MTA X. Osztály Geokémiai, Ásványtani és Kőzettani Tudományos Bizottság előadóülése 2017. nov. 28.

Leírás: 

Magyar Tudományos Akadémia
Földtudományok Osztálya
GEOKÉMIAI, ÁSVÁNYTANI ÉS KŐZETTANI TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG
Szerves Geokémiai Albizottsága


elnök                                              titkár
Sajgó Csanád                                Schubert Félix
MTA CSFK                                  Szegedi Tudományegyetem 
Földtani és Geokémiai Intézet      Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani  Tsz   
1112 Budapest, Budaörsi út 45.    6722 Szeged Egyetem u. 2.  
Tel: 1-309-2600/1162 v.1146        Tel: +36(62)546-364
Fax: 1-319-3137                            Fax: +36(62)426-479
E-mail: sajgo@geokemia.hu         Email: schubert@geo.u-szeged.hu 
__________________________________________________________________________________________

Meghívó


Tisztelt Bizottság és Érdeklődők!

Albizottságunk 2017. november 28-án, 10 órától tartja következő ülését, melynek kőolaj geokémiai témái tervezettek voltak. Külön öröm, hogy a fiatalabb nemzedékből ketten is bemutatkoznak.

Az ülés programja:
10:00 Megnyitó
10:05: Milota Katalin A Prekaszpi-medence ÉNy-i része só alatti 
          üledékeinek anyakőzetei
10:25: Sajgó Csanád és Fekete József: Előzetes eredmények a Pannon-
           medence délkeleti területén: a magyar Alföldön és a szerbiai 
           Bácskában és Bánátban feltárt kőolajok szerves geokémiai 
           eredményeiről. Elsősorban teljes kőolajok MSSV eredményei, és a 
           kőolajfrakciók stabil szén és hidrogén izotóp-típusgörbéi alapján. 
11:00: Koncz István: Az algyői telepek migrációs modellje
11:20: Király Attila: A Donyec-medence szénmintáinak Raman-
           spketroszkópos értelmezése.
11:40: Orbán Richárd:  Szerves anyag hőbomlásának reakció kinetikai 
            megközelítése.
12: 05 Zárszó
Az előadóülést követően albizottsági ülésre kerül sor.

Kérjük az előadókat, hogy előadásuk rövid összefoglalóját hozzák magukkal a munkabizottsági ülésre! (Az előadások szeminárium jellegűek, értelmezési kérdések előadás közben is feltehetőek. Technikai okokból kérjük, jelezzék részvételi szándékukat, vendégeket is szívesen látunk a rendezvényen, ha bejelentkeznek!) 

Helyszín: Budapest, Budaörsi út 45. MTA Kutatóház, Csarnoképület II. emeletén, fogadás: 9.15-től.

Az épület mögötti kis utcában szabad parkolási lehetőség fenntartott parkolóban. Az épület megközelíthető 139, 140, 140A (Moszkva tér vagy Déli pu.) buszokkal (Fehérló utcai megálló).