Magyarhoni Földtani Társulat 169. Rendes Közgyűlése

Március 20. (szerda) 9.30 óra
MBFSZ Díszterem, 1143 Budapest, Stefánia út. 14., II. em.

 

A Magyarhoni Földtani Társulat 169. Rendes Közgyűlése

A Társulat  egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete a 2018. évről,
elfogadásra

Főtitkári jelentés a 2018. évről, elfogadásra

A Magyar Földtanért Alapítvány egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete a 2018. évről,
elfogadásra

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést változatlan napirenddel 2019. március 20-án 10.00 órára hívom össze.

9.30-10 óra között:kötetlen találkozások, beszélgetések

Napirend 10.00 órától:

Himnusz

1. Elnöki megnyitó: Budai Tamás                                                                                                    

2. Emlékezzünk elhunyt nagyjainkra:

Kaszap Andrásra emlékezik: Kecskeméti Tibor 
Juhász Józsefre emlékezik: Madarász Tamás
Horváth Ferencre emlékezik: Mindszenty Andrea

3. Az 50, 60, ill. 70 éves társulati tagságot elismerő díszoklevelek átadása: Budai Tamás

4. A társulati kitüntetéseket javasló bizottságok jelentése és a kitüntetések átadása:

Lóczy Lajos Emlékérem - biz. elnök: Kürthy Dóra
Kertész Pál Emlékérem - biz. elnök: Török Ákos
Semsey Andor Ifjúsági Emlékérem - biz. elnök: Kóthay Klára
Kriván Pál Alapítványi Emlékérem - biz. elnök: Király Edit

5. Beszámolók, jelentések

Főtitkári – közhasznúsági jelentés - Babinszki Edit
A Gazdasági Bizottság jelentése - Puzder Tamás
Az Ellenőrző Bizottság jelentése - Földessy János
Jelentés a Magyar Földtanért Alapítvány működéséről - Baksa Csaba

6. Hozzászólások, vita, a jelentések elfogadása.

7. A 2018. évi Ifjú Szakemberek Ankétján nyertes előadás bemutatása: elméleti kategória 1. helyezett:

Lange Thomas Pieter, Tamás Sági, Attila Demény, Márta Berkesi, László E. Aradi, Csaba Szabó, Sándor Józsa (ELTE Kőzettani és Geokémiai Tanszék): Bazanit-kvarcit reakciója során keletkezett alkáli amfibol és szilikátolvadék zárványok geokémiai vizsgálatának első eredményei, Bolgárom, Nógrád-Gömör Vulkáni Terület.

8. Egyebek

Bányászhimnusz

Jó szerencsét!

Budai Tamás s.k.