Földtani Közlöny 146/3 száma

Tartalom - Contents

MESZAROS Előd, RAUCSIK Bela, VARGA Andrea, SCHUBERT Felix: Kisfokú, közepes nyomású regionális metamorfózis nyomai a Horváthertelend Hh–1 fúrás metapelites összletében: mikroszöveti és termobarometriai bizonyítékok - Low-grade, medium pressure regional metamorphism of the pelitic succession in the borehole Horváthertelend Hh–1: microstructural and thermobarometric evidences

MAGYAR, Levente, BENEI, Balázs, HALÁSZ, Amadé: Re-evaluation of archive pebble distribution data for the Upper Permian Bakonya Sandstone Member of the Kővágószőlős Formation, Hungary — a comparison with the composition of cores BAF–1 and BAF–1A - A felső-perm Kővágószőlősi Formáció Bakonyai Tagozatának újraértékelése archív kavicseloszlási adatok alapján — A BAF–1 és a BAF–1A fúrások összehasonlításával

KOVÁCS, Zoltán, VICIÁN, Zoltán: A new Egerian (Upper Oligocene – Lower Miocene) gastropod fauna from the Esztergom Basin (NE Transdanubia, Hungary) - Új egri (késő-oligocén–kora-miocén) korú Gastropoda-fauna az Esztergomi-medencéből (ÉK-Dunántúl, Magyarország)

BARTHA István Róbert, SZŐCS Emese, TŐKÉS Lilla: Rezervoár analóg pannóniai turbiditek Kelet-Erdélyben: őskörnyezet és porozitásfejlődés - Reservoir quality of the Late Miocene turbidites from the eastern Transylvanian Basin, Romania: depositional environment and porosity evolution

KISS János: A gravitációs és mágneses anomáliák átfogó értelmezése a Kárpát–Pannon-régióban - Comprehensive interpretation of gravity and magnetic anomalies in Carpathian–Pannonian Region

SZILÁGYI Imre: A szénhidrogének és a szilárd ásványi nyersanyagok vagyon- és készletértékelési módszertanának összehasonlítása - Comparison of the methods of evaluation applied with respect to petroleum and mineral resources and reserves

KOMLÓSSY György: In memoriam: VIZY Béla

CSERNY Tibor, PALOTÁS Klára: Hírek ismertetések - News