A természet harmadik országának felmérése

Leírás: 

A természet harmadik országának felmérése
Abraham Gottlob Werner hatása az ásványtan diszciplináris kereteinek kialakulására


MTA Székház, Kisterem, 2018. április 20. (péntek)

9.30–9.40:
Láng Benedek: Megnyitó
9.40–10.30: elnök     Rózsa Péter
WERNER MAGYARORSZÁGI RECEPCIÓJÁNAK KEZDETEI
Gurka Dezső: Adatok Werner magyarországi hatásához
Kázmér Miklós: Werner műve, Benkő Ferenc fordításában

10.20–10.30: vita
10.30–10.45: szünet

10.45–11.35 elnök     Papp Gábor
WERNERI ELVEK A MAGYAR MINERALÓGUSOK PRAXISÁBAN
Szakáll Sándor: Werner természetrajzi szemléletű ásványrendszerének hatása Selmecen, Pettkó János fiziográfiájában
Viczián István: Szász József jénai tanulmányútja és tevékenysége a Teleki Téka ásványgyűjteményében a 19. század elején

10.25–11.35: vita
11.35–11.50: szünet

11.50–12.30     elnök: Kázmér Miklós
A NEPTUNIÁNUS ÉS A VULKANISTA SZEMLÉLET TÖRÉSPONTJAI
Rózsa Péter: Huttoniánusok egy werneriánus tudományos társaságban. James Hall és James Playfair mint a Drezdai Ásványtani Társaság tagjai
Papp Gábor: Tűz és víz – vulkanisták és neptunisták Magyarországon

12.20–12.30: vita

12.30–12.40:
Gurka Dezső: Zárszó