A Magyarhoni Földtani Társulat 168. Tisztújító Közgyűlése

Március 21. szerda 9.30 óra
MBFSZ Díszterem, 1014 Budapest, Stefánia út. 14. II. emelet

A Magyarhoni Földtani Társulat 168. Tisztújító Közgyűlése

Főtitkári jelentés a 2017. évről                                             A Gazdasági Bizottság jelentése a 2017. évről     

OBH jelentés a Magyarhoni Földtani Társulat 2017. évi gazdálkodásáról, közhasznúságáról

A fényképeket Lantos Zoltán készítette

Határozatképtelenség esetén a Tisztújító Közgyűlést változatlan napirenddel, 2018. március 21. 10.00 órára hívja össze az Elnök.

Napirend:
1. Himnusz
2. Elnöki megnyitó – Baksa Csaba
3. Az 50, 60 és 70 éves társulati tagságot elismerő oklevelek átadása – Baksa Csaba
4. A Tiszteleti Tagokat Ajánló Bizottság jelentése és javaslata – Vörös Attila
5. A társulati kitüntetések és oklevelek átadása – (laudációt felolvassa: Csomor T. Áron)

 1. Kubinyi Ágoston Emlékérem
 2. Tiszteleti Tagok
 3. A Társulati Emlékgyűrű
 4. Pro Geologia Applicata Emlékérem
 5. Lóczy Lajos Emlékérem
 6. Szabó József Emlékérem
 7. Hantken Miksa Emlékérem
 8. Koch Antal Emlékérem
 9. Vendl Mária Emlékérem
 10. Bárdossy György Geomatematikai Emlékérem
 11. Dank Viktor Díj
 12. Kertész Pál Emlékérem
 13. Semsey Andor Ifjúsági Emlékérem 
 14. Kriván Pál Alapítványi Emlékérem

6. Beszámolók, jelentések

 • Főtitkári – közhasznúsági jelentés – Cserny Tibor
 • A Gazdasági Bizottság jelentése – Puzder Tamás
 • Az Ellenőrző Bizottság jelentése – Haas János
 • Jelentés a Magyar Földtanért Alapítvány működéséről – Baksa Csaba

7. Egyebek

Hozzászólások, vita, a jelentések elfogadása

8. A hivatalban lévő Elnökség leköszönése – Az interregnum elnöke: Kecskeméti Tibor
9. A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a tisztújításról – Vörös Attila
10. A Társulat új tisztségviselőinek megválasztása, 1. forduló: elnök, főtitkár, titkár, EB elnök, EB tagok, FEB elnök

Szünet (szavazatszámlálás)

11. Az 1. forduló eredményhirdetése és a választás 2. fordulója: szavazás a társelnökökre
12. a szavazatszámlálások alatt bemutatja előadását a 2017. évi Ifjú Szakemberek Ankétján az elméleti kategóriában győztes és az alkalmazott kategóriában megosztott III. helyezett társulati, geológus

 • Kis Annamária, Weiszburg T., Dunkl I., Koller F., Váczi T. Buda Gy.: Mórágyi granitoidok összehasonlító U-Pb kormeghatározása cirkon kristályok példáján
 • Csondor Katalin, Erőss A., Horváth Á., Szieberth D.: A Rn222 mint természetes nyomjelző alkalmazása vízalatti barlang kutatásban

13. A 2. forduló eredményhirdetése és a választás 3. fordulója: a Választmányi tagok megválasztása
14. Az új Elnökség bemutatkozása, elnöki zárszó

Bányász himnusz