Meghívó a 168. Tisztújító Közgyűlésre. 2018. március 21., MBFSZ Díszterem, Stefánia út. 14.

MEGHÍVÓ
A Magyarhoni Földtani Társulat 168. Tisztújító Közgyűlésére

Március 21. (szerda) 9.30 óra
MBFSZ Díszterem, 1014 Budapest, Stefánia út. 14. II. emelet
Határozatképtelenség esetén a Tisztújító Közgyűlést változatlan napirenddel, 2018. március 21. 10.00 órára hívja össze az Elnök.

Napirend:
1. Himnusz
2. Elnöki megnyitó: Baksa Csaba 
3. Az 50, 60 éves társulati tagságot elismerő oklevelek átadása: Baksa Csaba
4. A Tiszteleti Tagokat Ajánló Bizottság jelentése és javaslata: Vörös Attila
5. A társulati kitüntetések és oklevelek átadása (laudációt felolvassa: 
     Csomor T. Áron)
     i. Kubinyi Ágoston Emlékérem 
    ii. Tiszteleti Tagok 
   iii. A Társulati Emlékgyűrű 
   iv. Pro Geologia Applicata Emlékérem 
    v. Lóczy Lajos Emlékérem 
   vi. Szabó József Emlékérem 
  vii. Hantken Miksa Emlékérem 
 viii. Koch Antal Emlékérem 
   ix. Vendl Mária Emlékérem 
    x. Bárdossy György Geomatematikai Emlékérem
   xi. Dank Viktor Díj 
  xii. Kertész Pál Emlékérem
 xiii. Semsey Andor Ifjúsági Emlékérem  
 xiv. Kriván Pál Alapítványi Emlékérem 
6. Beszámolók, jelentések
   * Főtitkári – közhasznúsági jelentés: Cserny Tibor
   * A Gazdasági Bizottság jelentése: Puzder Tamás
   * Az Ellenőrző Bizottság jelentése: Haas János
   * Jelentés a Magyar Földtanért Alapítvány működéséről: Baksa Csaba
    Hozzászólások, vita, a jelentések elfogadása
7. Egyebek
8. A hivatalban lévő Elnökség leköszönése     Az interregnum elnöke: 
   Kecskeméti Tibor
9. A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a tisztújításról: Vörös 
   Attila
10. A Társulat új tisztségviselőinek megválasztása, 1. forduló: elnök, 
   főtitkár, titkár, EB elnök, EB tagok, FEB elnök 
Szünet (szavazatszámlálás)
11. Az 1. forduló eredményhirdetése és a választás 2. fordulója: szavazás a 
   társelnökökre 
12. a szavazatszámlálások alatt bemutatja előadását a 2017. évi Ifjú 
   Szakemberek Ankétján az elméleti kategóriában győztes és az alkalmazott  
   kategóriában megosztott III. helyezett társulati, geológus
   * Kis Annamária, Weiszburg T., Dunkl I., Koller F., Váczi T. Buda Gy.: 
      Mórágyi granitoidok összehasonlító U-Pb kormeghatározása cirkon 
      kristályok példáján
   * Csondor Katalin, Erőss A., Horváth Á., Szieberth D.: A Rn222 mint 
      természetes nyomjelző alkalmazása víz alatti barlang kutatásban
13. A 2. forduló eredményhirdetése és a választás 3. fordulója: a 
     Választmányi tagok megválasztása
14. Az új Elnökség bemutatkozása, elnöki zárszó
Bányászhimnusz

Minden kedves tagtársat szeretettel várunk!

Jó szerencsét!

Baksa Csaba elnök

A meghívót megtalálják a honlapon.