Elżbieta Słodczyk előadása

Leírás: 

Az ELTE TTK FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék és az MFT Ifjúsági Bizottság szeretettel hív meg minden kollegát, geológus hallgatót, érdeklődőt a június 13-án megrendezésre kerülő szakmai programra, melynek vendégelőadója a CEEPUS ösztöndíj program keretében az ELTE TTK-ra érkező Elżbieta Słodczyk (Institute of Geological Sciences, University of Wrocław, Lengyelország), aki főként Si-gazdag magmás rendszerekkel foglalkozik. Az előadasban (ELTE, Déli tömb, 00-623, 14:00) a fő fókusz a kristálykása és annak ásványainak szöveti, illetve nyomelemösszetételén lesz. A következő kérdések kerülnek megválaszolásra a Halle-vulkáni komplexum esettanulmányán keresztül:
- Mik a kristálykásának a fő jellegei egy riolitos kőzetben?
- Miért fontos, hogy több különböző ásványfázisról is rendelkezzünk információval?
- Hogyan használhatjuk a különböző ásványfázisok szöveti és nyomelem rekordjait arra, hogy belelássunk a magma fejlődéstörténetébe?

Az esemény online is követhető lesz és felvétel is készül.

Az esemény Facebook linkje:

https://www.facebook.com/share/vsddRNKTawrwoXge/

Link az online csatlakozáshoz:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmIzMjg2ZWQtMTE5NC00ZmQwLWI2ZmQtY2FlNTRmMDk1ZjI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b366dbcd-4fc3-4451-82d2-e239564302c3%22%2c%22Oid%22%3a%22c79fe0f5-2070-4b50-a39e-e5e1728d606f%22%7d

In the organisation of the ELTE TTK FFI Petrology and Geochemistry Department and the Youth Committee of the Hungarian Geological Society, on June 13, from 14:00 at Eötvös Loránd University, Southern Building, Room 00-623, Elżbieta Słodczyk (Si-rich magmatic systems, Institute of Geological Sciences, University of Wrocław, Poland) will hold a presentation, in which the main focus will be on the crystal mush and its mineral textures and trace element content.
During the meeting, we answer the following questions:
* What are the main characteristic features of the „crystal mush stage” preserved within rhyolitic rocks?
* Why is it important to have a structural context of variable minerals?
* How to use combined textural and trace element records of variable minerals in the context of magma evolution?

The event's link on Facebook:

https://www.facebook.com/share/vsddRNKTawrwoXge/

The event will be recorded, and you can follow it online on the link below:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmIzMjg2ZWQtMTE5NC00ZmQwLWI2ZmQtY2FlNTRmMDk1ZjI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b366dbcd-4fc3-4451-82d2-e239564302c3%22%2c%22Oid%22%3a%22c79fe0f5-2070-4b50-a39e-e5e1728d606f%22%7d"