Választmányi határozatok

2022

MFT V2/2022.04.21.
A Választmány megszavazta az Ásványtani és Geokémiai Szakosztály új nevét: Ásványtani, Kőzettani és Geokémiai Szakosztály lett.
On line szavazás történt, leadható szavazatok száma: 25. igen: 25, nem: 0, tartózkodás: 0.

MFT V1/2022.04.21.
A Társulat Választmánya 2022. évben Lóczy Lajos emlékplakettel Sümegi Pált tünteti ki. Az indoklást meg kell jelentetni a Földtani Közlönyben.
On line titkos szavazás történt, leadható szavazatok száma: 25: igen: 23, nem: 2.
 

2021

MFT V12/2021.11.26.
A Választmány 2021-2024. évre a Földtani Közlöny szerkesztőbizottsága tagjának választotta Fodor Lászlót, Főzy Istvánt, Palotás Klárát, Pósfai Mihályt, Szakmány Györgyöt, Szanyi Jánost, Török Ákost. A Főszerkesztőt Sztanó Orsolyát az elnökség nevezte ki.
Leadható szavazatok száma: 25, igen: 25, nem: 0, tartózkodás 0.

MFT V11/2021.11.26.
A Választmány 2021-2024. évre a Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjának választotta Hámor Tamást.
Leadható szavazatok száma: 25, igen: 25, nem: 0, tartózkodás 0.

MFT V10/2021.11.26.
A Választmány 2021-2024. évre titkárnak választotta Palotás Klárát.
Leadható szavazatok száma: 25, igen: 25, nem: 0, tartózkodás 0.

MFT V9/2021.02.24.
A Választmány titkos szavazással döntötte el, hogy a 2021. évi Lóczy Lajos Emlékérmet Babinszki Edit kapja.
Szavazás: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

MFT V8/2021.02.24.
A Választmány titkos szavazással döntötte el, hogy a 2021. évben kiadható 3 db Dudich Endre Emlékérem közül egyet Póka Teréz kapjon.
Szavazás: 28 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

MFT V7/2021.02.24.
A Választmány titkos szavazással döntötte el, hogy a 2021. évben kiadható 3 db Dudich Endre Emlékérem közül egyet Kecskeméti Tibor kapjon.
Szavazás: 28 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

MFT V6/2021.02.24.
A Választmány titkos szavazással döntötte el, hogy a 2021. évben kiadható 3 db Dudich Endre Emlékérem közül egyet Dobos Irma kapjon.
Szavazás: 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

MFT V5/2021.02.24.
A Választmány titkos szavazással döntötte el, hogy a 2021. évben a Vendl Mária Emlékérmet Demény Attila kapja.
Szavazás: 24 igen, 1 nem, 4 tartózkodás

MFT V4/2021.02.24.
A Választmány titkos szavazással döntötte el, hogy a 2021. évben a Koch Antal Emlékérmet Tari Gábor kapja.
Szavazás: 28 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

MFT V3/2021.02.24.
A Választmány titkos szavazással döntötte el, hogy a 2021. évben a Szabó József Emlékérmet Haas János kapja.
Szavazás: 27 igen, 0 nem, 2 tartózkodás

MFT V2/2021.02.24.
A Választmány titkos szavazással döntötte el, hogy a 2021. évben a Közgyűlésnek Cserny Tibort javasolja tiszteleti tagnak megválasztani
Szavazás: 27 igen, 0 nem, 2 tartózkodás

MFT V1/2021.02.24.
A Választmány titkos szavazással döntötte el, hogy a 2021. évben a Közgyűlésnek Hartai Évát javasolja tiszteleti tagnak megválasztani
Szavazás: 27 igen, 1 nem, 1 tartózkodás

2020

MFT V1/2020.02.19.
A Választmány titkos szavazással döntötte el, hogy a 2020. évi Lóczy emlékérmet Weiszburg Tamás kapja.
Szavazás: 28 igen, 1 nem, 1 tartózkodás, 1 érvénytelen

2019

MFT V1/2019.02.13
A Választmány egyhangúan támogatja a Lóczy emlékérem Vincze Péternek történő odaítélését. Szavazás: egyhangú igen, tartózkodás nincs, ellenvélemény nincs

2018

MFT V7/2018.02.22
A Tudománytörténeti Szakosztály Dudich Endre Tudománytörténeti Emlékérem létrehozására tett javaslatát a Választmány 20 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadta.

