Online elérhető a Földtani Közlöny ünnepi kötete (148/1)

Kedves Tagtársak!

A foldtanikozlony.hu-n elérhető a közlöny ünnepi kötete (148 évf. 1. sz.), melyben pályatársak és tanítványok sokasága nevében köszöntjük Mindszenty Andrea professzort.

Dr. Mindszenty Andrea köszöntése  Baksa Cs.

Egy itáliai utazás  Galácz A., Vörös. A.

A triász és a jura időszak határán lezajlott globális krízis és annak nyomai magyarországi rétegsorokban  Haas J., Pálfy J., Győri O., Kocsis Á. T., Lantos Z.

Részlegesen dolomitosodott alsó-jura mészkő a tatai Kálvária-dombon  Győri O., Mindszenty A., Haas J., Czuppon Gy.

Osztrák és magyar bauxitok egy alpi tektonikai keretben: tisztelet Mindszenty Andrea professzornak  Tari G., Linzer H. G.

Az utóbbi 20 év barlangkutatási eredményei a Budai-hegységben (különös tekintettel a Rózsadomb környékére)  Leél-Őssy Sz., Virág M.

Fluidumok, áramlási rendszerek és ásványtani lenyomataik összefüggései a Budai Termálkarszton  Mádlné Szőnyi J., Erős A., Havril T., Poros Zs., Győri O., Tóth Á., Csoma A., Ronchi P., Mindszenty A.

VITA

Szongoth G. hozzászólása Visnovitz et al. A Balaton alatti pannóniai rétegeket mintázó TFM–1/13 kutatófúrás komplex vizsgálatának eredményei című cikkéhez (147/3, pp. 283–296)

Továbbá felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy immár elérhető honlapunkon Papp Gábor kollégánk által szerkesztett, a Földtani Közlöny történetét bemutató írás.

A nemrég megújult szerkesztőségi platformunkon várjuk a Kárpát–Pannon térség földtani felépítésével foglalkozó, vagy ahhoz kapcsolódó tárgyú, eredeti, új tudományos eredményeket tartalmazó közlemények kéziratát. A beküldési felület itt érhető el: http://bit.ly/keziratbekuldes