Vándorgyűlés2019 - program

ELŐZETES PROGRAM

OKTÓBER 3.  (csütörtök)
Regisztráció: 8.15-10.00 óra között

PLENÁRIS ELŐADÁSOK:                                                              Levezető elnök: Zelei Gábor

10.00: Megnyitó, köszöntések:
10.15: Sierd A.P.L. Cloetingh, Prof. dr. (Utrechti Egyetem): Coupling of deep Earth and surface processes: impact on geo-energy and Earth hazards
10.40: Fancsik Tamás: A földtani kutatás és a bányászat jövője Magyarországon
11.05: Brezsnyánszky Károly: Emlékezzünk a 150 éve alapított Földtani Intézetre!
11.30: Magyar Balázs: A természettudományok hercege, a gyakorlati geofizika atyja: Eötvös Loránd
11 55: Tímár Gábor: Az "eötvösi" hagyományok tegnap, ma és lesznek-e holnap?

12.20-12.50 poszter szekció

13.00- 14.00 ebéd

                                                                                                        Levezető elnök: Magyar Balázs

14.00: Budai Tamás: A Balaton-felvidék földtana
14.20: Pósfai Mihály, Cserny Tibor: A Balaton üledékeinek kutatása
14.40: Visnovitz Ferenc, † Horváth Ferenc et al.: Szeizmikus kutatások a Balaton környezetében

15.00-15.30 kávészünet

                                                                                                       Levezető elnök: Budai Tamás

15.30: Vörös Attila: Paleontológiai kutatások a Balaton-felvidéken
15 50: Kovács Attila: Karbonátos vízadók hidraulikai viselkedése és osztályozása hazai példákon keresztül
16.10: Korbély Barnabás: Bakony–Balaton UNESCO Geopark: jóval több, mint földtani csoda­ország

————————————————————————————————————

POSZTEREK

Levezető elnök: Babinszki Edit

Poszterek bemutatása október 3-án csütörtökön 12.20 perctől 5–5 percben

Bucsi Szabó László, Kasóné Makrai Aliz, Puszta Sándor: Példák a Háromkő Bt. mérnök-geofizikai tevékenységéből a geotechnikai feladatok megoldásában; üregek, csúszások, épület-alapok, sírhelyek, szennyezett területek vizsgálata

Kovács István János et al.: Az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet szerepe a hazai földtudományi kutatásban

Németh Norbert: Ritkaelem-dúsulást hordozó ásványtársulás a bükk hegységből: üledékes kőzetekbeli előfordulások

Rostási Ágnes, Fodor Melinda, Rácz Kornél, Topa Boglárka, Weiszburg Tamás, Pósfai Mihály: A Balaton üledékképződésének ásványmérlege

Farics Éva, Halász Amadé, Hámorné Vidó Mária: A felszín alatti víz sérülékenység vizsgálata a Nyugat-Mecseki karszt területén

Unger Zoltán, LeClair David, Győrfi István: A metánhidrát szerepe az Erdélyi-medence gázainak képződésében. Poszterét pénteken ebédidőben mutatja be

————————————————————————————————————

18.00 – 22.00 fogadás
————————————————————————————————————

 

OKTÓBER 4. (péntek)

SZEKCIÓ ELŐADÁSOK
20+5 percben, 9.20–15.40 óra között, 3 teremben:


 

Key note előadások
Maros Gyula
(földtan): Földtani harmonizáción alapuló 3D modell a Pannon-medencére
Zelei Gábor (bányászat): A hazai bányászat kihívásai és lehetőségei
Takács Ernő  (geofizika): Ásványi nyersanyag-kutatás geofizikai módszerekkel – Athabasca-medence, Kanada
Szanyi János (hidrogeológia/fenntarthatóság): Fenntarthatóság, vízió?

PROGRAM

Regisztráció: 8.45-9.20 óra között
FÖLDTAN szekció

Levezető elnök: Haas János

  9.20 Maros Gyula, Bereczki László, Selmeczi Ildikó, Markos Gábor, Babinszki Edit: Földtani harmonizáción alapuló 3D modell a Pannon-medencére
  9.45 Kiss Ada: Az Északi-Bakony földtani célú térinformatikai adatbázisának fejlesztése a szerkezetföldtani kutatással összefüggésben
10.10 Oravecz Éva, Héja Gábor Herkules, Fodor László: Átöröklött triász sószerkezetek és azok szerepe az aggteleki Szilicei-takaró alpi deformációja során
   

10.35 -11.10 kávészünet

Levezető elnök: Maros Gyula

11.10 Kercsmár Zsolt, Kelemen Péter, Dunkl István: Középső-eocén klíma optimumra (MECO) utaló jelenségek és karbonátos fáciesek az ÉK-Dunántúli eocén rétegsorokban
11.35 Hámos Gábor, Balogh Zoltán, Benő Dávid, Keresztény Balázs, Kocsis Gábor, Majoros Gy., Máthé Zoltán, Mucsi Péter, Sámson Margit, Bernáth György, Kovács Attila Csaba: A PGI-1 fúrás földtani eredményei
12.00 Miklós Dóra Georgina, Szakmány György, Józsa Sándor, Gméling Katalin, Horváth Ferenc, Elisabetta Starnini: A gorzsai vörös homokkő anyagú kőeszközök potenciális nyersanyagainak petrográfiai és nehézásvány vizsgálata

