Földtani és Geofizikai Vándorgyűlés 2022 - Budapest

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!

 

2022. évben a Magyarhoni Földtani Társulat és a Magyar Geofizikusok Egyesülete ismét közös vándorgyűlést szervez "A jövő ösvényein" címmel, június 17-19. között, Budapesten. Reményeink szerint ebben az időszakban sokan vehetünk részt személyesen a rendezvényen, ugyanakkor gondolunk azokra is, akiknek nem lesz lehetősége eljönni.

A Vándorgyűlés célkitűzése alább olvasható, az első körlevél a részletes tudnivalókkal pedig itt érhető el: https://foldtan.hu/hu/vandorgyules_2022

Várunk mindenkit sok szeretettel!

A VÁNDORGYŰLÉS CÉLJA

A 2022. évben Budapestre tervezett Földtani és Geofizikai Vándorgyűlés fókuszába két kérdéskört állítottunk; ezeket igyekszik összekapcsolni a konferencia mottója is: „A JÖVŐ ÖSVÉNYEIN”.

Fókuszban a rezervoárok

Az első, alapvetően szakmai kérdés a fluidum rezervoárok komplex kérdéskörét célozza meg olyan társadalmilag rendkívül időszerű problémák megvitatásán keresztül, mint az ivóvíz ellátás, az energiabiztonság (geotermia, felszín alatti hőtárolás), a hulladék elhelyezés, az ásványi nyersanyagok kutatása (kritikus elemek, in situ leaching bányászat), a klímavédelem (CO2 elhelyezés) stb.

Mindezen célok érdekében egyetlen plenáris előadást tervezünk olyan meghívott külföldi előadóval, aki a rezervoár kutatás geológiai és geofizikai aspektusait is kiválóan ismeri és alkalmazza. Nem tervezünk párhuzamos szekciókat, hiszen a konferencia célja éppen a geológiai és geofizikai megközelítés komplementer jellegének minél szélesebb körű bemutatása lesz. A szakmai szekciókat a beérkező előadások száma és témája alapján fogjuk kialakítani.

Fókuszban a szakember utánpótlás

A másik megvitatandó terület a földtudományi ismeretek minél szélesebb körű társadalmi megismertetésének lehetősége, s ehhez kapcsolódóan a szakember utánpótlás kérdése.

A szakmai utánpótlás programjai

A szakmai utánpótlás modul számos részprogramot tartalmaz.

Továbbképzés

Ifjú földtudományi szakemberek számára a konferencia nulladik napján két témában rendezünk továbbképzést, majd a fő figyelem a még fiatalabb generáció felé fordul.

Pályázat középiskolásoknak

Pályázatot írunk ki középiskolás diákok számára „Miért leszek földtudós” címmel. Erre olyan írásokat várunk, melyekben a pályázó fiatalok valamely aktuális, lakóhelyükhöz kötődő földtudományi problémát mutatnak be a lehetséges megoldási javaslataikkal együtt.

Pályázat középiskolai tanároknak

Tükör pályázatként középiskolai biológia, fizika, földrajz, kémia tanárok számára „Hogy nevelek földtudóst”címmel indul pályázat. A legjobb pályázókat természetesen díjazzuk, s anyagaikat bemutathatják a konferencián is.

Kerekasztal beszélgetés

Az első előadói nap végén meghívott előadókkal rendezendő kerekasztal beszélgetés témája szintén a földtudományok középiskolai oktatásának helyzete, és az egyetemi beiskolázás lesz.

Ismeretterjesztő terepi programok

A diákoknak és tanáraiknak a második napon ismeretterjesztő kirándulást szervezünk a Budai hegységben, összekapcsolva geológiai és geofizikai gyűjtemények megtekintésével.

A Vándorgyűlés célja, hogy minél több szakemberhez eljusson a rendezvényen elhangzó szakmai tartalom, ezért a jelenléti megrendezés mellett kifejezett hangsúlyt fektetünk a rendezvény online közvetítésére.

A rendezvényre január elejétől várjuk a jelentkezéseket, a pályázatok eredményétől, és a támogatások mértékétől függően a lehető legkedvezőbb részvételi díjakat fogjuk megállapítani.

.