Új eredményeink a szedimentológiában - 2018. január 25. csütörtök - ELTE

Leírás: 

Új eredményeink a szedimentológiában
MTA Szedimentológiai Albizottság előadó- és választási ülése

2018. január 25. csütörtök
ELTE, Déli tömb 0-820 Hunfalvy terem (a bezárt büfé mellett, a földszinten)

13:00-13:05 Köszöntő
13:05-13:40 Pósfai Mihály: Karbonátképződés a Balatonban
13:40-14:00 Czuppon György, Demény Attila, Leél-Össy Szabolcs, Németh Péter, Kovács Zsófia, Berényi Bernadett, Kovács Ivett, Kesjár Dóra, Óvári Mihály, Stieber József: Barlangi karbonátok képződését meghatározó tényezők
14:00-14:20 Garaguly István, Varga Andrea, Raucsik Béla, Schubert Félix, Czuppon György, Robert Frei: Pervasive early diagenetic dolomitization, subsequent hydrothermal alteration, and late stage hydrocarbon accumulation in a Middle Triassic carbonate sequence: a case study from the Szeged Basin, SE Hungary
14:20-14:40 Farics Éva, Kovács József és Haas János: A Budai-hegységi eocén báziskonglomerátum képződési körülményeinek értelmezése többváltozós adatelemzési módszerrel
14:40-15:00 Király Csilla, Varga György, Szalai Zoltán: Morphologi G3ID: Raman-spektroszkópiával egybekötött kétdimenziós szemcseméret és szemcsealak vizsgálatának új lehetősége Magyarországon
15:00-15:10 Török Ákos (a Földtani Bizottság elnöke) - szavazás és Hips Kinga - elnöki beszámoló
szünet 
15:30-15:50 Király Csilla, Cseresznyés Dóra, Berkesi Márta, Király Edit, Czuppon György, Szamosfalvi Ágnes, Szabó Csaba és Falus György: A diagenetikus és a CO2 vezérelt folyamatok elválasztása Mihályi-Répcelak természetes CO2 előfordulás esetében
15:50-16:10 Szőcs Emese, Hips Kinga, Susanne Gier, Sztanó Orsolya, Rastislav Milovský: Diagenesis and reservoir quality of Pannonian lacustrine deposits in the Makó Trough, SE Hungary
16:10-16:30 Botfalvai Gábor: Gerinces maradványok felhalmozódási viszonyainak meghatározása és az eredmények használhatósága a szedimentológiai kutatások területén; tafonómiai és térinformatikai vizsgálatok

Az ülésen a Szedimentológiai Albizottság idei októberi terepbejárásának előkészítésére is sor kerül: ennek kapcsán valamennyi résztvevő ötleteit, javaslatait szívesen vesszük!