Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium (LRG) szeminárium

Leírás: 

M e g h í v ó

Tisztelettel hívunk minden érdeklődőt a Litoszféra Fluidum
Kutató Laboratórium (LRG) szeminárium sorozatának keretében

László Csontos,
MOL Nyrt

hibrid előadására:

Geology and moral questions

Helyszín: ELTE TTK Lágymányosi Campus Déli Tömb 1117 Budapest,
Pázmány P. stny. 1/C. Sztrókay terem (00-708) és Zoom közvetítés
Regisztráció: https://forms.gle/64W6JhpNAgUepCVu9
Időpont: 2023. december 11. 17.00

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

További információért: monia@student.elte.hu

csaba.szabo@ttk.elte.hu

Geology and moral questions
László Csontos
MOL Nyrt
Összefoglalás:
Egy szakmai életút vége felé hasznos lehet az önéletrajzban is szereplő nagy döntési pontokra
történő visszatekintés. Ezért a mostani előadás fő témája nem a geológia lesz, hanem olyan
erkölcsi-filozófiai kérdések megvitatása, mint:
Hasznos-e a tanítás a hallgató, a tanár, a tárdsadalom számára? Hasznos-e az elméleti
kutatómunka?
Hasznos és etikus-e a szénhidrogén-kutatás? Szégyenkezni kellene-e emiatt? Meddig kell még a
szénhidrogénekkel együttélnünk?
E kérdéseket a saját tapasztalatok alapján példákkal szeretném megválaszolni, s itt természetesen
lesz szó geológiáról a MOL pakisztáni sikertörténetének ismertetése formájában.
A végén arra a kérdésre keresem a választ, hogy hogyan lehet a geológiát a jövőnek átmenteni?

Abstract:
Near the end of a professional career, it is useful to look back on the main episodes of it (also
reflected in the CV). However, the main topic of this talk will not be geology, but rather moral
questions about the main decision points, such as:
Is teaching useful for the student, teacher, society? Is theoretical research useful?
Is Petroleum exploration ethical and useful? Should I be ashamed of it? How long should we deal
with petroleum?
These questions will be answered by giving some case examples from my career, including a
longer section on the MOL exploration success in N Pakistan.
At the end I would also try to answer the compelling question of:
How to save geology for the future?

Az előadóról:
Csontos László az ELTE-n geológus szakon végzett 1983-ban. Doktori tanulmányait a
franciaországi Lille Tudományegyetemén folytatta, ahol 1988-ban szerezte meg a PhD fokozatot a
Bükk hegység szerkezetéről szóló munkájával. A doktori tanulmányok alatt-után az ELTE-n marad
23 évig, főként Szerkezetföldtant, Földtani térképezést és Szeizmikus szelvény elemzést tanítani.
Ezen évek alatt Báldi Tamás professzor nevével fémjelzett Paratethys és Horváth Ferenc professzor

vezetésével felálló Szeizmikus értelmezés kutatócsoportokhoz csatlakozott, valamint a saját
alapítású Szerkezetföldtani kutatócsoport tagjaival folytatott együttműködés számos cikket és ipar
számára készült tanulmányt eredményezett.
2006-ban az egyetemi munkát a MOL Kutatási osztályának kihívásával cserélte fel. Itt különböző
pozíciókban, elsősorban a Közel- és Távol-Kelettel foglalkozott, s terepbejárásokat szervezett
Ománban, az iraki Kurdisztánban és Pakisztánban. Ezek a munkák ismét tereppel összefüggő
cikkeket eredményeztek.
A MOL-ból frissen nyugdíjba vonulva tovább folytatja földtani kutatási tevékenységét megbízásos
munkaviszonyban, illetve az egyetemen is tart kurzusokat.

About the presenter:
László Csontos graduated from ELTE University, Budapest, as a geologist in 1983. He soon
undertook PhD studies at Lille University, France and obtained the degree in 1988 with a topic on
Bükk Mts. structural evolution. Right after PhD he remained at ELTE to teach Structural geology,
Geological mapping, Seismic section analysis for some 23 years. During these years he cooperated
with Prof Tamás Báldi’s Parathetis and Prof Frank Horváth’s Seismic interpretation research
groups: cooperation with members of László Csontos’s Structural Geology research group at ELTE
resulted in number of publications and industry reports. In 2006 he changed from university to
industry to join MOL Petroleum Exploration Division for another 16 years. In this position he
mainly dealt with Middle Eastern and Far Eastern countries, spending field trips in Oman,
Kurdistan Region of Iraq and Pakistan. These also resulted in number of field work-related
publications.
Freshly retired from MOL, he still continues dealing with geology as a part time contractual fellow
and holding some short courses at university.