Könyvismertetés - Hofferné Dr. Hanich Erika: "Tisztelet az elődöknek, emlékül a jövőnek"

KÖNYVISMERTETÉS
A napokban jelent meg
Hofferné Dr. Hanich Erika: "Tisztelet az elődöknek, emlékül a jövőnek"
című könyve, amit édesapja - , aki a Dudari Szénbányában csillésként, majd vájárként dolgozott - 2000 december 28-án lett volna 100 éves emlékére és tiszteletére kezdett bele a könyv megírásába, emellett az is a célja volt, hogy átfogó képet rajzoljon a bányászatról, a dudari bányászokról, a Dudari szénbányáról.

A 178 oldalas könyv különleges, példaértékű az alábbiak miatt:
A szerző csak iratokból, személyes elbeszélésekből és gyerekkori emlékeiből adhatott képet. A könyvben 75 irodalmi utalás van, ezzel Guinness rekorder lehetne.
A 147 – 178. oldalakon számos korabeli, színes fénykép található, közülük 9 oldalon édesapja iratai (munkakönyv, vájár bizonyítvány, vállalati igazolvány, szakszervezeti tagkönyv) és számos kitüntetés.
A szerző kutatásai során rájött, hogy több évszám is szinte kötelezi, hogy egy könyv megjelenjen a Dudari Bánya történetéről. A könyvben számtalan adat, most csak kiemelés a teljesség igénye nélkül:
1./110 évvel ezelőtt Taeger Henrik javaslatára a bakonyi szénbányászat gondolata felmerült. A MÁK Rt Csetény, DUDAR, Bakonynánán hat, a jásdi területen hét fúrást mélyített le.
2/90 évvel ezelőtt 1931. április 4-én került sor a Dudar II sz. produktív furás mélyítésére melynek vezetője Vitális István volt.
3./85 éve volt, hogy 1936. január 2-án megkezdődtek, majd július 30-án befejeződtek a feltárási munkák a Dudari Keréklápa dűlőben.
4./70 éve, 1951. január 1-én a Dudari Szénbánya önálló Szénbánya lett.
5./30 éve, hogy 1991. december 28-án a vállalat jogutód nélkül felszámolásra került.
6./20 éve, hogy befejeződtek a Dudari Bánya végleges bezárási, terület-rendezési munkái.
S most pár sor a könyv tartalmáról /fejezeteiről (összevontan):

Ajánlás (Bencsik Gábor okleveles bányamérnök, környezetvédelmi szakmérnök)
Előszó (a szerző)
A bányászat története a kezdetektől, a kőszén és a kőszénbányászat a világon és hazánkban, és felhasználása.
A bányászati tudományok fejlődése.
Bányatelepi iskolák, bányászati szakoktatás, bányászati felsőoktatás.
Bányamunkás viszonyok (munkaidő, bérek, egészségügy, bányaművelés veszélyei, balesetek, juttatások).
Lázadások, sztrájkok, szakszervezeti mozgalom.
OMBKE.
Dudar több fejezetben (75 – 125 oldal).
Bakonyi Panteon Zirc.
Öreg Bakony Baráti Egyesület, édesapja.
Szakkifejezések, bányász himnusz.
 
A könyvet 2020-ban Bencsik Gábor lektorálta, a nyomtatás és a kötészeti munkák az OOK-Press Nyomda (Veszprém) dolgozóit dicséri.
A 250 példányban megjelent könyv, aminek döntő része tiszteletpéldányonként került elosztásra, megrendelhető, amíg a készlet tart az alábbi címen és áron: Hofferné Dr. Hanich Erika Nagyesztergár, Radnóti út 65. 2500.- ft + postaköltség. e-mail:  drhanicherika@gmail.com
Dr. Horn János
2021. 08.24