NosztalGeo 2019

Leírás: 

November 15. (péntek) 10.00 óra
Csongrád Megyei Kormányhivatal, Csongrád terem, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
ALFÖLDI TERÜLETI SZERVEZET

 

NosztalGEO 2019
„Negyedidőszaki geológiai folyamatok, avagy fiatalság nem bolondság”

Ahogy azt a Magyarhoni Földtani Társulat szeptemberi Hírlevelében már beharangoztuk, az MFT Alföldi Területi Szervezete idén is megrendezi a NosztalGEO–t, immár nyolcadik alkalommal. Az elmúlt esztendők során szép és emlékezetes évfordulóit megtartva „elmélyültünk a geológiában”, azaz időben és mélységben haladva nagyobb egységeket vettünk górcső alá mind elméleti, mind gyakorlati szempontból. A tavalyi esztendőben elértük mindennek az alját, amikor is az Alföld aljzati képződményeivel foglalkoztunk. Az idei ren­dezvényen veszünk egy nagyobb lélegzetet és a mélységekből feljőve a negyedidőszak geológiai eseményeivel foglalkozunk, legye szó akár fiatal tektonikai mozgásokról, sztratig­ráfiai viszonyokról, akár felszín alatti vizekről, akár a legfiatalabb időszak szénhidrogén felhalmozódásairól, vagy a felhalmozódásokra gyakorolt hatásáról.

Ezúton köszönjük az előadóknak, hogy elfogadták a meghívást, illetve előadásokkal jelent­keztek a rendezvényre, így most már lehetőségünk van a teljes program hirdetésére, amely a hirdetmény második felében megtalálható. Neves előadóink: Scharek Péter (MBFSZ), Sümegi Pál (SZTE), Timár Gábor (ELTE), Palcsu László (ATOMKI), Püspöki Zoltán (MBFSZ), Magyari Árpád (MOL Nyrt.), Koncz István, Kovács Balázs (ME), Árvai Lajos (MOL Nyrt.).

Kérjük és bátorítjuk az érdeklődő tagtársakat, hogy a szervezők munkájának támogatására – hasonlóan az előző évekhez – részvételi szándékuk megerősítéseként regisztráljanak a rendez­vényre a hirdetmény alján található e-mail címeken (nem szeretnénk például a beér­kezett regisztráció alapján alul becsülni a halászlé mennyiségét, ami bizonyára érzékenyen érintené a Tisztelt résztvevőket). A rendezvényre a regisztráció határideje november 1, péntek.

A szakmai tartalom mellett továbbra is nagyon fontos célnak tartjuk a találkozás lehető­ségének biztosítását a földtudomány területén együtt dolgozó kollégák számára, összehozni a "már régóta fiatal" kollégákat egymással és a "még nem olyan régóta fiatal" szaktársakkal. Természetesen az esemény emblematikussá vált „tartozéka”, a halászlé és a túrós csusza idén sem marad el.

 

Részvételi díj, regisztráció:

Részvételi díj továbbra sincs, regisztráció viszont szükséges az alábbi elérhetőségeken:
Kiss Károly, titkár: karolykiss2@gmail.com; Dr. Szanyi János, elnök: szanyijani.szeged@gmail.com, Kiss Balázs dr.: BaKiss@mol.hu.

 

A rendezvény lebonyolításához anyagi támogatást, cégektől, magánszemélyektől, szerve­zetektől fogadunk az Alföldi Területi Szervezet (al)számla számára: 10200201-28610746-00000000.

Program:

10:00-10:10  Köszöntő
10:10-10:35  Árvai Lajos: „Egyesek öregszenek, mások éretté válnak” - Idei születés­naposunk a 60 éves Battonya
10:35-10:50  Révész Díj átadása
10:50-11:15  Kuti László, Scharek Péter: MÁFI150 - Szemelvények a Földtani Intézet síkvidéki munkáiról

11:15-11:35  Kávé szünet

11:35-12:00  Magyari Árpád: Késő-negyedidőszaki neotektonikai jelenségek medenceperemi szelvényekben
12:00-12:25  Püspöki Zoltán, Fogarassy-Pummer Tímea, Szőcs Teodóra, Gál Nóra, Maigut Vera, Angyal Jolán, Pálóczy Péter: Ivó- és öntözővizes rétegeink nagy felbontású rétegtani tagolása fácies korrelációs és klimatosztratigráfiai mód­szerekkel
12:25-12:50  Kovács Balázs: Numerikus kármentesítési, sekély-vízföldtani és geotechnikai modellek pontosítása újszerű módszerekkel

12:50-14:20  Ebéd (halászlé, túrós csusza)

14:20-14:45  Timár Gábor, Petrovszki Judit: Folyók kanyargása igazolhatja az Alföld alatti szerkezeti vonalak jelenkori aktivitását
14:45-15:10  Sümegi Pál, Gulyás, Sándor, Molnár Dávid, Sümegi Balázs Pál, Ian Smalley, Quinzen Hao, Liping Zhou, Pál-Molnár Elemér, Bozsó Gábor, Törőcsik  Tünde, Molnár Mihály, Marsi István, Koloszár László, Krolopp Endre, Farsang Andrea, Fekete István, Peter Almon, Lidija Galovic: Globalitás, regionalitás és lokalitás a negyedidőszakban - az utolsó 1,2 millió év kronológiai, rétegtani, környezeti változásai az új globális típusszelvény, a 102 méteres udvari löszös rétegsor összehasonlító finomrétegtani feldolgozása nyomán
15:10-15:35  Palcsu László: Colombo előtt sem ismert izotópok a vízben
15:35-16:00  Koncz István, Ahmed Amran: Bakteriális eredetű metánt tartalmazó sekély földgáz-előfordulásaink és képződésük feltételei