12.25-14.00 ebédszünet


Levezető elnök: Leél Őssy Szabolcs

14.00 Kovács István, Szanyi Gyöngyvér, Gráczer Zoltán, Wéber Zoltán, Süle Bálint, Timkó Máté, Czifra Tibor, Liptai Nóra, Berkesi Márta, Lange Thomas, Novák Attila, Molnár Csaba, Zsófia Pálos, Szűcs Eszter, Szabó Csaba, Wesztergom Viktor: Pargazoszféra: avagy a 'víz' új szerepe a litoszféra-asztenoszféra rendszer dinamikájában a Pannon-mednence alapján?!
14.25 Kázmér Miklós, Mohammad Tawalbeh, Buzás Gergely, Laszlovszky József: Tizenhatodik századi földrengéskárok Visegrádon és Budán - Történeti és archeoszeizmológia
14.50 Wanek Ferenc: A földtan oktatói és azok tanársegédjei a Kolozsvári Ferenc József tudományegyetemen

————————————————————————————————————

GEOFIZIKA szekció

Levezető elnök:  Takács Ernő

  9.20 Szarka László: Eötvös Loránd-emlékév, 2019
  9.45 Völgyesi Lajos, Szondy György, Tóth Gyula, Barnaföldi Gábor, Deák László, Égető Csaba, Fenyvesi Edit, Harangozó Péter, Gróf Gyula, Kiss Bálint, Lévai Péter, Péter Gábor, Somlai László, Ván Péter: Az Eötvös-kísérlet újramérése
10.10 Csontos András, Heilig Balázs: Néhány példa a Tihanyi Geofizikai Obszervatóriumban jelenleg folyó kutatásokból
   

10.35 -11.10 kávészünet

Levezető elnök:  Szarka László

11.10 Takács Ernő: Ásványi nyersanyag-kutatás geofizikai módszerekkel – Athabasca-medence, Kanada
11.35 Bauer Márton, Cserkész-Nagy Ágnes, Takács Ernő, Csabafi Róbert, Gúthy Tibor, Kóborné Bujdosó Éva, Török István, Kovács Attila Csaba, Hegedűs Endre: Hazai példák a reflexiós szeizmikus módszerek alkalmazására a különböző célú kutatások földtani kockázatának csökkentésére
12.00 Tóth Tamás, Filipszki Péter, Németh Viktor, Szabó Tivadar: S-hullám szeizmikus mérések alkalmazási lehetőségei

12.25-14.00 ebédszünet
 

Levezető elnök: Takács Ernő

14.00 Kiss János, Vértesy László, Zilahi-Sebess László, Gulyás Ágnes: Nyírség a potenciáltér adatok tükrében
14.25 Szongoth Gábor: A mélyfúrás-geofizika fejlődése az utóbbi 50 évben (ELGI/Geo-Log)
14.50 Kovács Attila Csaba, Stickel János, Csabafi Robert, Szilvágyi Zsolt, Hegedűs Endre: Geotechnikai célú komplex geofizikai mérések egy Budapesti telephelyen
15.15 Hegymegi László, Merényi L., Domján Á., Hegymegi Csaba, Szöllősy J.: Magyar fejlesztésű földmágneses műszerek a világban

————————————————————————————————————

BÁNYÁSZAT szekció

Levezető elnök: Magyar Balázs

  9.20 Zelei Gábor: A hazai bányászat kihívásai és lehetőségei
  9.45 Zajzon Norbert: UNEXMIN és ROBOMINERS két jövőbemutató miskolci H2020-as projekt a nemzetközi nyersanyagkutatásban
10.10 Hartai Éva: Bányászat és energiatermelés egy technológiai folyamatban - A 'CHPM' koncepció
   

10.35 -11.10 kávészünet

Levezető elnök: Zelei Gábor

11.10 Kovács Zsolt, Zilahi-Sebess László: A szénhidrogén-földtani adatok az MBFSZ ásványvagyon nyilvántartásában
11.35 Baracza Mátyás Krisztián, Turai Endre, Gyulai Ákos: Szilárdásvány-bányászati célú geoelektromos mérések
12.00 Földényi Rita, Magyar Balázs, Rauch Renáta, Solti Gábor: Vulkáni nyersanyagok alginit perlit zeolit hasznositása a környezetvédelemben

12.25-14.00 ebédszünet
 

Levezető elnök: Zajzon Norbert

14.00 Szanyi János: Fenntarthatóság, vízió?
14.25 Szijártó Márk, Galsa Attila, Tóth Ádám, Havril Tímea, Mádlné Szőnyi Judit: Vajon számolnunk kell-e a termikus felhajtóerő hatásával a Budai-termálkarszt rendszerben?
14.50 Prakfalvi Péter: Milyen folyamatok okozhatják a süllyedéses lyukak (sinkholes) kialakulását a felszínen. Esettanulmányok a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál folyó alábányászottsági és alápincézettségi térképek alkalmazhatóságáról

————————————————————————————————————

18.00–21.00 Borkóstolóval összekötött vacsora
———————————————————————————————————

 

OKTÓBER 5. (szombat)
Terepbejárás autóbusszal, indulás 8.30. órakor!

Tervezett program:

1. Felsőörs, középső-triász alapszelvény
2. Balatonarács, vasúti bevágás: perm/triász határ (a buszból nincs kiszállás)
3. Eötvös Loránd emlékfa ültetés és márványtábla elhelyezés a Nobel-díjasok
    kertjében
4. Tihany, Levendula Ház (ebéd)
5. Monoszló, Hegyestű
6. Pula, tanösvény (rossz idő esetén Szentbékkálla, kőtenger)