Új eredmények az MTA által támogatott csillagászati-földtudományi kutatások köréből: 2018. febr 14.

Leírás: 

A Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztálya,

az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont,

és az Akadémia által támogatott kutatócsoportok

 

tisztelettel meghívják Önt az

 

Új eredmények a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott csillagászati-földtudományi kutatások köréből

című tudományos ülésre


Az ülés időpontja:  2018. február 14. (szerda) 10.00 óra 
Helyszín: MTA Székház, Felolvasóterem, 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. emelet 

PROGRAM 

10.00 Előszó:  Szarka László (főigazgató, MTA CSFK) 
10.05 A Csillagászati Intézet kiemelt tudományos eredményei 2017-ben: 
     Kiss László (MTA CSFK KTM CSI) 
10.20 Új archeometriai eredmények a Seuso kutatási projektben: Bajnóczi 
    Bernadett, Mozgai Viktória, Fórizs István, Szabó Máté, Tóth Mária (MTA 
    CSFK FGI) 
10.35 Fémmegkötődés talajalkotó ásványszemcséken: Sipos Péter, Németh 
    Tibor (MTA CSFK FGI), Kovácsné Kis Viktória (MTA EK MFA), Balázs 
    Réka (MTA CSFK FGI) 
10.50 Nagy adatbázisok használata az ingázás és mobilitás földrajzi 
    jellemzőinek kutatásában: Kondor Attila, Prorok Márton, Szabó Tünde, 
    Agárdi Norbert (MTA CSFK FTI) 
11.05 Sopron a belföldi migrációban: híd és/vagy ugródeszka: Kiss Edit Éva 
    (MTA CSFK FTI, SE Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar), 
    Jankó Ferenc, Bertalan Laura, Mikó Eszter (SE Lámfalussy Sándor 
    Közgazdaságtudományi Kar) 
11.20 A litoszféra fogalom „újraértelmezése”:  Kovács István (MTA CSFK 
    GGI), Lenkey László (ELTE TTK Geofizikai Tanszék), Green H. David 
    (University of Tasmania, Hobart), Fancsik Tamás, Falus György, Kiss    
    János, Orosz László, Vikor Zsuzsanna, Angyal Jolán (Magyar Bányászati 
    és Földtani Szolgálat), Szanyi Gyöngyvér, Gráczer Zoltán, Novák Attila, 
    Wéber Zoltán, Süle Bálint (MTA CSFK GGI), Berkesi Márta, Szabó 
    Csaba (ELTE TTK Kőzettani és Geokémiai Tanszék, Litoszféra 
    Fluidumkutató Laboratórium) 
11.35 A piszkéstetői infrahangállomás - egy új diszciplína bevezetése 
    Magyarországra:  Bondár István, Czanik Csenge (MTA CSFK GGI) 

11.50–12.05 Szünet 

12.05 Későholocén földrengések kimutatása archeoszeizmológiai 
    módszerekkel: Kázmér Miklós (MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és 
    Űrtudományi Kutatócsoport) 
12.20 Új eredmények a telítetlen felszín alatti közeg hidrogeofizikai 
    modellezésében:  Szabó Norbert Péter, Szűcs Péter, Dobróka Mihály, 
    Balogh Gergely Pál (MTA-ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport, 
    ME Műszaki Földtudományi Kar) 
12.35 Gázok geokémiája a székelyföldi Csomádon: üzenet a mély magmás 
    rendszerből:  Kis Boglárka-Mercédesz, Harangi Szabolcs (MTA-ELTE 
    Vulkanológiai Kutatócsoport), Ionescu Artur (MTA-ELTE Vulkanológiai 
    Kutatócsoport és Babe.-Bolyai University, Faculty of Environmental 
    Science and Engineering), Calin Baciu, (Babe.-Bolyai University, Faculty 
    of Environmental Science and Engineering), Palcsu László (MTA 
    Atomki), Antonio Caracausi (INGV, Sezione Palermo), Carlo Cardellini 
    (University of Perugia, Department of Physics and Geology), Fátima 
    Viveiros (IVAR, University of the Azores) 
12.50 Az aeroszol-szennyezettség és a ködképződés kapcsolata hidegpárnás 
    légköri helyzetekben a Kárpát-medencében:  Gelencsér András, Molnár 
    Ágnes, Imre Kornélia (MTA-PE Levegőkémiai Kutatócsoport) 
13.05 Holocén gyors klímaváltozási események és antropogén erdőirtások a 
    Kárpátok magashegységeiben: klimatikusan determinált-e a tájhasználat 
    mértékének változása? Magyari Enikő, Pál Ilona, Vincze Ildikó (MTA-
   MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport), Orbán Ildikó (ELTE TTK 
    Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék), Buczkó 
    Krisztina (MTM Növénytár), Tóth Mónika (MTA ÖK BLI), Braun 
    Mihály, Hubay Katalin (MTA Atomki), Daniel Veres (Institute of 
    Speleology, Romanian Academy of Sciences), Walter Finsinger 
    (CNRS/UM/IRD/EPHE, Montpellier), Elena Marinova (Department of 
    Palaeontology, Royal Belgian Institute of Natural Sciences), Hilary Birks 
    (Department of Biology, University of Bergen), Oliver Heiri (Institute of 
    Plant Sciences and Oeschger Centre for Climate Change Research, 
    University of Bern), Odile Peyron (Université de Franche-Comté, 
    Besançon)  

13.20 Kérdések, hozzászólások, vita 

13.50 Zárszó: Bozó László (osztályelnök, Földtudományok Osztálya)