-i vacsorát.

A kirándulás részvételi díja a buszbérlést, a hideg ebédet, a nyomtatott kirándulásvezetőt foglalja magába.

SZÁMLÁZÁS – FIZETÉSI / LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Az on-line jelentkezési ívet kitöltők számára díjbekérőt küldünk elektronikusan, amelyen külön tüntetjük fel a konferencia részvételi díját és az étkezések költségét.
A díjbekérő kiegyenlítése után állítjuk ki az előleg- és végszámlát egyben, amelyet pdf formában megküldünk, illetve a konferencián átadunk.

A konferencia részvétel 2022. október 1. utáni lemondása esetén az előzetesen befizetett részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni!

SZÁLLÁS INFORMÁCIÓK

A regisztrációs díjak nem tartalmazzák a szállás költségét.
A szállásról egyénileg kell gondoskodni!

A VÁNDORGYŰLÉS HELYSZÍNE

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület székháza: 1107 Budapest, Hízlaló tér 1.

Megközelíthető a Blaha Lujza térről a 99. sz. BKV buszjárattal.

 

A VÁNDORGYŰLÉS KIADVÁNYAI

Konferencia kötet ISBN számmal, elektronikus
Az előadások vagy poszter előadások kivonatát 2022. 09. 15.-ig kell megküldeni az mft@mft.t-online.hu, valamint a olga.piros@sztfh.hu címre
A kivonat terjedelme max. 3 oldal színes ábrákkal, táblázatokkal együtt

Kirándulásvezető (elektronikus, ISBN számmal)

SZAKMAI INFORMÁCIÓK

Babinszki Edit: +36302876586, edit.babinszki@sztfh.hu

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Petró Erzsébet: tel: 201 9815, postmaster@mageof.t-online.hu
Krivánné Horváth Ágnes: tel: 201 9129, +36204948449, mft@mft.t-online.hu