Kókay terepi napok

November 7–8. (csütörtök–péntek)
Általános Földtani Szakosztály, Budapesti Területi Szervezet, MTA X. osztály Szedimentológiai Albizottsága

Kókay Terepi napok

A PAKS II Földtani Kutatási Programhoz kötődő földtani és geofizikai vizsgálatok eredményeinek bemutatása és a program keretében mélyült fúrások szemelvényes megtekintése

on-line regisztráció október 15-ig!

Kedves Kollégák!

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül a Magyarhoni Földtani Társulat Általános Földtani Szakosztálya és az MTA X. osztály Szedimentológiai Albizottsága által szervezett Kókay Terepi Napok rendezvény, melynek témája a Paksi Atomerőmű telephelyén létesítendő új atomerőművi blokkok telephelyvizsgálatához kapcsolódó földtani és geofizikai eredmények bemutatása és megvitatása." 

A 2019. november 7-8 között megrendezésre kerülő rendezvényünk első napján (csütörtökön) egy előadóülést szervezünk, melynek helyszíne a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Stefánia úti Díszterme. A második napon (pénteken) szakmai kirándulást rendezünk a szolnoki magraktárba, a Paksi Atomerőmű telephelyén létesítendő új atomerőművi blokkok telephely vizsgálata és értékelése céljából végrehajtott Földtani Kutatási Program keretében mélyült fúrások maganyagának megtekintésére.

A rendezvényre jelentkezni kell az on-line regisztrációs felület kitöltésével legkésőbb október 15-ig!
Figyelem! Lemondását a részvételről október 20-ig tudjuk elfogadni!

 

 

 

Részletes program:

2019. november 7 (csütörtök): Előadóülés a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Stefánia úti épületének dísztermében.

10:30-10:45: Regisztráció

10:45-11:00: Megnyitó (Maros Gyula, az MFT Általános Földtani Szakosztályának elnöke)

 

1. előadói szekció (levezető elnök Sebe Krisztina)

11:00-11:20: Maros Gyula, Budai Tamás, Kercsmár Zsolt, Király Edit, Konrád Gyula: Prekainozoos képződmények a Paks 2 kutatáshoz kapcsolódó mélyfúrásokban

11:20-11:40: Lukács Réka, Józsa Sándor, Harangi Szabolcs: Kora-miocén andezit-dácit vulkánosság és geodinamikai kapcsolatai

11:40 – 12:00: Magyar Imre, Sztanó Orsolya, Sebe Krisztina, Katona Lajos, Csoma Vivien, Szurominé Korecz Andrea, Görög Ágnes, Tóth Emőke, Michal Šujan7, Régis Braucher, Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia, Koroknai Balázs, Wórum Géza, Karin Sant, Nick Kelder, Wout Krijgsman: A paksi fúrómagok szerepe a pannóniai emelet nagy felbontású időrétegtanának és geokronológiájának kifejlesztésében

12:00-12:20: Sztanó Orsolya, Magyar Imre, Katona Lajos, Sebe Krisztina, Koroknai Balázs: Delta üledékciklusok változékonysága: kihívások tér-idő nagyfelbontású korrelációjában

Kávészünet (pogácsa, szendvicsek)

2. előadói szekció (levezető elnök Maros Gyula)

12:40-13:00: Tóth Tamás, Bauer Márton, Filipszki Péter, Hámori Zoltán, Kádi Zoltán, Kovács Attila Csaba, Kudó István, Németh Viktor, Surányi Gergely, Takács Ernő, Wórum Géza: A Paksi Atomerőmű környezetének nagy felbontású geofizikai térképezése

13:00-13:20: Koroknai Balázs, Wórum Géza, Tóth Tamás, Horváth Ferenc†: Paks II környezetének 3D földtani-tektonikai modellje

13:20-13:40:  Konrád Gyula, Sebe Krisztina, Halász Amadé: Késő-negyedidőszaki szeizmikus aktivitás nyomai a Dunaszentgyörgy-Harta vetőzóna mentén

13:40-14:00: Magyari Árpád, Marsi István, Thamóné Bozsó Edit: Késő-pleisztocén üledékföldtani, neotektonikai és paleoszeizmológiai megfigyelések Paks tágabb környezetében

14:00-14:20: Sebe Krisztina, Csillag Gábor, Telbisz Tamás, Konrád Gyula: Neotektonikai vizsgálatok Paks környékén

Kávészünet (pogácsa, szendvicsek)

3. előadói szekció (levezető elnök Sztanó Orsolya)

14:40-15:00: Csillag Gábor, Sebe Krisztina, Thamóné Bozsó Edit, Novothny Ágnes, Telbisz Tamás: A Paks környéki geomorfológiai térképezés eredményei

15:00-15:20: Kovács László, Mészáros Eszter, Kádár Balázs, Somodi Gábor: Numerikus modellezéssel végzett geodinamikai stabilitásvizsgálatok a Paks II. telephely környezetében

15:20-15:40 Bereczki László, Geiger János, Markos Gábor, Marsi István, Maros Gyula: Negyedidőszaki képződmények modell szintjeinek vizsgálata Paks környékén

15:40-16:00: Marsi István: Földtani térképezés és a PAKS II Projekt

Zárszó

Az előadóülést követően saját gépkocsikkal Szolnokra utazunk. A szállás elfoglalása után közös vacsora és kötetlen beszélgetés a program.

2019. november 8. (péntek): Szolnoki Magraktár

8:00-16:00: A paksi Földtani Kutatási Program keretében mélyült fúrások maganyagának megtekintése. Ennek keretében 100-100 m maganyag megtekintésére lesz lehetőség a negyedidőszaki és miocén üledékes, miocén vulkáni, pre-kainozoos kristályos és pre-kainozoos üledékes kőzetek megismerése céljából.

Várunk minden érdeklődőt sok szeretettel!

Tisztelettel:

Maros Gyula és Botfalvai Gábor