Bárdossy György Emlékérem előterjesztéseket várunk 2018. január 10-ig.

Tisztelt Tagtársak!

A Társulat Választmánya november 23-án 
tartott ülésén határozatot hozott a Bárdossy György Emlékérem 
megalapításáról, és elfogadta ügyrendjét, amelyet alább közlünk.

Az
első érmet a 2018 márciusában esedékes Közgyűlésen adjuk ki, ez 
alkalommal - az ügyrendtől eltérően - január 10-ig várjuk 
előterjesztéseiket az érem elnyerésére, a Társulat e-mail címére: 
mft@mft.t-online.hu.

Bárdossy György Emlékérem
A
Magyarhoni Földtani Társulat a Geomatematikai és Számítástechnikai 
Szakosztály javaslatára, a Választmány 2017. november 23 -i ülésén úgy 
határozott, hogy Bárdossy György (1925-2013) tiszteletére emlékérmet 
alapít BÁRDOSSY GYÖRGY GEOMATEMATIKAI EMLÉKÉREM néven.
A Társulat az 
emlékérmet azon tagjainak adományozza, akik a geomatematika terén 
végzett tartósan eredményes tudományos és gyakorlati munkát végeznek, 
beleértve a geokémia és bauxitföldtan geomatematikai vonatkozásait is, 
és elősegítik a geomatematika hazai elismertségét és megismertetését, 
szorosabbá fűzik kapcsolatukat a rokon tudományokkal, illetve jelentősen
hozzájárulnak e területek tudományos eredményeinek hazai és nemzetközi 
megismertetéséhez.
AZ ELMÉKÉREM LEÍRÁSA
Az emlékérem homlokzati 
oldalán Bárdossy György mellképe látható, "BÁRDOSSY GYÖRGY EMLÉKÉREM” 
körirattal. Hátoldalán babérfüzér kördíszben elhelyezve a 
„GEOMATEMATIKA” kifejezés és alatta az adományozott személy neve és az 
adományozás évszáma szerepel gravírozva. A babérkoszorú alján MFT 
körírat szerepel. Az emlékérem átmérője 67 mm, anyaga bronz.
AZ EMLÉKÉREM ADOMÁNYOZÁSÁNAK FELTÉTELEI
1.
Az emlékérem azoknak adományozható, akik szakmai, társadalmi és 
oktatási tevékenységükkel, hazai és nemzetközi szervezetekben, 
intézményekben végzett munkájukkal bizonyították kimagasló 
elkötelezettségüket a geomatematika tudományterülete, továbbá a 
Magyarhoni Földtani Társulat, és ezen belül a Geomatematikai és 
Számítástechnikai Szakosztály tevékenysége iránt. Folyamatosan tevékeny 
részt vállaltak szakterületük és a Szakosztály tevékenységének és 
céljainak hazai és külhoni megismertetésében és elismertetésében.
2. Az emlékérem a Magyarhoni Földtani Társulat rendes vagy tiszteletbeli tagjának adományozható.
3. Egy alkalommal csak egy emlékérem adományozható.
4. Az emlékérmet egy személy csak egyszer kaphatja meg.
5.
Az emlékérmet a Társulat Elnöksége adományozza a Geomatematikai és 
Számítástechnikai Szakosztály vezetőségéből megalakuló Ajánló Bizottság 
javaslata alapján.
6. Az emlékérem első kiadására a 2018. évi 
Tisztújító Közgyűlésen kerül sor. Ezt követően megfelelő jelölés esetén 
háromévente a Tisztújító Közgyűlésen kerül átadásra.

AZ EMLÉKÉREM ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE
1.
Az Emlékérem odaítélésére a Társulat bármely tagja nyújthat be jelölést
és javaslatot írásban a Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztály
mindenkori elnökének címére, minden év november 30-ei beérkezéssel. 
Erre vonatkozó felhívást a Társulat a Hírlevélben, és körlevél 
formájában teszi közzé szeptember 30-ig. A beérkezett javaslatokat a 
Társulat titkársága december elején megküldi a Szakosztály Elnökének.
2. Az Ajánló Bizottság a Szakosztály Elnöksége, az Ajánló Bizottság elnöke a Szakosztály elnöke. 
3. Az Ajánló Bizottság az Elnök döntésének megfelelően személyesen is összeülhet, de interneten keresztül is szavazhat. 
4.
Az Ajánló Bizottság titkos szavazással, szavazattöbbséggel dönt. 
Szavazategyenlőség esetén a Bizottság elnökének szavazata dönt.
5. Az
Ajánló Bizottság három évenként esedékes Tisztújító Közgyűlést 
megelőzően, legkésőbb január 31-ig terjeszti - indoklást is tartalmazó -
javaslatát a Társulat Elnöksége elé. A Bizottság csak egy személyre 
tehet javaslatot. A Társulat Elnöksége a bizottság javaslata alapján a 
Tisztújító Közgyűlést megelőző 30 napon belül dönt. A Társulat 
Elnökségének joga a bizottság döntésének elfogadása vagy elutasítása. 
Utóbbi esetben az emlékérem az adott évben nem kerül kiadásra.
6. Az 
emlékérem adományozásáról szóló, a Társulat elnöke és főtitkára, 
valamint a Geomatematikai és Számítástechnikai elnöke által aláírt 
okiratot az emlékéremhez mellékelni kell.
7. Az Emlékérmet a 
Magyarhoni Földtani Társulat elnöke és a Geomatematikai és 
Számítástechnikai Szakosztály elnöke közösen adja át.
Az adományozásról szóló elnökségi határozat az indoklással együtt, teljes terjedelmében megjelentendő a Földtani Közlönyben.
Jelen szabályzatot a Magyarhoni Földtani Társulat Választmánya 2017. nov. 23-i ülése fogadta el.