Választmányi ülés

Leírás: 

 

Meghívó
a Magyarhoni Földtani Társulat
Választmányi ülésére

 

Az ülés időpontja:      2024. február 19. (hétfő) 14.00 óra

Az ülés helye: Zoom:
Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/82739753297?pwd=cuJBHzIMoxaVaE3cBbg33M8YnNaBek.1

 

Meeting ID: 827 3975 3297

Passcode: 090203

 

Napirend:

1. A Társulat 174. Tisztújító Közgyűlésének előkészítése – M. Tóth Tivadar

2. Beszámoló a tisztújítás állásáról – Somogyi Éva

3. Beszámoló a 2023. év központi rendezvényeiről – Babinszki Edit

4. Tájékoztatás a 2024. év központi rendezvényeinek és kiadványainak tervezetéről – Babinszki Edit

5. A területi szervezetek és a szakosztályok elnökeinek beszámolója 3-3 percben egységük 2023. évi tevékenységéről

6. Rövid ismertetés az EFG projektjeiről– Zajzon Norbert, Bodor Emese

7. A társulati kitüntetések ajánlóbizottságainak előterjesztése (határozathozatal)

   1. Kubinyi Ágoston Emlékérem
   2. Tiszteleti Tagok
   3. A Társulati Emlékgyűrű
   4. Pro Geologia Applicata Emlékérem
   5. Lóczy Lajos Emlékérem (határozat)
   6. Szabó József Emlékérem
   7. Hantken Miksa Emlékérem
   8. Koch Antal Emlékérem

 

   1. Vendl Mária Emlékérem
   2. Bárdossy György Geomatematikai Emlékérem
   3. Dudich Endre Emlékérem (határozat)
   4. Dank Viktor Díj
   5. Szepesházy Kálmán Díj
   6. Kertész Pál Emlékérem
   7. Semsey Andor Ifjúsági Emlékérem 
   8. Kriván Pál Alapítványi Emlékérem

 

A felterjesztések összefoglalása elérhető itt.

8. Egyebek

Kérjük a területi szervezetek és szakosztályok elnökeit, hogy akadályoztatásuk esetén helyet­tesről gondoskodjanak!

A Választmányi ülésen a területi szervezetek és szakosztályok titkárai tanácskozási joggal vehetnek részt.

Jó szerencsét!

 

 

M. Tóth Tivadar s.k.

elnök

 

TÁVOLMARADÁSÁT KÉREM, JELEZZE E-mail-ben, vagy telefonon!
magyarhoni1848@gmail.com, tel: 06-1-20109129, m: 06 709480248