MFT V6/2018.02.22
A Vendl Mária emlékérem ajánlóbizottsága kitüntetésre javasolta: István Kovács, David H. Green, AnjaRosenthal, Jörg Hermann, Hugh St. C. O’neill, William O. Hibberson, Beatrix Udvardi 2012-ben megjelent cikkét, melynek címe: An Experimental Study of  Water in Nominally Anhydrous Minerals in the Upper Mantle near the Water-saturated Solidus, Journal of Petrology, Volume 53, Issue 10, Pages 2067–2093a javaslatot a választmány egyhangúlag elfogadta
Szavazás: egyhangú igen, tartózkodás nincs, ellenvélemény nincs

MFT V5/2018.02.22
A Koch antal emlékérem ajánlóbizottsága kitüntetésre javasolta Haas János, Budai Tamás, Csontos László, Fodor László, Konrád Gyula, Koroknai Balázs szerzői kollektíva 2014-ben megjelent kiadványát, melynek címe: Magyarország prekainozoos medencealjzatának földtana Magyarázó „Magyarország pre-kainozoos földtani térképéhez” (1:500 000). A javaslatot a választmány egyhangúlag elfogadta
Szavazás: egyhangú igen, tartózkodás nincs, ellenvélemény nincs

MFT V4/2018.02.22
ajánlóbizottsága kitüntetésre javasolta Főzy István és Szente István 2014-ben megjelent könyve, melynek címe: Fossils of the Carpathian Region. – Indiana University Press, Bloomington, IN, 508 pp.
Szavazás: a javaslatot 1 tartózkodás mellett a Választmány elfogadta

MFT V3/2018.02.22
A Szabó József Emlékérem ajánlóbizottsága kitüntetésre javasolta Szakáll Sándor, Fehér Béla, Tóth László 2016-ban megjelent könyvé, melynek címe: Magyarország ásványai, Geolitera Kiadó, Szeged 2016, 536 p A javaslatot a Választmány egyhangúlag elfogadta
Szavazás: egyhangú igen, tartózkodás nincs, ellenvélemény nincs

MFT V2/2018.02.22
A Lóczy Lajos Emlékplakett ajánlóbizottsága kitüntetésre javasolta Horváth Gergelyt. A javaslatot a Választmány egyhangúlag elfogadta
Szavazás: egyhangú igen, tartózkodás nincs, ellenvélemény nincs

MFT V1/2018.02.22
A Pro Geologia Applicata emlékérem ajánlóbizottsága kitüntetésre javasolta Geiger János, Kiss Balázs, Konrád Gyula, Szurominé Korecz Andrea tagtársakat. A javaslatot a Választmány egyhangúlag elfogadta
Szavazás: egyhangú igen, tartózkodás nincs, ellenvélemény nincs

 

2017

MFT V5/2017.11.23.
A Tiszteleti Tagokat Ajánló Bizottság elnöke (a korelnök):Kecskeméti Tibor, tagjai: Mindszenty Andrea, Vörös Attila
Szavazás: egyhangú igen, tartózkodás nincs, ellenvélemény nincs

 

MFT V4/2017.11.23.
Vendl Mária Emlékérem ajánlóbizottságának felkérendő elnöke: Weiszburg Tamás, tagjai: Raucsikné Varga Andrea, Papp Gábor, Szabó Csaba, Szakáll Sándor
Szavazás: egyhangú igen, tartózkodás nincs, ellenvélemény nincs

MFT V3/2017.11.23.
A Koch Antal Emlékérem ajánlóbizottságának felkérendő elnöke:Brezsnyánszky Károly, tagjai: Budai Tamás, Kercsmár Zsolt, Konrád Gyula, Less György, Rózsa Péter, Sztanó Orsolya
Szavazás: egyhangú igen, tartózkodás nincs, ellenvélemény nincs.

