Választmányi ülés

Leírás: 

MEGHÍVÓ
A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT
VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSÉRE

Az ülés helye: MFGI Díszterem, 1143 Budapest, Stefánia út 14, II. em.
Az ülés időpontja:    2017. február 16. (csütörtök) 13.30 óra
Határozatképtelenség esetén a Választmányi ülés új időpontja: 2017. február 17. (csütörtök) 14.00 óra, változatlan napirenddel

Napirend:
1. A Társulat 166. Rendes Közgyűlésének előkészítése – Cserny Tibor
Társulati kitüntetések ajánlóbizottságainak előterjesztése
     i. Lóczy Lajos Emlékérem (választmányi döntés) – Mádai Ferenc
    ii. Semsey Andor Ifjúsági Emlékérem (elnökségi döntés) – Cserny Tibor
   iii. Kriván Pál Alapítványi Emlékérem (elnökségi döntés) – Cserny Tibor
   iv. Kertész Pál Emlékérem (elnökségi döntés) – Cserny Tibor
2.    Területi szervezetek, szakosztályok 2016. évi tevékenységének rövid beszámolója
3.    Honlapok – Krivánné H. Ágnes
4.     Egyebek

Kérjük a Területi Szervezetek és Szakosztályok vezetőségét, hogy anyagaikat előzetesen e-mailben juttassák el a titkárságra és beszámolóikat 3 percben ismertessék!
A Választmányi ülésen a területi szervezetek és szakosztályok titkárai tanácskozási joggal vehetnek részt.
Kérjük a területi szervezetek és szakosztályok elnökeit, hogy akadályoztatásuk esetén helyettesről gondoskodjanak!
Jó szerencsét!

Baksa Csaba s.k.
elnök

TÁVOLMARADÁSÁT KÉREM, JELEZZE E-MAIL-BEN, VAGY TELEFONON!
mft@mft.t-online.hu, tel: 20109129, m: 06 204948449