NosztalGEO 2017. november 24. Jelentkezni kell, 2017. nov. 17-ig!

NosztalGEO 2017
„Új/régi eredmények: középső-, alsó-miocén”
Szeged, 2017. november 24.

A NosztalGEO–t hatodik alkalommal rendezi meg az MFT Alföldi Területi Szervezete. Az elmúlt és az azt megelőző év Algyő felfedezésének, illetve az Alföldi Területi Szervezet megalakulásának fél évszázados történetéhez kapcsolódtak. Mindkét eseményen kiemelt figyelmet kaptak a Pannon-tó feltöltődésében szerepet játszó üledékes fáciesek, üledékes kőzettestek és természetesen a bennük felhalmozódott szénhidrogén telepek. Az elmúlt évtized(ek)ben lényegesen kevesebb figyelem, új eredmény született az Alföld középső- és alsó-miocén képződményeinek vonatkozásában. Ezt a hiányt szeretnénk pótolni idei rendezvényünkkel. A korábbi évekhez hasonlóan idén is fontos célunknak tartjuk összehozni a "már régóta fiatal" kollégákat egymással és a "még nem olyan régóta fiatal" szaktársakkal. Természetesen az eseményről nem maradhat el a halászlé és a túrós csusza sem.
Az előadónap programja:
10:00-10:15    Köszöntő
10:15-10:45    Kiss Károly: A meg nem értett miocén, avagy miocén 
       „sajátosságok” az alföldi CH rendszerekben
10:45-11:15    Lemberkovics Viktor, Kissné Pável Edina, Badics Balázs, 
       Lőrincz Katalin: Miocén árkok CH rendszerének 3D medence 
       modellezési eredményei a Pannon-medencében, Dél-Magyarországon - 
       Esettanulmány
11:15-11:30    Kávé szünet
11:30-12:00    Báldi Katalin, Stjepan Ćorić, Lemberkovics Viktor, Lőrincz 
       Katalin, Selmeczi Ildikó, Szurominé Korecz Andrea, Velledits 
       Felicitász: Középső-bádeni evaporitok Magyarországon
12:00-12:30    Milota Katalin, Szentgyörgyi Károly: Miocén CH rendszerek 
       az Alföldön – 3D medence-szimuláció
12:30-13:00    Geiger János, Horváth Janina, Kiss Balázs, Csökmei Bálint: A 
       Szegedi-medence nyugati oldalának nagy-léptékű miocén 
       zedimentológiai modelljének vázlata
13:00-14:00    Ebéd (halászlé, túrós csusza)
14:00-14:30    Farkas Kolos, Lemberkovics Viktor: Új CH kutatási 
       koncepció alkalmazása a Pannon-medence miocén rétegsorában - 
       Esettanulmány
14:30-15:00    Bulátkó Kornél, Juhász Györgyi, Kristály Ferenc, Móricz 
       Ferenc, Stjepan Ćorić, Szurominé Korecz Andrea, Velledits Felicitász: 
       Új részeredmények és érdekességek a Derecskei-árok keleti peremének 
       középső-miocén őskörnyezeti térképezéséről
15:00-15:30    Lemberkovics Viktor, Farkas Kolos: Egy alternatív módszer 
       az anyakőzet rétegek azonosítására közvetlen geokémiai mérések nélkül 
       - esettanulmány a Pannon-medencéből, Dél-Magyarországról

Időpont: 2017. november 24. (péntek)
Helyszín: Algyő, Faluház Emeleti Klubterem, Algyő, Búvár u. 5. 6750

Részvételi díj, regisztráció: 
Részvételi díj nincs, regisztráció szükséges (Raucsikné Varga Andrea, titkár: raucsikvarga@geo.u-szeged.hu; 
Kiss Balázs, elnök: bakiss@mol.hu).
 
Támogatást szívesen fogadunk.
Az Alföldi Területi Szervezet (al)számla száma: 10200201-28610746-00000000