MFT V2/2017.11.23.
Hantken Miksa Emlékérem ajánlóbizottságának felkérendő elnöke: Vörös Attila, tagjai: Dulai Alfréd, Selmeczi Ildikó, Hably Lilla, Magyar Imre, Ősi Attila, Pálfy József
Szavazás: egyhangú igen, tartózkodás nincs, ellenvélemény nincs.

MFT V1/2017.11.23.
A Szabó József Emlékérem ajánlóbizottságának felkérendő elnöke Leél-Őssy Szabolcs, tagjai: Árkai Péter, Galácz András, Haas János, Kázmér Miklós, Mindszenty Andrea, Pogácsás György
Szavazás: egyhangú igen, tartózkodás nincs, ellenvélemény nincs.

MFT V1/2017.2.16.
A Lóczy Lajos emlékplakettet a 2017. évben Harangi Szabolcs kapja.
Szavazás: egyhangú igen, tartózkodás egy, ellenvélemény nincs

2016

MFT V/2/2016.
Lóczy Lajos emlékérem előterjesztését a Választmány elfogadta, azt a 2016. évben Juhász Árpád kapja.
Szavazás: egyhangú igen, tartózkodás nincs, ellenvélemény nincs.

MFT V 1/2016.
A Kriván Pál Alapítványi Emlékérem, illetve a Semsey Andor Ifjúsági Emlékérem bírálóbizottságai javaslata alapján a jutalmazottak a szabályzatnak megfelelően oklevelet nem, de pénzjutalmat kaphatnak.
Szavazás: egyhangú igen, tartózkodás nincs, ellenvélemény nincs.

2015

MFT V12/2015.11.25.
A Választmány a kitüntetésekre vonatkozó részek kivételével az előterjesztett Ügyrendet elfogadta. Továbbá, felhatalmazta a legutóbbi kitüntetési bizottságokat arra, hogy a legközelebbi Választmányi ülésre terjesszék elő a kitüntetésekre vonatkozó aktualizáló javaslataikat.
Szavazás: egyhangú igen, tartózkodás nincs, ellenvélemény nincs.

MFT V11/2015.11.25.
A Választmány határozatott hozott arról, hogy a Társulat új portáljának kialakítására munkabizottságot alakít, akik a Közgyűlésig elkészítik javaslatot a honlap megújításával kapcsolatban.
Szavazás: egyhangú igen, tartózkodás nincs, ellenvélemény nincs.

MFT V10/2015.11.25.
A Társulat megindítja az „Év ásványa” és az „Év ősmaradványa” mellett az „Év nyersanyaga” programot is, az Oktatási és Közművelődési-, a Nyersanyagföldtani –, és a Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztályok együttműködésével.
Szavazás: egyhangú igen, tartózkodás nincs, ellenvélemény nincs.

MFT V9/2015.11.25.
Az Elnökség a Szerkesztőbizottsággal közösen kidolgozza a „Földtani Közlöny Nívódíjá”-nak szabályzatát. A nívódíj évenként kerül kiosztásra egy kategóriában.
Szavazás: egyhangú igen, tartózkodás nincs, ellenvélemény nincs.

MFT V8/2015.11.25.
A Választmány szavazata, az Elnök és az Elnökség döntése értelmében a Földtani Közlöny Szerkesztőbizottsága a 2015 - 2018. évre: Sztanó Orsolya főszerkesztő, Piros Olga technikai szerkesztő, tagok: Cserny Tibor, Babinszki Edit, Dulai Alfréd, Fodor László, Kiss János, Palotás Klára, Papp Gábor, Szakmány György, Török Ákos.
Szavazás: egyhangú igen, tartózkodás nincs, ellenvélemény nincs.

