17. Téli Ásványtudományi Iskola – online

Január 28–29. (péntek-szombat)
Zoom platformon
MTA GEOKÉMIAI, ÁSVÁNYTANI ÉS KŐZETTANI TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGÁNAK NANOÁSVÁNYTANI ALBIZOTTSÁGA, MFT ÁSVÁNYTAN-GEOKÉMIAI SZAKOSZTÁLY ÉS AGYAGÁSVÁNYTANI SZAKOSZTÁLY, PANNON EGYETEM

17. Téli Ásványtudományi Iskola: nanojelenségek globális következményekkel


A Téli Ásványtudományi Iskola a tágabb értelemben vett ásványtani szakterület kutatóinak találkozója, melyen meghívott, áttekintő jellegű előadások, és a résztvevők legújabb kutatási eredményeit bemutató rövidebb beszámolók hangzanak el.
A 2022-es szakmai műhely kiemelt (de nem kizárólagos) témája: „nanojelenségek globális következményekkel”. A természettudományos kutatásban gyakran megesik, hogy atomi vagy nanométeres skálán lejátszódó eseményeket figyelünk meg, írunk le, majd az eredményeket több nagyságrenddel nagyobb, regionális, globális, vagy akár kozmikus léptékre extra¬poláljuk. Meteoritok nanométeres ásványai alapján a Naprendszer keletkezéséről, légköri aeroszol részecskék vizsgálatából a globális éghajlat változásáról, köpeny xenolitok nanozárványai alapján a lemeztektonikáról, a foszfor üledékásványokon való megkötődé¬séből a vizes környezetek tápanyagforgalmáról vonunk le következtetéseket. Kérdés, hogyan lehetünk biztosak abban, hogy az eredmények a “felskálázás” után is érvényesek lesznek? Várjuk mindazok jelentkezését, akiknek a fenti témában előadható új eredményeik (vagy kételyeik) vannak.
Idén a virtuális platform külföldi előadók részvételét is lehetővé teszi. A meghívott előadók felkérése folyamatban van.
Az iskola látogatása ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, a rendezvény honlapján: http://mposfai.hu/TAI/tai.htm. Ugyanitt elérhető a folyamatosan frissülő program, és várjuk az előadásjavaslatokat. Szokás szerint a programba körülbelül 20 előadás fér (15-15 perc).