MFT V7/2015.11.25.

A Választmány a Fegyelmi és Etikai Bizottság Választmány által delegált tagja Szabó Csaba tagtárs.
Szavazás: egyhangú igen, tartózkodás nincs, ellenvélemény nincs.

MFT V6/2015.11.25.
A Választmány titkárának Jocháné Edelényi Emőkét választotta meg.
A Fegyelmi és Etikai Bizottság Választmány által delegált tagjának az Elnökség Szabó Csabát javasolta. A jelölt az ülésen nem volt jelen, de a jelölését elfogadó levelét elküldte, és ezt az Elnök felolvasta. Más jelölt az ülésen nem merült fel.
Szavazás:  igen: 23, tartózkodás 2, ellenvélemény 1.

MFT V5/2015.03.04.
Vendl Mária Emlékérem: Jelölt: Németh Péter. Jelölttel kapcsolatban kiegészítés, vélemény nincs, az indoklás megjelentetendő a Földtani Közlönyben.
A Választmány a jelöltet egyhangúlag elfogadta. A jelölt az erre acélra létrehozott alapítvány kamataiból pénzjutalomban részesül.

MFT V4/2015.03.04.
Koch Antal Emlékérem: Jelölt: Főzy István. Jelölttel kapcsolatban kiegészítés, vélemény nincs, az indoklás megjelentetendő a Földtani Közlönyben.
A Választmány a jelöltet egyhangúlag elfogadta.

MFT V3/2015.03.04.
Hantken Miksa Emlékérem: Jelölt: Ősi Attila. Jelölttel kapcsolatban kiegészítés, vélemény nincs, az indoklás megjelentetendő a Földtani Közlönyben.
A Választmány a jelöltet egyhangúlag elfogadta.

MFT V2/2015.03.04.
Szabó József Emlékérem: Jelölt: Hably Lilla. Jelölttel kapcsolatban kiegészítés, vélemény nincs, az indoklás megjelentetendő a Földtani Közlönyben.
A Választmány a jelöltet egyhangúlag elfogadta.

MFT V1/2015.03.04.
Lóczy Lajos Emlékplakett: Jelöltek: Galácz András, Pál-Molnár Elemér. Jelöltekkel kapcsolatban kiegészítés, vélemény nincs, az indoklás megjelentetendő a Földtani Közlönyben.
A Választmány a jelölteket egyhangúlag elfogadta,.

2014

MFT V5/2014.11.24.
A Választmány szavazása alapján az eredetileg javasolt névsor érvényes:
Szabó József emlékérem ajánló bizottság. Javasolt tagok: Mindszenty Andrea, Árkai Péter, chikán géza, Galácz András, Kázmér Miklós, Piros Olga, Pogácsás György

MFT V4/2014.11.24.
A Választmány szavazása alapján az eredetileg javasolt névsor érvényes.
Tiszteleti tagokat ajánló bizottság: Kecskeméti Tibor, Császár Géza, Halmai János

MFT V3/2014.11.24.
A Választmány szavazása alapján az eredetileg javasolt névsor érvényes.
Verndl Mária Emlékérem: Javasolt tagok : Szakáll Sándor Dódony István, Harangi Szabolcs, Pósfai Mihály, Rózsa Péter

MFT V2/2014.11.24.
A Választmány szavazása alapján az eredetileg javasolt névsor érvényes.
Koch Antal Emlékérem ajánlóbizottság. Javasolt tagok:Budai Tamás, Kercsmár Zsolt, Konrád Gyula, Less György, Síkhegyi Ferenc, Sztanó Orsolya

MFT V1/2014.11.24.
A Választmány szavazása alapján az eredetileg javasolt névsor érvényes.
Hantken Miksa Emlékérem ajánlóbizottság. Javasolt tagok: Vörös Attila, Dulai Alfréd, Görög Ágnes, Hably Lilla, Magyar Imre, Ősi Attila, Pálffy József. A szavazás során javaslatot kapott: Kordos László, Szenthe István.

2012

MFT-VH10/2012.
A Választmány többségi szavazással döntött arról, hogy a 2012. évi Lóczy Lajos Emlékplakettel Futó János tagtársat jutalmazza.

MFT-VH9/2012.
A Választmány egyhangúlag jóváhagyta a Földtani Közlöny alábbi összetételű Szerkesztőbizottságát: Elnök: Baksa Csaba, főszerkesztő: Császár Géza, főszerkesztő-helyettes: Sztanó Orsolya, Szerkesztőbizottsági tagok: Cserny Tibor (az összekötői posztot is ellátja az Elnökséggel), Fodor László, Kleb Béla, Palotás Klára, Papp Gábor, Vörös Attila. Technikai szerkesztő: Piros Olga és Simonyi Dezső.

MFT-VH8/2012.
A Fegyelmi és Etikai Bizottságba a Választmány Pálfy Józsefet egyhangú szavazással delegálta. A Bizottság összetétele: Kecskeméti Tibor elnök (a Közgyűlés választottja); tagok: Jocháné Edelényi Emőke (az Elnökség delegáltja) és Pálfy József (a Választmány delegáltja).

2012. 11. 28.

MFT-VH7/2012.
Az Elnökség a Választmány titkárának Jocháné Edelényi Emőkét javasolta, akit a Választmány egy tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadott.

MFT-VH6/2012.
A Választmány a 2012. évben a Közgyűlésnek Greschik Gyula, Knauer József, Brezsnyánszky Károly, Földessy János, Haas János, Pogácsás György Vanek Ferenc tagtársakat javasolja tiszteleti taggá választani

MFT-VH5/2012.
A Választmány a 2012. évben Pro Geologica Applicata Emlékplakettel Knauer József, Baross Gábor, Kozma Károly, Ilkeyné Perlaky Elvira, Kleb Béla, Fodor Béla tagtársakat tünteti ki.

MFT-VH4/2012.
A Választmány a 2012. évben Vendl Mária Emlékéremmel Harangi Szabolcs: „Vulkánok. A Kárpát-Pannon térség tűzhányói” cimű művét tünteti ki.

MFT-VH3/2012.
A Választmány a 2012. évben Koch Antal Emlékéremmel Magyar Imre:A Pannon-medence ősföldrajzi és környezeti viszonyai a késő miocénben.” cimű művét tünteti ki.

MFT-VH2/2012.
A Választmány a 2012. évben Hantken Miksa Emlékéremmel Vörös Attila „The Pliensbachian Brachiopods of the Bakony Mountains (Hungary)” cimű művét tünteti ki.

MFT-VH1/2012.
A Választmány a 2012. évben Szabó József Emlékéremmel Földváry Mária: „Handbook of thermogravimetric system of minerals and its use in geological practise” cimű művét tünteti ki.

2010

MFT-VH1/2010.
A Választmány első alkalommal Antal Sándor oktatói munkásságát ismeri el a „Lóczy Lajos emlékplakett a kiemelkedő oktatási munkáért” díjjal.
A Választmány a határozatot egyhangúan, 0 ellenszavazat mellett, 0 tartózkodással elfogadta

2008. 05. 20.

MFT-VH2/2008.
Az Általános Földtani Szakosztály előzetesen kiküldött ügyrendjét véglegesítés után a Választmány egyhangú szavazás mellett, egy tartózkodással elfogadta.

MFT-VH3/2008.
A Szepesházy Kálmán Díj előzetesen kiküldött ügyrendjét véglegesítés után a Választmány egyhangú szavazással elfogadta.

MFT-VH1/2008.
A Választmány javasolja a Közgyűlésnek az Ifjúsági Alapítvány megszüntetését
A Választmány a határozatot egyhangúan, 0 ellenszavazat mellett, 0 tartózkodással elfogadta